U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Volmaakt In Christus

In de vorige studie zagen we hoe genade de verbondenheid met ‘allen’ heel concreet en praktisch uitwerkt. Ondanks ziekte, ondanks hevig lichamelijk lijden, verlangde Epafroditus niet alleen naar een aantal gelovigen die hij wel als geestelijk zag. Nee, waar genade werkt worden dat soort menselijke onderscheidingen niet meer toegepast. Hij verlangde naar ‘hen allen’ en was in zorg over ‘hen allen’!

Dat was het zesde voorbeeld. Nu zijn we inmiddels al weer aanbeland bij het zevende:
Filippi 3:15 Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn.
Allen zijn uit genade alleen volmaakt in Christus!

Ja, maar moet je daar die zusters eens over straat zien rollen! Die maken me daar even een portie heibel!’
Allen zijn uit genade alleen volmaakt in Christus!

‘Ja, maar moet je daar die broeders puur uit eigenbelang nou eens horen prediken! Zo maken ze toch de verkondiging van het evangelie tot een aanfluiting?!’
Allen zijn uit genade alleen volmaakt in Christus!

Voortdurend ziet Paulus het resultaat van het werk van Christus! Paulus ziet dat resultaat van Gods overvloeiende genade ook in de praktijk! Dus ook als hij heel concreet omgaat met gelovigen! Hier ligt nu ook precies de sleutel. Hier heb je het punt van concreet, praktisch verschil.

Paulus geniet van Gods overvloeiende rijkdommen van genade als hij ziet hoe Christus is gaan zitten aan de rechterhand van Gods majesteit in de hemelse! Hij geniet van die rijkdommen van genade als hij zijn eigen positie in Christus ziet aan Gods rechterhand! Hij geniet van Gods heerlijke genade als hij zicht heeft op zijn plek in Christus als meer dan overwinnaar over alle geestelijke machten die hij daar in de hemelse aantreft. Hij geniet met volle teugen van de overweldigende genade als God Zijn veelkleurige wijsheid door hem heen verspreidt.

Maar Paulus blijft ook genieten van die rijke genade als hij gewoon in het dagelijkse leven met die lastige broeder of zuster geconfronteerd wordt. Hij kent namelijk niemand meer naar het vlees.
2 Corinthe 5:16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees.
Paulus ziet die genade ook werken in die kijvende wijven. Zij zijn volmaakt in Christus.
Paulus ziet die genade ook werken in die predikers uit nijd. Zij zijn volmaakt in Christus.
Genade werkt dat als wij genieten van wat Christus doet.

Wij genieten vaak van die genade zolang we rustig een boek lezen over Gods werk.
Wij genieten vaak van die genade zolang we in een goede samenkomst zitten.
Wij genieten vaak van die genade zolang we een studie daarover doen.
Wij genieten vaak van die genade zolang we op het internet daarover zoeken.
Die geweldig overvloeiende genade werkt echter ook als die en die broeder weer eens een nare opmerking naar je hoofd gooit. Genade weet namelijk dat dit onvermijdelijk is zolang die broeder nog geen zicht op die genade heeft. Genade weet ook dat Gods genade in die broeder toch wel met hem klaar zal komen, want hij is nu al volmaakt in Christus!

Heel vaak, als wij met die ruwe praktijk van alle dag geconfronteerd worden, denken we toch dat wijzelf daar weer een reactie op moeten geven. We denken dat er een geestelijk antwoord van ons verwacht wordt. We voelen onze eigen reserves weer aangesproken worden en we neigen er ook weer toe om vanuit onze eigen mogelijkheden daarop te reageren.

We mogen genieten van wat God in genade aan ons gedaan heeft. We zijn volmaakt in Christus. We mogen echter ook genieten van wat God in genade aan die nare broeder of zuster gedaan heeft. Hij of zij is namelijk ook volmaakt in Christus.

Deze brief aan Filippi heeft als onderwerp de gezindheid van de dienstbaarheid. Dat is geen doel om na te streven in deze brief. Het is het resultaat van de werking van Gods genade. Het is onze eenheid met de opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel waardoor we aan elkaar tot een eenheid gesmeed zijn. Het is het leven van de Heer die deze dienstbaarheid uitwerkt in ons. Die dienstbaarheid werkt bij Paulus uit dat hij naar lastige broeders en zusters kan kijken en dan ziet dat zij allen volmaakt zijn.

Besef goed dat Paulus hier dus niet in een soort droomwereld leeft. Het is niet zo dat hij dat wel zo voelt, maar dat de werkelijkheid toch veel wranger is. Nee, de werkelijkheid is wat Christus reeds in het leven van allen bewerkt heeft, of je het nou ziet of niet: Allen volmaakt!

Filippi 3:15 Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn.
Allen zijn we volmaakt in Christus. Paulus roept ons op om daar nu concreet vanuit te leven, aldus gezind te zijn.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende