U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Afkeer Van Genade

Het was dus voor Paulus onmogelijk God te danken voor deze gelovigen in Galatië. Het waren wel zeer ijverige en toegewijde gelovigen, maar men deed zelf alles voor God. Er was geen genade van God actief in terug te vinden. Dus kon hij niet met Vader spreken over die geweldige goede genade bij hen, simpel omdat die eenvoudigweg ontbrak.

Paulus begint dan met Gods genade en vrede aan deze gelovigen voor te stellen. We hebben de rijkdom van Gods blijde nieuws voor de hele mensheid daarin terug gevonden. Tevens was dat een herinnering aan het adres van deze gelovigen dat God zelf met Zijn genade en vrede ook in hen wil werken. Hoe pakt dat uit?

Galaten 1: 6-7 Het verbaast mij, dat jullie je zo snel van Hem, die jullie in de genade van Christus geroepen heeft, laten afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie.

Kan je het je nog herinneren? God heeft jou op een keer geroepen tot in de genade van Christus. Dat is precies de omschrijving die Paulus hier ook gebruikt, ook al is het in NBG wat verduisterd: ‘Hem die jullie geroepen heeft in de genade van Christus’. Er is er maar Eén die ons geroepen heeft. Dat is God zelf.

Er is hier dus geen persoonlijke vendetta van Paulus aan de gang. Het ging niet om Paulus eer. Hoe zou ooit een mens iemand in de genade van Christus kunnen roepen? Het is God zelf die roept. Het is ook God zelf die ons in die overweldigende rijkdom van genade plaatst in Christus.

Romeinen 8:30 Die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd;
Romeinen 9:11 Het verkiezend voornemen van God…, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep.
Romeinen 9:24 Wij, die Hij geroepen heeft.
1 Corinthe 1:9 God is trouw, door wie jullie zijn geroepen tot in gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus,
Galaten 1:15 Hem, die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd en door Zijn genade geroepen heeft,
Galaten 5:13 Jullie zijn geroepen om vrij te zijn;
Efeze 4:1 De roeping, waarmee jullie geroepen zijn.
Efeze 4:4 Eén lichaam en één Geest, zoals jullie ook geroepen zijn in de ene hoop van jullie roeping,
Colosse 3:15 Jullie zijn in één lichaam geroepen.
1 Thessalonica 2:12 God, die jullie roept tot Zijn eigen Koninkrijk.
1 Thessalonica 5:24 Die jullie roept, is trouw;

Hier beëindig ik maar mijn citaten. Als je er goed oog voor hebt ontdek je hier meerdere roepingen.
1. In Galaten 1: 15 zien we Paulus persoonlijke roeping tot het brengen van de blijde boodschap onder de heidenen.
2. In Romeinen, Corinthe, Galaten en Thessalonica komt de roeping voor het Nieuwe Verbond naar voren.
3. In Efeze en Colosse draait het om de roeping in het Lichaam van Christus.
Drie niet te verwarren roepingen, maar telkens is het God zelf die roept.

Die roeping in de genade van Christus is toch zeker een overheerlijke bevrijding! God had deze gelovigen in Galaten in de volle vrijheid geplaatst. En nu ziet Paulus het zomaar gebeuren dat deze gelovigen zichzelf weer totaal laten inpakken en weer opnieuw in slavernij laten wegleiden! Paulus is helemaal omver geblazen! Dit kan toch niet gebeuren?

Ze laten zich afbrengen van die genade van Christus waar ze door God zelf in geplaatst waren. Nou kijk, bij dat woordje ‘afbrengen’, in het Grieks ‘metatithemi’, hebben we een vorige keer al uitgebreid stilgestaan. Ze laten zich zomaar op een andere plaats zetten. De tijdsvorm is echter de tegenwoordige tijd. Men was dus tijdens dit schrijven van Paulus daar nog altijd mee bezig.

Je zou dus kunnen zeggen dat Paulus er snel bij was, maar blijkbaar niet snel genoeg. Er staat hier dat ze zich heel snel van God lieten afbrengen. Dat betekent dus dat ze na de boodschap van genade te hebben omhelsd, ze vrijwel direct, toen ze een andere boodschap van ijver voor de Heer hoorden, omgingen. Heel snel lieten ze zich afbrengen uit die genade.

Bedroevend. Maar kijk nou eens om je heen in de christenheid. Breng de boodschap van Paulus en je staat vrijwel direct bekend als ketter. Predik de boodschap van een goede moraal en je ontvangt lof voor je geweldige toewijding.
2 Timotheus 1:15 Dit weten jullie, dat allen in Asia zich van mij [Paulus] hebben afgekeerd,
2 Timotheus 4:16 Zij hebben mij
[Paulus] allen verlaten.
Met dit afkeren en verlaten heeft het christendom als religie de eerste stap gezet weg van de boodschap van genade alleen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende