U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Je Onrust Uitleveren

De Engelse vertaling zegt in Psalm 46: 11 “Wees stil en weet, dat Ik God ben”.

Alles wat we zelf ter hand nemen wordt ons ontnomen. De Heer zelf geeft ons Zijn rust, Zijn stilte, daarvoor in de plaats. Daarom is onze Nederlandse vertaling van Psalm 46 vers 11 ook zo mooi. Daar staat: “Laat af en weet, dat Ik God ben”.

Loslaten
Op alle andere plaatsen wordt dat werkwoord weergegeven met “loslaten”. Hoe kan ik al die gedachten, die mij overrompelen loslaten?
“Werp je bekommernis op Mij!” In alle onrust om ons heen wil de Heer ons een ontspannen leven met Hem geven. Alles wat dat ontspannen omgaan met de Heer in de weg staat, al die bekommernis, mogen we op de Heer werpen.

Onvrede Loslaten
Met al die onrust in je hoofd is die Heer toch heel dichtbij. Dat verzekert Paulus ons in Filippi 4: 5 “De Heer is nabij”. Dan gaat hij in vers 6 verder met dat ontspannen leven dat we met de Heer mogen hebben: “Weest in geen ding bezorgd”. We neigen dan om te protesteren. Ik neig daar tenminste toe met mijn onrustige kop. Maar lees verder, want Paulus geeft dan de sleutel tot dat ontspannen leven: “Laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God”. Vertel je onrust maar. De Heer wil daar alles over weten. Lever het maar uit of zoals Psalm 46: 11 het zegt: “Laat los en weet, dat Ik God ben”. Werp al je bekommernis maar op de Heer. En als je nou al je onrust bekend maakt bij God verzekert Paulus je in Filippi 4: 7 “De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je harten en je gedachten behoeden in Christus Jezus”.

Gods Eigen Vrede Ontvangen
God zelf heeft vrede in Zichzelf. Dat is ontspannen. Dat is relaxed. Die vrede hoeven we niet te begrijpen. Het gaat toch alle verstand te boven. Begrijpen hoeven we het dus niet, maar als we alles bekend maken bij God zal die vrede wel iets gaan doen aan mij en jou. Het zal je hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus. Gods vrede gaat als een muur om je gedachten en om je emoties (je hart) heen staan. Dat is het geheim van Psalm 46: 2 “God is ons een toevlucht”. Vlucht met alles naar Hem toe. Dan wordt het helder wat in Psalm 46: 8 en 10 staat: “Een burcht is ons de God van Jacob”.

Een Vaste Burcht Is Onze God
Is het niet heerlijk dat God een vaste burcht voor ons wil zijn. Zijn vrede ommuurt onze gedachten. We mogen ontspannen met Hem leven. Hoe zit het dan praktisch met onze gedachten?
Colosse 3: 2 & 3 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
Aardse omstandigheden zullen wellicht niet veranderen. Als de psalmschrijver in vers 2 zegt dat God een toevlucht en sterkte voor ons is, laat hij daar direct op volgen: ‘ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden’. Hij schreef niet: ‘een hulp uit benauwdheden’. Het is n.a.v. deze Psalm dat Martin Luther het lied geschreven heeft: ‘Een vaste burcht is onze God’. Het moment dat Luther dit lied schreef was echter toen hij omringd was door vijanden, die zijn bloed wel konden drinken. In zulke omstandigheden is onze God een vaste burcht.

De God van Jakob
Houd je dus vast aan die herhaling in deze Psalm. Je vindt het in vers 8 & 12:
Yahweh Zebaoth is met ons, een burcht is ons de God van Jakob. sela
God weet hoe zwak wij zijn, daarom noemt Hij zich twee maal hier de God van Jakob. De God van de hielenlichter, die zijn broer bedroog voor het eerstgeboorterecht, die zijn schoonvader bedroog voor een grote kudde, wiens dochter verkracht werd, wiens zoons hem bedrogen. Hoe zwak, minderwaardig en nederig we ons ook voelen. Wat een genade vinden we in deze titel: de God van Jakob. God kent ons door en door en zo is Hij onze burcht.
Eerst ontneemt God ons alle eigen wapentuig en dan zegt Hij: Laat los, weet dat Ik God ben.

Genade leert ons zo enkel en alleen op God terug te vallen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina