U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Stilte Midden In De Kolkende Herrie

De Engelse vertaling zegt in Psalm 46: 11 “Wees stil en weet, dat Ik God ben”.
Rabbijn Soetendorp heeft een prachtige uitdrukking n.a.v. Gods openbaring aan Elia op de rots in 1 Koningen 19. Die uitdrukking is: God schreeuwt niet, Hij fluistert.
Vers 12 & 13 van 1 Koningen 19 zegt dat God tot Elia sprak in ‘het suizen van een zachte stilte.
Dat stil zijn hebben we zo hard nodig en het kan vanwege deze simpele wetenschap: De Heer is God.

Een Herrie Maatschappij
Stilte. Soms kunnen we niet tegen al die herrie om ons heen. We hebben die stilte nodig. We zitten in een maatschappij met voortdurend geluid, voortdurende informatie: Blaffende honden, overvliegende vliegtuigen, verkeer dat voorbij vliegt, we worden wakker met de radio, gaan ontbijten met TV afgestemd op het nieuws, voeren gesprekken, gaan naar het werk met de walkman op, worden gebeld op ons mobieltje, zelfs als je in de wacht gezet wordt is daar een muziekje, vergaderingen op het werk, muziek in de lift, machines die ratelen, telefoon die overgaat, gaan winkelen met opdringerige muziek en ’s avonds vallen we in slaap met nog het rumoer van de buurt.

Stilte, Gods Antwoord
De Heer sprak in het suizen van een zachte stilte tot Elia.
Prediker 3: 7 Er is een tijd om te spreken, maar ook een tijd om te zwijgen.
Er komt een dag dat de hele aarde zal zwijgen.
Habakuk 2: 20 Maar Yahweh is in Zijn heiligen tempel. Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde!
Zefanja 1: 7
Zwijgt voor het aangezicht van Adonai Yahweh; want de dag van Yahweh is nabij;
De tijd, die daarop volgt, zal een heerlijke stilte zijn.
Jesaja 32: 18 En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen, en in stille geruste plaatsen.

Lieve Woorden Worden Gefluisterd
Ooit je afgevraagd waarom lieve woorden altijd gefluisterd worden en boze woorden altijd geschreeuwd? De butler in The Nanny is een soort uitzondering als hij fluistert: ‘Ik haat je, ik veracht je”. Hij bedoelt dan ook het tegenovergestelde.
Ooit iemand schreeuwend een ander horen troosten? Nee, ook dat gebeurt in stilte.
Onze stilte is de rust bij de Heer.

Is Stilte Wel Mogelijk?
Het lijkt wellicht onmogelijk stil te zijn in de omstandigheden waarin je verkeert. Dan is het goed om te zien in welke omstandigheid deze oproep gedaan wordt. Psalm 46 t/m 48 verplaatst ons in de eindtijd, de tijd dat de Heer zijn heerschappij op aarde oppakt, de tijd vlak voor Zijn wederkomst. Kolkt het nu misschien in ons hoofd omdat we de omstandigheden misschien niet meer aankunnen? In die tijd kolkt de hele aarde.
Psalm 46: 2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.
Dit vers tekent ons de aarde, die zich verplaatst. De bergen, die wankelend in het hart van de zee terecht komen.
Psalm 46: 3 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid.
Hier zien we de wateren schuimen en de bergen beven. Het blijft niet bij de natuur alleen.
Psalm 46: 6 Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt.
Hier zien we dat de verschrikkelijkste oorlog aller tijden is uitgebroken. De volken woeden en koninkrijken wankelen. Dit wordt nog eens heftiger weergegeven in Psalm 2: 1 – 3
Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen tegen Yahweh, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
Het is alsof we hier de krantenkoppen van 2007 lezen, het journaal met al zijn ellende.

Midden in dat ontzagwekkend geweld staat dan:
Psalm 46: 11 “Wees stil en weet, dat Ik God ben”.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende