U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Mattheus 2: 2 Wij [Magiërs uit het Oosten] hebben Zijn ster in het Oosten gezien.

Welke Ster?
Sommigen denken aan de komeet van Halley, die rond het jaar 11 voor Christus prachtig zichtbaar moet zijn geweest. Vaak heeft men ook gedacht aan een bijzondere conjunctie (samenstand) van de planeten Jupiter en Saturnus, die eens in de 300 jaar zou optreden. Jupiter was de koningsster en Saturnus de ster van de Joden. Zeven jaar voor onze jaartelling zouden die twee vlak boven elkaar hebben gestaan. Dat zou een pijlvormige lichtbundel naar beneden hebben geworpen.

Waarom Zie Ik Niets In Die Theorieën?
1/
De Bijbel spreekt niet over de kenmerken van zo’n komeet
2/ De Bijbel spreekt niet over een dergelijke samenstand van meerdere hemellichamen
3/ De Bijbel zegt dat ze de ster in het Oosten zagen (Mattheus 2: 2) en daarna tot op Jeruzalem niet meer.
4/ De Bijbel zegt dat ze de ster weer zagen toen ze op weg naar Betlehem (het zuiden) gingen (Mattheus 2: 9).
5/ De Bijbel zegt dat de ster hen voorging (naar het noorden) naar het huis in Nazaret (Mattheus 2: 9).
6/ De Bijbel zegt dat de ster stilstond boven het huis in Nazaret (Mattheus 2: 9).

Antwoord in de Bijbel
De meesten zoeken een verklaring in hetgeen hier als een ster beschreven wordt in de astronomie. We blijven dan met legio verklaringen zitten, die allen mogelijk zouden kunnen zijn, maar het evenzogoed niet hoeven te zijn.
Wat volgens mij een veel vastere basis oplevert is de verklaring te zoeken in de Bijbel zelf.

De Leidende Ster
Mattheus 2: 9 Zie, de ster, die zij hadden gezien in het Oosten, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het kind was.
De Bijbel tekent ons hoe de ster beginnend in het Oosten voor de Magiërs uitging. Eenmaal in Israël troffen ze de ster niet aan en gingen toen uit eigen beweging naar Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem leidde de ster hen echter weer direct naar Nazareth.

Geen astronomisch verklaarbare weg
Er is hier dus sprake van een verschijnsel aan de hemel, die deze magiërs als ster waarnamen maar die zich niet vast op een plek aan de hemel bevond. Deze ster nam de leiding in de tocht naar Nazareth. Zodra de ster en de magiërs echter op de plek van bestemming zijn blijft hij weldegelijk vast stilstaan.

De Heerlijkheid des Heren
De korte tijd dat de ster er niet was voor de magiërs vond er wel ergens anders iets bijzonders plaats.
Lukas 2: 8 – 9 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze.

De Shekinah
Hier waren deze herders in de tegenwoordigheid van hun Verbondsgod Yahweh. Zoals vroeger het volk de tegenwoordigheid van Yahweh kende in de Shekinah (de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht), zo mochten deze herders Zijn tegenwoordigheid met grote blijdschap ondergaan.

De Heerlijkheid van Yahweh leidt
Waar het in het ene geval een wolk genoemd werd, was er in het andere geval sprake van een ster. In beide gevallen is het de heerlijkheid van Yahweh, zoals het ook bij het volk in het Oude Testament was, dat hen leidde. Ook bij de profeet Ezechiël lezen we in de eerste elf hoofdstukken hoe hij door de heerlijkheid van Yahweh overal naartoe geleid werd.

Conclusie
Mijn voorzichtige conclusie is dan ook dat hier geen sprake kan zijn van een astronomisch verschijnsel, maar van een verschijnsel binnen ons eigen luchtruim.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina