U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

In Amsterdam staat nu al een tijdje het ‘Monument Van De Slavernij’ in het Oosterpark. Een herinnering waar ook wij, Nederlanders, zo makkelijk toe in staat waren in onze koloniën. Nee, het is geen herinnering om trots op te zijn. Het is echter wel een vreugde dat die slavernij eens en voor altijd (hopelijk) verleden tijd is.

Er zijn er ook die niet zo blij zijn met dergelijke herinneringen. Zij zijn liever trots op het niet beseffen van waar we toe in staat zijn. Trots op blindemannetje spelen.

Eigenlijk zijn we allemaal, stuk voor stuk, geboren als slaven. Je hoeft je kinderen echt niet te leren om te liegen, te stelen of ongehoorzaam te zijn. Dat gaat vrijwel vanzelf. We zijn slaven van de zonde.

Nou zijn er die daar eigenlijk niet aan herinnert willen worden. Ze spelen liever blindemannetje. Vrijwillig kiezen ze ervoor slaven van de tien geboden te worden. De ene slavernij wordt ingeruild voor de andere. O, wat zijn ze goed. O, wat doen ze het prima. Trots op hun christen zijn. Halen ze een bepaalde grens echt niet, dan gaat die grens omlaag. Ze moeten toch zeker reden hebben om trots te zijn?

God heeft die wet inderdaad gegeven. Maar het was het trouwboekje dat Hij gaf aan Zijn volk Israël. Hij gaf het niet als een waslijst, waarop je af kon vinken wat je al prima gedaan had. Het was bedoeld om aan te geven dat ze een Redder nodig hadden. Zijn volk had door die wet kunnen leren dat de enige weg tot bevrijding uit de slavernij van de zonde genade was en genade alleen.

Romeinen 3: 19 – 22 Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hen spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Slavernij. Slaven van de zonde of slaven van de wet. Er is één antwoord. Dat is genade door het geloof van Jezus Christus.

Het kruis staat er als een monument waartoe de wil van de mens in staat was. Je hoort als het ware nog het: ‘kruisig Hem, kruisig Hem’. Daar openbaart zich de wil van de mens.
Christus openbaarde genade: ‘Vader, vergeef het hun’.

Wat een pracht monument staat er. Sommigen moeten er niets van weten. Het veroorzaakt zo’n lelijke kras op hun eigen prestaties. We mogen echter weten dat God daar Zijn genade op het hoogst heeft getoond.

Genade, het enige antwoord op slavernij.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende