U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Adam & Offers

Het Oude Verbond met alles erop en eraan wordt op drie plaatsen in de Bijbel een schaduw genoemd.
Colosse 2: 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid Christus is.
Hebreeën 8: 5 Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en
schaduw van het hemelse,
Hebreeën 10: 1 Daar de wet slechts
een schaduw heeft van de toekomstige goede dingen.

Een schaduw is altijd een zwart, donker plaatje. Als je een foto maakt kan je alle positieve, lichte kanten van een zaak of persoon direct zien. Bij een schaduw valt dat weg in het zwart, dat veroorzaakt wordt doordat het licht geblokkeerd wordt.

Ik wil een aantal voorbeelden geven.
Paulus noemt Adam een beeld van Christus. Dat zou je niet zo één, twee, drie zeggen van Adam.
Romeinen 5: 14 Adam, die een beeld is van de komende.

We zullen eerder wijzen op de negatieve kant van Adam en daar Christus tegenover plaatsen. Ook daarin zitten wel gelijkenissen verborgen:
Adam, hoofd van een dode mensheid.
Christus, Hoofd van een levende mensheid.
1 Corinthe 15: 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
1 Corinthe 15: 45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.

Vanwege de tegenstelling tussen Adam en Christus kan men Paulus opmerking in Romeinen 5: 14 vaak niet thuisbrengen en ziet men beeld dan ook niet als een direct voorbeeld van Christus, maar juist als Zijn tegenhanger.

Dit is een typisch voorbeeld van een schaduw zoals het Nieuwe Testament dat beschrijft.
Hebreeën 10: 1 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goede dingen.

We zien wel dat Adam niet verleid werd zoals Eva, maar dat hij bewust overtrad waarin hij zich één maakte met zijn vrouw. We begrijpen wellicht zelfs dat hij dit deed uit liefde voor de vrouw. Toch is deze schaduw te donker om de goede dingen die Christus zal teweeg brengen er direct in te zien. Het blijft voor ons een donker plaatje.

Uit precies dit ene vers komt ook het volgende voorbeeld van de onhelderheid van een schaduw.
Hebreeën 10: 1 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goede dingen. niet de gestalte van die dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken.

God zelf had in het oude verbond al die verschillende offers ingesteld. Je zou daaruit zelfs kunnen opmaken dat telkens opnieuw de vele bloedige offers brengen naar het idee van God zelf was. Een logische, maar foutieve conclusie.
Psalm 40: 6 In slachtoffer en spijsoffer heeft U geen behagen,
Psalm 51: 16 U heeft geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers
heeft U geen welgevallen.

Al die vele offers waren wel een plaatje, maar een schaduwplaatje van het ene offer dat Christus zou brengen.
Hebreeën 10: 11-12 Elke priester staat dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen; deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,

Uit het plaatje heeft een groot deel van de godsdienstige wereld geconcludeerd dat God
veel bloedige offers nodig had om zonden te vergeven en dat dit ook telkens opnieuw gebeuren moest. Vanuit het donkere plaatje is dat nog logisch ook. Als eenmaal die werkelijke goede zaken, waar deze offers alleen maar een schaduw van waren, gekomen zijn in Christus zien we dat het offer wijst op de Opgestane Heer die de dood heeft overwonnen.

De schaduw tekent een donker beeld: Telkens opnieuw offers brengen, de schuld is nooit echt ingelost. De werkelijkheid toont het ware licht: Nooit meer opnieuw een offer nodig, eens voor altijd, de dood is overwonnen, het leven is gekomen.

Twee voorbeelden die de consequenties van de donkere afdruk van de schaduw duidelijk aantonen. In de en laatste volgende studie over dit onderwerp stuiten we op een donkere afdruk die in de christenheid nooit geheel en al door het heldere licht van de werkelijkheid in Christus lijkt te zijn ingelost.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende