U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Efeze 3: 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

Samen Alles Begrijpen
Individueel de Bijbel onderzoeken is op zich niets op tegen. Deden we dat maar wat vaker. Toch begrijpen we in ons eentje lang niet alles. Ik tenminste niet.
Nou wijst deze tekst naar het perfecte stadium waar we met zijn allen naartoe groeien. We groeien echt niet toe naar een grote eigen groep of kerk. In het stadium waar Paulus hier over spreekt zijn al die muurtjes wel geslecht. Wat kan je uitkijken naar dat moment dat al onze visies op zullen gaan in dit samen in staat zijn te vatten.

Enkele Visies Op De Christelijke Markt
De één maakt zich sterk voor de verkondiging van het Koninkrijk en spreekt over de Grote Opdracht. De ander ziet hier duidelijk een taak voor de gelovigen uit Israël.
De één is een ware doopsgezinde en vindt dit terug in de ene doop van Efeze 4 en de beschrijving van Romeinen 6. De ander gelooft dat daar geen druppel water aan te pas komt.
De één ziet Paulus als de dertiende apostel of misschien wel als de vervanger van Godswege voor de foutieve aanstelling van Mattias. De ander ziet een duidelijk onderscheiden apostelschap van Paulus met een aparte bediening.
De één gelooft dat Israël heeft afgedaan en dat wij als de gemeente darvoor in de plaats gekomen zijn. De ander gelooft dat de beloften van God aan Israël nog altijd gelden en dat de gemeente een compleet nieuwe schepping van God is.
De één gelooft dat de gemeente er altijd was. De ander gelooft dat die op de Pinksterdag of zelfs later pas ontstond.
De één herkent de gemeente al in het Oude Testament. De ander ziet de gemeente als een verborgenheid.
De één ziet de aardse zegen en vloek nog altijd functioneren. De ander gelooft dat de vloek heeft afgedaan en er alleen geestelijke zegeningen zijn.
De één ziet hemel en hel als Bijbelse tegenstellingen. De ander ziet hemel en aarde als Bijbelse tegenstellingen.
De één ziet een definitief eindoordeel. De ander ziet Gods oordelen als een weg.
De één ziet dat velen verloren zullen gaan. De ander gelooft dat allen gered zullen worden.
De één vindt dat we ons moeten inspannen veel voor de Heer te betekenen. De ander rust in genade alleen.

Vol Van De Volheid Gods
Zij allen bij elkaar zullen samen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte is en zij allen zullen die liefde van Christus kennen, die de kennis te boven gaat. Wat kan je verlangen naar dat moment dat wij allen gezamenlijk vervuld zullen worden tot alle volheid Gods.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende