U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Positie En Praktijk Zijn Eén

Colosse 2: 16 – 17 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid Christus is.
We dreigen telkens opnieuw weer meegesleept te worden door die eerste beginselen van de wereld, terwijl de werkelijkheid Christus is.

Colosse 1: 17 Hij [Christus] is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;
Colosse 1: 27 Christus in u, de hoop der heerlijkheid.
Colosse 2: 2 – 3 Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.
Colosse 2: 17 De werkelijkheid is Christus.
Hoe kom ik hier in de praktijk van alle dag mee uit? Dit is toch alleen maar mijn positie?

Positie en praktijk scheiden is nou precies weer zo’n drogreden die Paulus hier in Colosse 2 aanpakt. In de praktijk kan ik het wel vergeten om Christus te openbaren als ik op mijn werk het niet meedrinken en het niet meeroken voor de werkelijkheid laat doorgaan. Hoe wordt de werkelijkheid van mijn christen zijn nu ook mijn praktijk? Het geheimenis: Christus in u (Colosse 1: 27).

De werkelijkheid: niet uiterlijk
Tegenover de werkelijkheid in dit hoofdstuk, Christus, staat de schaduw, de uiterlijke regels en wetten van de religie. Het hart van dit hoofdstuk is dan ook een daad ‘die geen werk van mensenhanden is’.
Colosse 2: 11 In Hem ben jij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus,

Er is iets grandioos gebeurd toen jij je leven in handen van de Heer gaf. Het geweldige wat er gebeurde was geen uiterlijke zaak. Het had dan ook alles met de werkelijkheid te maken. Het was de basis voor dit praktische geheimenis: ‘Christus in jou’.

Om goed te vatten wat er bij onze bekering gebeurd is, is het van belang dit gebeuren in zijn verband te lezen. Dat gaan we nu eerst doen.
Colosse 2: 9 – 10 In Hem [Christus] woont al de volheid der godheid lichamelijk; en jij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.

Full House
Heb je enig idee wat er aan die volheid die jij ontvangen hebt nog toegevoegd moet worden? Niets, inderdaad! Dus geen werken daaraan toevoegen, ook niet uit dankbaarheid. Vol is vol.
Als we nu eventjes bij het begin beginnen. Dat is dus vers 9. We zien daar in Christus twee kanten naar voren komen: De goddelijke en de menselijke kant. De volheid van de godheid woont in Christus. Christus is dus volkomen God. Daarentegen woont die volheid ook ‘lichamelijk’ in Hem. Dat wil zeggen dat Christus dus volkomen mens is.

Paulus verklaart in het voorgaande hoofdstuk iets dergelijks.
Colosse 1: 19 Het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,
Opnieuw zien we hier het volkomen God en volkomen mens zijn van Christus naar voren komen. Er zit echter een belangrijk verschilletje tussen deze twee teksten.

In deze tekst uit het vorige hoofdstuk gaat het om de vleeswording van de Heer in Zijn vernedering hier op aarde. Dat is de reden dat we het geweldige resultaat, zoals we die in het tweede hoofdstuk lezen, hier niet lezen. De conclusie ‘jij hebt de volheid verkregen in Hem’ blijft hier achterwege. Waarom denk je dat dit hier niet naar voren komt? God heeft ons niet één gemaakt met een vernederde Heer hier op de aarde. We zijn één gemaakt met een opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel.

We gaan nu weer terug naar onze tekst uit het tweede hoofdstuk. Daar staat dat nu (de tegenwoordige tijdsvorm) ‘de volheid van de godheid lichamelijk in Hem woont’. Daar treffen we de verheerlijkte Heer in de hemel aan. Met die verheerlijkte Heer zijn wij verbonden.

Nu kunnen we wel gaan argumenteren in de zin van: ‘ja, dat is onze positie, maar de werkelijkheid……….’. Kijk, dat is een spreken in ongeloof want ‘de werkelijkheid is Christus’, zegt Paulus in Colosse 2: 17. Voor die werkelijkheid, ons praktisch geloofsleven dus, zijn we toen we tot geloof kwamen, verbonden aan die verheerlijkte Heer.
Colosse 2: 10 Jij hebt de volheid verkregen in Hem,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende