U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Gijzelingsdrama

We mogen leven uit een overvloeiende rijkdom van Gods genade. Hoe komt het dan dat het gros van de christenheid daar zelfs totaal geen idee van heeft? De reden? We laten ons zo makkelijk gijzelen.
Colosse 2: 8 Ziet toe, dat niemand jou meesleept. door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus,

Het woord dat hier met ‘meeslepen’ is vertaald heeft de betekenis van ‘gevangen nemen’. Paulus zag dat de pasbekeerden in Colosse door deze dwaalleraars gekidnapt werden. Deze leraren stellen niet het blijde nieuws van onverdiende en overvloeiende genade voor de aandacht. Er is bij hen niet die werkelijke bewogenheid voor het verlorene om hen in contact te brengen met die volle rijkdom die er in Christus te vinden is. Hun werkzaamheden liggen meer op het terrein van het wegstelen van die jonge gelovigen. Wat is het toch van essentieel belang dat we gelovigen doen groeien in de kennis van het Woord van God, de Bijbel!

Daar waar direct Christus alleen verkondigd wordt vanuit de Bijbel, niet alleen voor de bekering maar ook voor de wandel, is er veel minder gevaar voor een dergelijk gijzelingsdrama onder de gelovigen.

De heilige traditie
Wij worden hier in dit bovenstaande vers samen met de gelovigen in Colosse gewaarschuwd ‘dat niemand ons meesleept door zijn wijsbegeerte in overeenstemming met de overlevering van de mensen’. De ideeën waarmee de dwaalleraars ons dus willen kidnappen zijn in overeenstemming met de tradities van mensen. De gebruiken en regels die van de ene generatie op de volgende in ons evangelisch wereldje gegroeid zijn.

Natuurlijk zijn de regels en de tradities waar wij tegenwoordig op botsen net weer even anders gegroeid door onze achtergronden dan de regels en tradities die je in Colosse tegenkwam. Maar lees ze eens door in vers 16 t/m 23 met de bril van je eigen traditie. Nee, de werkelijkheid is Christus, niet het milieu. De werkelijkheid is Christus, niet het hoedje, sjaaltje of blote hoofd. De werkelijkheid is Christus en niet een zelfbewerkte heiligheid.

De wereld in de gemeente
In het bovenstaande vers wordt nog een kenmerk opgesomd van die wijsbegeerte en dat bedrog waarmee men jou wil gijzelen. Er staat dat die filosofie in overeenstemming is met de wereldgeesten. Je krijgt door de foutieve vertaling van het oorspronkelijke woord wel een heel erg spooky en griezelige voorstelling van deze menselijke filosofie. Het hele woord ‘geesten’, die daar de oorzaak van zijn, komt totaal niet in de Griekse grondtekst voor. De Staten Vertaling heeft dit terecht vertaald met ‘de eerste beginselen van de wereld’.

Al die regels en wetten die zo traditioneel gegroeid zijn, zijn kenmerkende aspecten van de basisbeginselen van de wereld. Ietsje verderop in ditzelfde Bijbelgedeelte wordt het opnieuw verkeerd vertaald, maar zien we wel wat onze positie is ten opzichte van deze beginselen van de wereld.
Colosse 2: 20 Aangezien jij met Christus afgestorven bent aan de wereldgeesten, waartoe laat jij je, alsof je in de wereld leefde, geboden opleggen:

Ten opzichte van deze basisbeginselen van de wereld ben jij samen met Christus gestorven. Dat is wat de genade van God in jouw leven tot stand heeft gebracht. Ten opzichte van de regels die in het volgende vers vermeld worden ben jij gestorven.
Colosse 2: 21 raak niet, smaak niet, roer niet aan;
Uit vers 16 en 17 blijkt dat dit heel concrete, uiterlijke, materiële zaken zijn, zoals ‘eten’, ‘drinken’ en ‘wassingen’. Naar de beginselen van de wereld gerekend is het belangrijk dat we daar grenzen over opstellen. Naar de mate waarin iemand zich daar dan aan kan houden wordt afgemeten hoe goed en ook vaak hoe geestelijk zo’n persoon dan is.
Wij zijn gestorven aan die maatstaven en voor ons geldt alleen nog de opgestane Christus als ons leven. Hij is de werkelijkheid voor ons. Hij is niet onze maatstaf. Hij is ons leven. Dat is leven uit genade.

Er zijn nog meer Bijbelteksten waar deze beginselen van de wereld genoemd worden. Dat reserveren we voor het volgend artikel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende