U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gnostiek, Een Ver Van Mijn Bed Leer?

Colosse 2: 4 Dit zeg ik, opdat niemand jou met drogredenen zal misleiden.
Colosse 2: 8 Ziet toe, dat niemand jou meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus,
Christus is het uitgangspunt voor jouw redding maar ook voor jouw wandel na je redding. Dat laatste bespreekt Paulus hier in dit tweede hoofdstuk van Colosse. Rondom en tussen deze waarschuwingen wijst Paulus naar de enige bron van genade voor jouw dagelijkse wandel. Dat is Christus en Christus alleen.

Nu komt de vraag: Hoe kan je die dwaalleraars herkennen? Wat moet je verstaan onder die drogredenen? Dat lezen we bijvoorbeeld in een heldere waarschuwing van Paulus.
Colosse 2: 18 Laat niemand jou de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken,

Als het over de gnostiek gaat begint men meestal op het tweede punt, dat Paulus hier noemt, in te zoomen: engelenverering. Daar maakt men dan een ver van mijn bed show van alsof wij daar heden ten dage niets of nauwelijks iets mee te maken hebben. Wat is deze engelenverering?

De mensen in Colosse waren nogal onder de indruk van de gnostische leer dat God, die geestelijk en dus volmaakt rein is, geen materiële wereld kon hebben geschapen. Let wel dit is absoluut niet wat de Bijbel leert. Dit is de Gnostiek. Men achtte God onmogelijk in staat om dit te doen omdat de materiële wereld in hun denken per definitie onrein is.
De oplossing in hun leer hebben zij gecreëerd door uit te gaan van een serie engelenwezens, die allemaal in rang verschillen. De engelen die in rang het verst van God verwijderd zouden zijn hebben zij de materiële wereld laten scheppen. Het gevolg was: aanbidding van engelen.

Nu kunnen wij het makkelijk afdoen met de gedachte dat in onze christelijke leer geen plaats is voor dergelijke engelenverering. Dat is iets te kort door de bocht. We weten dat momenteel vanwege allerlei Ufo verschijnselen opnieuw steeds meer openheid komt voor deze Gnostische leer. Velen geloven inmiddels al dat niet God maar de ‘annunaki’, die men ook wel aanduidt als de ‘elohim’ de aarde en het leven daarop geschapen hebben. Deze zogenaamde leer van de ‘New Age’ heeft eeuwenoude wortels die teruggaan op deze gnostische leer die Paulus hier aanvalt. Deze opkomende leer verslaat tegenwoordig helaas ook onder christenen zijn duizenden. De hele lijn van dit gnostische denken bespreek ik in mijn studies onder het kopje ‘Ufo’s’.

Het allereerste punt dat Paulus opnoemt waardoor gelovigen dreigen de prijs mis te lopen is echter: ‘gewilde nederigheid’. Het is toch wel opvallend dat nou juist het allereerste gevaar dat Paulus hier opnoemt zo makkelijk wordt overgeslagen. Juist deze gewilde nederigheid is zo’n opvallend kenmerk binnen de christenheid. Daar staan we dan straks voor de rechterstoel van Christus. Naakt! Wel behouden, maar naakt (1 Corinthe 3: 15). We missen de prijs doordat we met onze zogenaamde nederigheid zo ons uiterste best doen.

Je denkt misschien dat je geloofsleven draait om wat je eet of wat je drinkt. Je geloofsleven draait om Christus. Je denkt misschien dat je geloofsleven draait om het houden van de zondag of de sabbat. Je geloofsleven draait om Christus. Je denkt misschien dat je geloofsleven draait om de dingen die je vroeger deed en tegenwoordig nalaat. Je geloofsleven draait om Christus. Je denkt misschien dat je geloofsleven draait om jouw normen en waarden. Je geloofsleven draait om Christus.

Je geloofsleven mag er één zijn die draait om genade en genade alleen, gericht op Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende