U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wat Een Rijkdom!

Steeds doorgroeien
Colosse 2: 6 – 7 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.
We hebben hier vier woorden teruggevonden die aangeven hoe het wandelen ‘in Christus’ vorm krijgt.
1/ Geworteld
2/ Opgebouwd
3/ Bevestigd
4/ Overvloeiend in dankzegging
Over het eerste woord hebben we in het vorig artikel nagedacht.

De overige drie woorden hebben een andere tijdsvorm in het Grieks. Het is de tegenwoordige tijd met de nadruk op een voortdurend doorgaande werking. Het woordje ‘wordend’ staat er dan ook in onze NBG vertaling bij de volgende twee terecht bij en kan je dus ook bij de laatste erbij lezen: ‘Overvloeiend wordend’.

Als gevolg van dat we geworteld zijn in Christus ondergaan we deze volgende drie zaken als een altijd doorgaand proces. Wij zijn het niet die onszelf opbouwen in Christus. Wanneer we geworteld zijn in Hem bouwt Hij ons op. Het is genade. Wij zijn het niet die onszelf bevestigen in het geloof. Wanneer we geworteld zijn in Christus is Hij het die ons bevestigd in ons geloof. Het is genade. Wij zijn het niet die als een eigen werk overvloeien in dankzegging. Wanneer we geworteld zijn in Christus bewerkt Hij die vervloeiing in dankzegging in ons. Zelfs dat is genade.

Deze drie zaken wordt ons hier getekend als een doorgaand proces dat het gevolg is van ons geworteld zijn in Christus. Waarom stopt het dan zo vaak in een christenleven? Waarom stagneert dat opgebouwd worden in Christus dan zo vaak? Waarom stopt dat bevestigd worden in het geloof dan zo makkelijk? Waarom vloeien we dan niet altijd over in dankzegging? Is dat wellicht niet het vanzelfsprekend gevolg van het feit dat we deze drie zaken niet simpel aan de genadige werking van de Heer overlaten, maar denken zelf daar een handje bij te moeten helpen?

We vinden vaak het proces dat Paulus hier tekent gewoon niet logisch. Wij vinden dat we toch wel aan onze opbouw moeten werken. Wij vinden vaak dat we toch wel het geloof moeten bevestigen. Als goed christen hoor je wat te doen aan je dankzegging, vinden wij. Dat veroorzaakt de stagnatie in het simpel wandelen ‘in Christus’.

Het zijn dit soort misleiders die ons met drogredenen gevangen willen nemen met argumenten als: ‘dat mag niet’ en ‘zo hoor jij je als goed christen te gedragen’ (Colosse 2: 16-23). Kijk, zodra we overstag gaan voor dat soort argumenten putten we simpelweg niet meer met ons vertrouwen uit ‘de werkelijkheid: Christus’.

Wat gebeurt er als we ons oor te luisteren leggen bij dit soort misleiders? Natuurlijk zijn we dan nog geworteld in Christus. Natuurlijk zijn we dan nog altijd besneden in Christus besnijdenis. Maar deze misleiders pikken deze basis als de bron voor jouw praktische werkelijkheid weg en brengen je dan weer terug op de basisbeginselen van de wereld (Colosse 2: 8 & 20), oftewel een wettisch beginsel. Een beroerde basis voor een praktisch geloofsleven.

Opgebouwd wordend’, ‘Bevestigd wordend’ en ‘Overvloeiend wordend’ geeft aan dat de Heer zelf dit doorgaande werk in ons bewerken wil. We mogen leven uit genade en genade alleen. Richt dus je vertrouwen op de verheerlijkte Heer in de hemel waar je nu mee verbonden bent.

Eten om te groeien
Wanneer we ons eenmaal bewust worden van onze onlosmakelijke verbondenheid met de verheerlijkte Heer in de hemel dan is het niet langer een opgave om je te verdiepen in de Bijbel. Dan wordt het moeilijk om te stoppen met het graven naar steeds meer rijkdom
Colosse 3: 16 Het woord van Christus woont rijkelijk in je, zodat jullie in alle wijsheid elkander leren en terechtwijzen en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in je harten.

Zonder wetten, zonder geboden, zonder regels, alleen maar Christus. Dat wordt toch losbandigheid? Wow, wat een onvoorstelbare drogreden! Ken je die misleiding? Feitelijk wordt er gezegd: ‘Christus is losbandig’. Dat is de feitelijke bewering.
Colosse 2: 4 Dit zeg ik, opdat niemand jou met drogredenen misleidt.
Colosse 2: 16 Laat dan niemand je blijven oordelen.
Colosse 2: 20 waartoe laat jij je, alsof jij in de wereld leeft, geboden opleggen:
Genade, Gods overvloed van genade is er voor iedereen. Voor jou en mij. Wat een rijkdom!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina