U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus Werk Waardeloos?

Colosse 2: 12 – 13 omdat jij met Hem begraven bent in de doop. In Hem ben jij ook mee opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Ook jou heeft Hij, dood zijnde in je overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,
1/ We zijn ‘samen met Hem begraven’.
2/ We zijn ‘samen met Hem opgewekt’.
3/ We zijn ‘samen met Hem levend gemaakt’.

Is dit alles voor jou alleen maar een aardige theorie? Is het alleen maar een mooi plaatje van je positie waar je in de samenkomst een goede preek over kan beluisteren? Vervliegt deze waarheid gelijk weer als je thuisgekomen midden in de werkelijkheid van alledag weer probeert een goede moeder te zijn tussen al die jengelende kinderen? Kijk, dit is de nood van de evangelische christenen!

Velen weten niet van de geweldige volheid die hun deel is temidden van het dagelijkse huishouden, temidden van die verziekende omgeving op het werk. Daar waar christenen er wel weet van hebben handelen zij vaak alsof dit ‘samengegroeid zijn met Christus’ niet de werkelijkheid is.
Colosse 2: 17 terwijl de werkelijkheid Christus is.

Laat ik het maar eens heel radicaal stellen. Als jij jouw eigen oplossingen, misschien met Bijbelteksten onderbouwd, voor het praktische leven zoekt, zeg je heel simpel: ‘Het werk van Christus is voor mijn praktisch leven waardeloos! Ik zal het allemaal zelf moeten doen! Ik moet mijn man onderdanig zijn. Ik mag in de gemeente niet spreken. Ik moet evangeliseren. Ik moet de samenkomsten bezoeken. Ik moet lief zijn voor mijn medemens. Ik mag niet roken. Ik mag niet drinken. Ik mag niet vloeken. Enz. enz. Daar waar ik mijn broeder of zuster zie falen in mijn regels beoordeel ik dat. We moeten toch zeker toezien op elkaar?’

Ja, natuurlijk weet ik wel dat je dan aan de Heer vraagt of Hij je wil helpen in al je pogingen. Nog maar eens een radicale stelling hier overheen. Jij maakt daarmee de Heer tot het knechtje van jouw werkzaamheden, jouw inspanningen.

Paulus had het volgens jou dus helemaal mis? Hij had het dus zo moeten schrijven: ‘Nu jij Christus Jezus, de Heer, aanvaard hebt’ (Colosse 2: 6), moet je wel proberen je broeder lief te hebben?

Lees jij zo de Bijbel? Is dat praktisch? Echt, jij kan die hoge norm die God eist nooit en te nimmer volbrengen. Jouw eigen zogenaamd ‘christelijke’ norm staat op zo’n grote afstand van Gods norm. Gods norm is de volmaaktheid van Christus. Besef dat de afstand van jouw ‘christelijke’ norm tot de eis van God veel en vele malen groter is dan dat korte stukje afstand van jouw norm tot die van de moordenaar, de echtbreker, de hoereerder, de goddeloze. Vanuit Gods hoge eis bekeken sta je vrijwel op gelijke voet met hen.

Romeinen 3: 23 Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid Gods,
Wat jouw praktijk met al je eigen pogingen betreft kom je tekort aan de heerlijkheid, oftewel de eer van God. Maar jouw pogen iets voor God te betekenen hoeft niet langer jouw praktijk te zijn. Jij hebt in Christus de volheid ontvangen omdat je volkomen één met Hem gemaakt bent.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende