U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

2 Corinthe 8: 9 Jij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat jij door zijn armoede rijk zou worden.
We hebben in ons vorig artikel stilgestaan bij die genade van onze Heer Jezus Christus. Die genade heeft ons rijk gemaakt. In mijn contacten met gelovigen wordt ik er telkens opnieuw mee geconfronteerd dan velen ervan overtuigd zijn dat materiële welvaart een kenmerk is van het leven van een gelovige. Ze kijken dan even voorbij aan de gelovigen in de arme Afrikaanse landen en gelovigen die gevangen zitten en gemarteld worden om hun geloof in landen als China en Iran. Zijn deze mensen ook rijk geworden dankzij die genade?

Het onderwerp is de rijkdom van Zijn genade en ja, ook die materieel arme gelovigen hebben die rijkdom ontvangen. Daarom is het wel degelijk van belang om te onderzoeken wat die rijkdom van Gods genade Bijbels gezien feitelijk inhoudt. Hier volgen een aantal heldere Bijbelteksten.

Efeze 1: 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdommen zijner genade,
Efeze 2: 7 om in de komende eeuwen
de overweldigende rijkdommen zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Efeze 3: 8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen
de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus te verkondigen,

Wat zijn de afmetingen van die genade van God? Hoe uitgestrekt zijn de voorraadschuren van Zijn genade? O mensen, wat onderschatten we vaak de afmetingen van Gods voorraad genade voor ons leven. We lijken vaak op dat visje dat denkt dat de oceaan wellicht niet groot genoeg voor hem zou zijn.

God is rijk aan genade. Toen Hij ons onze overtredingen vergaf, was dat in overeenstemming met de rijkdommen van Zijn genade. Kan jij je daar enigszins een voorstelling van maken. We tobben wat af over de fouten die we gemaakt hebben. De moorden die we gepleegd hebben blijven ons achtervolgen als spoken. ’s Nachts houden de nachtmerries ons wakker en zelfs als we dan opstaan vinden we geen rust. De verkrachting van dertig jaar terug staat nog altijd op je netvlies gebrand. Je kan je werk er zelfs niet meer door doen.
Misschien vind jij dat je niet zulke ernstige misstappen hebt gedaan. Toch blijft schuldgevoel je leven achtervolgen. Het is misschien alleen maar omdat jij je stil hebt gehouden op het moment dat je had moeten spreken.
Al onze schuld en schande is allang ondergedompeld in die oceaan van Gods vergevende genade. God heeft rijkelijk zijn genade en vergeving uitgestort waarmee je rein gewassen bent. Het is alles in overeenstemming met de rijkdommen van Zijn genade.

Paulus was een vervolger van de gemeente. Hij had niet één moord op zijn geweten, zelfs niet een paar moorden. Het waren er tallozen. Deze Paulus leerde Christus kennen en hij wist: ‘alles is weggedaan’.
Romeinen 5: 20 waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,
Ook in zijn leven was de zonde toegenomen, maar die rijkdommen van genade zijn meer dan overvloedig geworden. Ook in zijn leven.
Petrus beschrijft het resultaat van het kennen van die genade.
1 Petrus 1: 8 Hem heb jij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem geloof jij, zonder Hem thans te zien, en jij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde,
Wat hebben die overvloeiende rijkdommen van genade een heerlijk gevolg.

Met die redding vanuit Zijn genade heeft God de schatkamers van Zijn genade nog ten lange na niet uitgeput. Daarom noemt Paulus het in Efeze 2: 7 de overweldigende rijkdommen van Zijn genade. Met het wegdoen van onze zonde en schuld lijkt er nog nauwelijks iets aan die overweldigende rijkdommen afgenomen te zijn. Integendeel, de Heer blijft die rijkdommen van Zijn genade over ons uitstorten ook nog in de komende eeuwen, oftewel de aionen (tijdperken) die nog komen moeten. Zo uitpuilend vol zitten die opslagruimten van Zijn genade.

Gods genade werkt in en aan ons het hele leven lang en dan is er nog nauwelijks iets opgebruikt van die overweldigende rijkdom van Zijn genade. Het werkt door het hele tijdperk waarin wij ons bevinden en dan nog is het bij lange na niet opgebruikt. Ook in de komende tijdperken blijft die rijkdom ons leiden, vormen en vervullen. De afmetingen van Gods genade zijn voldoende om ons de voorwerpen van Zijn genade te doen zijn in alle komende tijdperken.

Gods genade is als een onbegrensde, uitgestrekte oceaan. Neem eens een moment de tijd om je de oceanen van deze wereld voor te stellen. Stuk voor stuk zijn het gigantisch uitgestrekte oppervlakten, die we zelfs niet zomaar kunnen overzien. Toch kunnen we elke oceaan op zich wel in kaart brengen. We kunnen haar inhoud stapje voor stapje volledig onderzoeken. We kunnen de bodem ervan pijlen. Hoe uitgestrekt ze ook mogen zijn, ze zijn begrensd. Aan elke oceaan komt ergens weer een eind. Paulus spreekt echter van de overweldigende en onnaspeurlijke rijkdommen van Gods genade. Er is onnoemelijk meer genade te vinden in het hart van God dan dat er water is in al de oceanen van deze wereld bij elkaar.

Hoeveel genade we ook ontdekt mogen hebben in Christus, we staan toch alleen nog maar aan het begin van al die onbegrensde rijkdommen van Zijn genade. Denk je alles al te weten over de genade? Dan blijft toch nog altijd de oproep van kracht om erin te groeien.
2 Petrus 3: 18 maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.
Er valt altijd meer te ontdekken. Ik zou je dan als kleine vis in die onmetelijke oceaan willen aanraden om te zwemmen om nog altijd meer ervan te ontdekken en te ondergaan. We zijn uitgezet in de oceaan van de rijkdommen van Zijn genade.

We mogen altijd meer ontdekken en onder de indruk komen van de gigantische uitgestrektheid van Zijn genade. Laten we die genade nooit onderschatten. Ik wens je toe dat de ogen van je hart steeds meer onder de indruk mogen komen van de rijkdommen van Zijn genade. De onmetelijke oceaan van genade is onze dagelijkse voorziening ten leven in Christus Jezus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina