U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Is Kracht

Nummer 6: Genade is kracht voor de geestelijke dienst

Nu begeef ik me op glad ijs. Niet omdat de uitspraak in Handelingen niet waar zou zijn, maar omdat het voor 100 % waar is in een andere huishouding van God.
Handelingen 6: 8 En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

De reden waarom ik deze tekst als uitgangspunt neem is de prachtige stijlfiguur, waar het mee begint, en omdat het aantoont dat genade alleen een krachtige bron voor de geestelijke dienst aan God is.
De stijlfiguur waar de tekst mee begint heet een Hendiadis. Dat betekent dat er twee woorden achter elkaar gezet worden die beiden vrijwel dezelfde betekenis hebben: ‘genade en kracht’. Als deze stijlfiguur gebruikt wordt is er geen sprake van een opsomming van verschillende zaken, maar dan is het tweede woord een nadere verklaring van het eerste woord. Je kan deze tekst dus zo lezen: ‘Stefanus, vol van genade, dat is kracht’. Direct daarachter aan kan je dan lezen hoe die krachtige genade zich manifesteert door wonderen en grote tekenen.

Ik gaf al enigszins aan dat dit de kenmerkende geestelijke dienst is onder het Nieuwe Verbond. Dat verbond wordt gesloten met het volk Israël. Vandaar ook dat we het einde van de tekst ook letterlijk zo moeten nemen als dat het er staat: ‘onder het volk’.

Bij het aanbieden van het koninkrijk Gods aan het volk Israël hoorden deze tekenen van het Koninkrijk. Een koninkrijk wordt ook aangeboden aan een volk, niet aan een lichaam. Wij vormen in deze tijd het Lichaam van Christus. Daar is geen dienst met uiterlijke tekenen en wonderen aan verbonden. Voor onze geestelijke dienst geldt echter nog wel altijd: Genade is kracht voor de geestelijke dienst.

De dienst die direct verbonden wordt met het Geheimenis zien we prachtig getekend in de volgende verzen van Paulus brief aan Efeze.
Efeze 3: 2 - 8 Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven:….. waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, die mij geschonken is naar de werking zijner kracht. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,

Het is alleen Gods genade die de kracht is, ook in de geestelijke dienst in ons tijdperk van het Geheimenis. Paulus wijst erop dat die genade van God tot deze dienst hem geschonken is naar de werking van Zijn kracht. Het is Gods kracht die werkt in die genade.

Is het een aparte genade? Zo stellen velen het wel voor. In de Bijbel kom je dat soort onderscheiden niet tegen. Het was de reddende genade die de kracht is tot deze huidige dienst. Het is de genade die vrucht bewerkt die de kracht Gods is voor de huidige dienst. Het is de genade waardoor we goede werken zullen doen die Gods kracht is voor de huidige dienst.
Alles is genade. Vandaar dat Paulus ook meer gewerkt heeft in zijn dienst dan enig ander. Toch heeft hij niet gewerkt. Daar heb je weer zo’n tegenstrijdigheid die we voortdurend tegenkomen als we over genade nadenken. Het was Paulus ook niet die deze dienst bewerkte. Het was de genade van God.

1 Corinthe 15: 10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.

 Onze dienst voor de Heer is een dienst van kracht omdat het een dienst van genade is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende