U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Cadeautjes Van Genade

We zijn in het vorige artikel gestart met het aftellen van alle gevolgen van Gods rijke genade. We hebben het eerste facet al bekeken en dat was nummer tien.

Nummer 9: Genade deelt bovennatuurlijke cadeautjes uit.
We zijn gered uit genade. We willen nogal eens een bovenmate nadruk leggen op het geloof. Inderdaad is de redding uitsluitend door geloof verkregen. Maar als we in dat geloven een uitermate geestelijke inspanning onzerzijds zien ontkennen we nou juist de genade. Ook wij weten toch zeker wel dat wij feitelijk God niet zochten, maar dat Hij ons heeft gezocht. Hij heeft alles gedaan, het is pure genade. Hij heeft daartoe wel het geloof als instrument gehanteerd.

Nu heeft God vanuit Zijn overvloeiende genade ons bijzondere cadeautjes geschonken.
Romeinen 12: 6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is:
God heeft ons gered uit genade maar, zoals ik al vaker heb geschreven, daar heeft Hij het niet bij gelaten. Om te functioneren als gelovigen onderling en ook in de maatschappij heeft Hij ons niet verder aan onze eigen inspanningen en capaciteiten overgelaten. Hij heeft daartoe vanuit Zijn genade bovennatuurlijke cadeautjes uitgedeeld.

Ik schreef al dat er nogal eens verschillen kunnen optreden tussen Gods handelen met de gelovigen die leefden en zullen leven onder het Nieuwe Verbond, dat God primair met Zijn volk Israël sluit (Jeremia 31: 31) en de gelovigen die nu leven in de huishouding van het Geheimenis (Efeze 3: 2 & 9). Paulus geeft in Romeinen 12: 6 een algemeen principe aan ons door. Hij verklaart daar dat die bovennatuurlijke cadeautjes onderling verschillen. Dat onderscheid is in overeenstemming met de genade die ons geschonken is. De één heeft genade in die richting gekregen, de ander heeft genade ontvangen een hele andere richting op.

Het verschil tussen het Nieuwe Verbond en het Geheimenis is bij de gaven die naar genade worden uitgedeeld duidelijk opvallend.
De gaven onder het Nieuwe Verbond worden geschonken aan de personen individueel die functioneren in de plaatselijke Gemeente. Dit komt in het vervolg van Romeinen 12, maar met name in 1 Corinthe 12 t/m 14 duidelijk naar voren.
De gaven die tegenwoordig onder de huishouding van het Geheimenis uitgedeeld worden zijn de personen zelf die aan de collectieve Gemeente geschonken worden.
Efeze 4: 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,

In de huidige tijd zijn jij en ik de bovennatuurlijk cadeautjes die genade aan de Gemeente schenkt. Met de Gemeente wordt dan natuurlijk niet uitsluitend je eigen besloten groepje bedoeld maar alle gelovigen, ongeacht kerkmuurtjes of landsgrenzen. Moeten wij ons nu uit de naad werken in eigen kracht? Nee, als genade jou schenkt, dan is het ook beslist genade en genade alleen die dit werkt.

Onze redding is uit genade alleen. In die reddende genade zit het totaalpakket van werkende genade in en door jou heen ook direct ingesloten. De cadeautjes mogen uitgepakt worden. Daar heb je een evangelist. Daar heb je een herder. Daar heb je een leraar. In alles werkt de genade toe naar de opbouw van het Lichaam van Christus (Efeze 4: 12). Het is de genade van God die ons zo opbouwt tot de volle groei van de volheid van Christus (Efeze 4: 13). Daartoe deelt genade deze bovennatuurlijke cadeautjes uit.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende

Vijf Andere Artikelen Over Gaven:
De Gaven In Het Geheimenis (1)
De Gaven In Het Geheimenis (2)
De Gaven In Het Geheimenis (3)
De Gaven In Het Geheimenis (4)
De Gaven In Het Geheimenis (4)