U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Heeft Gevolgen 1

Je kan de Bijbel doorspitten en telkens opnieuw stuiten op weer andere gevolgen van genade. Nou gaat de Bijbel voor het grootste deel over het verbondsvolk Israël, dat gekenmerkt wordt door het zeer aards en materieel optreden van God. De genade van God heeft daar dan ook met name aardse en materiële gevolgen. Ook de personen en volkeren die zich als proselieten of Jodengenoten aansluiten in dit verbond in het verleden, maar ook in de toekomst, zullen die aardse gevolgen van Gods genade ondervinden.

Wij zijn geen joden en ook geen Jodengenoten en delen dus ook niet in die aardse zegeningen van genade. Wij zijn in deze tijd onderdeel van de bedeling van de genade (Efeze 3: 2), die door Paulus zijn bediening van het geheimenis (Efeze 3: 9) wordt genoemd. Dat geheim was al die tijdperken (aionen), dat God in genade met Zijn aardse volk handelde en in de toekomst weer zal handelen, verborgen (Efeze 3: 9; Colosse 1: 26). De gevolgen die genade voor ons heeft zijn ook niet aards of materieel maar geestelijk in de hemelse (Efeze 1: 3).

Toch zullen we een gigantische rijkdom van zegen ontdekken als we in de Bijbel op zoektocht gaan naar de gevolgen van genade. Laten we ons laten verrassen door de geschenken van genade die we mogen uitpakken door tien gevolgen van genade op de rit te zetten. Deze keer doen we dan eens helemaal gek door niet bij één met tellen te beginnen, maar bij tien. Zo lopen we dan langzaam alle gevolgen van genade af totdat we bij nummer één uitkomen. De meest verbazingwekkende genade.

Nummer 10: Genade geeft troost en hoop
Romeinen 5: 2 door wie [Jezus] wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.
2 Thessalonica 2: 16 En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een
eeuwige vertroosting en goede hoop [Hoe of waar heeft Hij ons dat gegeven?] in genade,
Wij denken dan toch wel heel vaak dat we staan in deze beroerde wereld. Wat zegt Paulus? We staan in de genade. Als we in de wereld om ons heenkijken lijkt er geen sprankje hoop aan de horizon. Als we staan in de genade, bezitten we niet alleen hoop maar pochen we er ook in. Staand in de genade is er namelijk een uitzicht op de heerlijkheid van God. Wow! Het kan nu naar de mens gesproken een beroerde toestand zijn, maar ons zicht is op de toekomst gericht. Wij zien de heerlijkheid van God.
Wat bezitten we in de genade? Paulus zegt dat we een eeuwige vertroosting bezitten. Gelukkig betekent dat niet dat er altijd weer opnieuw tot in alle eeuwigheid troost nodig is. Zoveel ellende, dat blijft maar doorgaan. Nee! Het is de troost van de aioon, de troost van dat toekomende tijdperk. Dat geeft ons ook goede hoop.
Wat denk je dat die goede hoop wel zal zijn? Zijn dat die dooddoeners als: ‘Kop op man, morgen kijk je er weer heel anders tegenaan’ of ‘die ziekte van jou zal ook ooit wel eens een medicijn tegen komen’ of ‘ach, oorlogen zijn er nu eenmaal, maar er is ook soms vrede’? Nee, die troost van de eeuw en die goede hoop zijn verankerd in de genade van God die zeker en vast tot Zijn doel zal komen. Eeuwige vertroosting en goede hoop in genade.

In het volgende artikel gaan we door met aftellen en dan zijn we al bij nummer negen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende