U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade En Zonde

Genade betekent dat we nooit en te nimmer meer gestraft worden voor onze zonden. Helaas vinden veel gelovigen dat dit niet zo sterk benadrukt moet worden. Het is echter de volle, Bijbelse waarheid: Wij zijn 100 % vrij!
Dit wordt maar zelden onderwezen. We zijn echter vrij, of we zijn het niet!

Laat ik de knuppel maar gelijk eens in het hoenderhok gooien. We zijn zelfs vrij om ongehoorzaam te zijn. Natuurlijk heeft die ongehoorzaamheid gevolgen, maar ook dan moeten we ons heel goed bewust zijn dat die gevolgen niet ‘de straf van God’ is.
Als jij of ik bij het onderwerp ‘gehoorzaamheid’ plotseling grenzen aan de genade stelt kan je natuurlijk altijd nog een mooi betoog over genade houden, maar dan spreek je niet meer over de Bijbelse genade van God naar ons toe. Je hebt het dan vervangen met je eigen idee over genade.
Genade is vergeving en het is volkomen oftewel compleet.

Als iemand zegt: ‘als ik zondig, zal God me zeker straffen’, dan begrijpt die persoon niets van de genade. Hij rust dan niet in de genade van God. Als iemand anders echter zegt ‘omdat alles toch al vergeven is, kan ik raak zondigen zoveel als ik wil zonder enige gevolgen’, dan heeft die persoon ook niets van de genade begrepen.

Eigenlijk draait dit alles in de Bijbel om het ene woordje ‘vleselijk’. Je bent vleselijk als je het nog van je eigen inspanning verwacht, als jij je eigen waarden en normen stelt. Die waarden en normen kan je natuurlijk best heel vroom uit je Bijbel hebben gehaald, daar gaat het niet om. Je hebt het jezelf opgelegd als de regel waar jij aan moet voldoen. Als zodanig kan je ‘christen’ heten en handelen naar de voorschriften van de Bijbel. De ironie van God is dat Hij het als vleselijk beoordeeld en het als ongehoorzaamheid herkent. Je rust namelijk niet in de genade, die Hij bewerkt heeft. Is dat nou niet, voor ons menselijk gevoel, gigantisch tegenstrijdig? Bestraft God dat handelen van jou? Nee! Dat is genade. Heeft het gevolgen in je leven? Ja! Maar dat is geen straf van God.

We weten inmiddels dat genade de betekenis heeft van een gunst, die niet te verdienen valt. We denken daarbij dan direct aan de vergeving van zonden. Gaan we echter dieper in op het gebruik van het woord ‘genade’ in de Bijbel dan komen we onherroepelijk tot de conclusie dat er veel meer over genade te zeggen valt. Daarvoor gaan we nu naar een heel opmerkelijk gebruik van het woord ‘genade’ in een bijzondere geschiedenis.

Lukas 2: 40 Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem.
Hier gaat het over de Messias zelf, God geopenbaard in het vlees, Christus Jezus. Was hier de vergeving van zonden aan het werk over Hem? Absoluut niet! Hij had geen vergeving nodig omdat Hij de volkomen Zondeloze was.
Genade is veel meer dan slechts vergeving van zonden. Genade is Gods kracht aan het werk in het leven van een persoon. Hier was die Persoon Christus zelf. Hij was volkomen mens in zijn opgroeien als kind, maar met de genade van God rustend in Hem.

In veel studies, die je ook heel makkelijk op het internet terug kan vinden, doen mensen hun uiterste best om de genade van God in allerlei categorieën op te delen. De ene genade zou dan voor Christus zijn, de andere genade zou het universele aanbod van genade aan de wereld zijn, de andere genade zou de reddende genade voor de gelovigen zijn en weer een andere genade zou de werkende genade in de gelovige zijn. Leuke menselijke bouwsels, die als je de Bijbel ernstig neemt zo doorgeprikt worden en als een kaartenhuis in elkaar vallen. De Bijbel spreekt gewoon heel simpel over de genade van God. Punt uit!
Hebben we een verkeerd idee van de reddende, vergevende genade, dan hebben we ook een verkeerd idee van de genade, die het leven van God in ons openbaart.

Wat is dan een verkeerd idee van vergevende genade? We meten het vaak af aan onze eigen aanpak van vergeven. In één van mijn banen als boekhouder had ik mijn werkgever in de loop van mijn werk voor 1000 gulden bestolen. Toen ik na veel innerlijke strijd dit bij mijn werkgever bekend maakte en hem de schade vergoedde vergaf hij het mij en zei erbij dat hij ook niet zonder zonden was.
Zo zien we de vergevende genade van God ook vaak. De consequentie is dat er in ons denken dus ook zonden blijven die niet te vergeven zijn. Die overstijgen die grens, die wijzelf als norm genomen hebben. Feitelijk zeggen we bij zo’n vergeving: ‘ach, die zonde is okay. Die valt te vergeven’. Voor God is geen enkele zonde okay. Als jij in je eigen kracht een heel vroom, godsdienstig leven leidt komt dat voort uit je vlees en is dat Bijbels gezien zonde. Dat is niet okay!

Gods genade is 100 % vergeving! Dat betekent dat we 100 % vrij zijn. God zal daar nooit en te nimmer op terug komen. Genade vergeeft niet omdat God het door de vingers ziet. God zegt niet, zoals wij, ‘ach, Ik heb ook vuile handen’. Voor God is elke zonde een gruwel, of het nu een moord is of een wekelijkse kerkdienst, als het uit het vlees voortkomt is het zonde. Genade is dat God afgerekend heeft met de zonde. Christus is voor ons tot zonde gemaakt. Daar op het kruis is afgerekend met het vlees, met jouw vlees en met mijn vlees.

Genade betekent dat er is afgerekend met jouw oude ‘IK’, het vlees. Er is een nieuw leven gekomen. Dat leven is Christus zelf (Galaten 2: 20). Nu heerst genade. Daarom kan je onmogelijk genade in diverse categorieën indelen. Het is de genade van God die vergeeft, die nu ook Gods leven in ons uitwerkt.

Als we nu gehoorzaamheid in de weegschaal leggen om het met de genade in evenwicht te brengen, juist dan maken we de zonde tot een licht onderwerp. Als we gehoorzaamheid prediken hebben we geen flauwe notie hoe dodelijk zonde wel is. De enige mogelijkheid om dit monster te bestrijden is de verkondiging van genade en genade alleen. Vandaar mijn drive achter deze website: ‘Overvloeiende Genade’.

Heel radicaal gesteld: Toen God ons redde, heeft Hij onze oude Ik omgebracht. Wat God nu ziet een volmaakt mens in Christus. Dat is de reddende genade, maar gelijk ook de genade die nu in mij en jou werkt. Die genade mogen we in al zijn heerlijkheid verkondigen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende