U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade In Het Nieuwe Testament Vervolg

Het gebruik van het woord ‘genade’ in het Nieuwe Testament heeft nog een aantal zeer onthullende kenmerken. We ontdekken het patroon als we het aantal keren dat woord in de brieven van Paulus voorkomt berekenen.

Op de allereerste plaats staat de brief van Paulus aan de Romeinen. Die brief heeft de meeste aantal keren dat het woord ‘genade’ voorkomt. Je kan deze brief zonder meer de ultieme uitleg van het Evangelie noemen. Wil je de vaste leer van de Bijbel over Gods goede bericht te weten komen, dan moet je naar de Romeinenbrief. Een gezonde leer in overeenstemming met de Bijbel is dus doordrenkt van genade. Genade zou je dus de stevige theologie van Paulus kunnen noemen.

Op een gedeelde twee plaats komen dan de brieven van Paulus aan de Corithiërs en de brief aan de Galaten. Laten we nou eens gewoon eerlijk zijn. Dat verwacht je toch in de verste verte niet.

In Corinthe kom je gelovigen tegen die een keurig net geloofsleven eenvoudigweg aan hun laars lappen. Die gemeenschap is vergeven van immoreel gedrag. In onze huidige tijd zouden we gelijk weer het vingertje opheffen en deze gelovigen een grondige integratiecursus aanbieden van onze hoogstaande normen en waarden. Deze mensen misbruiken de genade. Wat is dan nog het antwoord daarop. Jazeker, Paulus weet wat het antwoord hierop is. Hij overlaadt ze met nog meer genade!

De Galaten wezen radicaal genade als de basis om uit te leven af. Zij keerden weer terug naar de regels en wetten van het Judaïsme. Dat deden ze niet alleen voor zichzelf, maar ze legden het de anderen ook op. Ze verlieten als het ware het nieuwe leven, dat ze in Christus ontvangen hadden en wendden zich weer geheel en al naar hun oude patroon van leven. Hier moest radicaal ingegrepen worden. Waarmee doet Paulus dat? Met Gods overvloeiende rijkdom van genade!

Wij zouden onder de huidige evangelische prediking deze twee gemeenschappen hard aanpakken door hen de regels die gelden nog eens grondig onder de neus te wrijven. Paulus benadrukt in deze brieven de rijkdommen van Gods genade. Daarmee staan deze brieven op een gedeelde tweede plaats, waar het ‘genade’ betreft.

Er is nog een heel ander opvallend patroon in de brieven van Paulus.
1 Thessalonica 1: 2 - 3 Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden; Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader;
2 Thessalonica 1: 3 Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt, 
Colosse 1: 3 - 6 Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus Christus, te allen tijde bij ons bidden voor u, daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde, die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie, dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen; 
Paulus is zo razend enthousiast over de gehoorzaamheid en alle activiteit, die hij bij de gelovigen ziet, dat hij de genade van God daarvoor de eer brengt. Dat is toch verkeerd geadresseerd? Nee, niet als we zien wat genade uitwerkt in het leven van mensen!

In de brieven waar Paulus de uitwerking van genade in hun levens opmerkt, kom je trouwens het wijzen op de genade het minst tegen. Daar waar die uitwerking niet opgemerkt kan worden geeft Paulus de genade de meeste nadruk. Daar waar ongehoorzaamheid, het vlees en een wettisch leven gesignaleerd wordt heeft de genade in de verkondiging de volle nadruk.

Laten we eerlijk zijn. Wij zijn dat niet gewend. Waar ongehoorzaamheid de regel is leggen wij de nadruk in het onderwijs op gehoorzaamheid. Waar het vlees nog werkzaam is wijzen we de noodzaak de werkingen van het vlees te bestrijden. Zo jagen we mensen steeds verder weg bij de enige bron van leven: de genade. Paulus benadrukt de genade en genade alleen. Wij hebben dus beslist meer inzicht nodig in deze bron, de genade. Dat is mijn hele drive voor deze website.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende