U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade In Het Nieuwe Testament

Genade krijgt de bijzondere nadruk in het Nieuwe Testament. Het woord ‘genade’ wordt daar 128 maal gebruikt. Daarmee is dit het meest benadrukte woord in het hele Nieuwe Testament.

Paulus gebruikt het woord ‘genade’ 94 keer in zijn brieven. Laten we eens kijken hoe hij zijn brieven begint.
Romeinen 1: 7 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
1 Corinthe 1: 3
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
2 Corinthe 1: 2
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Galaten 1: 3
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus,
Efeze 1: 2
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Filippi 1: 2
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Colosse 1: 2
genade en vrede zij u van God, onze Vader.
1 Thessalonica 1: 1
genade zij u en vrede!
2 Thessalonica 1: 2
genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.
1 Timotheus 1: 2
genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.
2 Timotheus 1: 2
genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.
Titus 1: 4
genade zij u en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heiland.
Filemon 1: 3
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
De lijn die Paulus hier uitzet aan de start van zijn brieven is toch wel overduidelijk. De vraag of hij wellicht de nadruk wil leggen op de genade lijkt mij hier toch wel een beetje overbodig.

Let nu eens op welke lijn Paulus trekt bij het afsluiten bij zijn brieven.
Romeinen 16: 24 De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen. Amen.
1 Corinthe 16: 23 De
genade van de Here Jezus zij met u.
2 Corinthe 13: 14 De
genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap van de Heiligen Geest zij met u allen.
Galaten 6: 18 De
genade van onze Here Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.
Efeze 6: 24 De
genade zij met allen, die onze Here Jezus Christus onvergankelijk liefhebben.
Filippi 4: 23 De
genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.
Colosse 4: 18 De
genade zij met u.
1 Thessalonica 5: 28 De
genade van onze Here Jezus Christus zij met u.
2 Thessalonica 3: 18 De
genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen.
1 Timotheus 6: 21 De
genade zij met ulieden.
2 Timotheus 4: 22 De
genade zij met ulieden.
Titus 3: 15 De
genade zij met u allen.
Filemon 1: 25 De
genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.

Is het nu nog een vraag waar Paulus in zijn brieven de nadruk op legt? In elke begroeting en in elke afsluiting van zijn brief ligt de nadruk op de genade van God. Misschien dat je tegenwerpt dat dit nu eenmaal bij Paulus zo over benadrukt werd. Je moet wel de hele Bijbel nemen.

Aan Petrus was niet de huishouding van het geheimenis toevertrouwd. Hij had een bijzondere dienst voor het volk Israël. Maar let op! Ook bij de verwelkoming in zijn brieven zien we weer hetzelfde patroon.
1 Petrus 1: 2 genade en vrede worde u vermenigvuldigd.
2 Petrus 1: 2
genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here.
Ook bij zijn afscheid aan het eind van de brief draait hij er niet omheen.
1 Petrus 5: 12 dit is de ware genade van God; daarin moet gij vaststaan.
2 Petrus 3: 18 wast op in de
genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.
Blijkbaar hebben Paulus en Petrus wel een verschillende dienst, maar de nadruk ligt bij beiden op de genade van God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende