U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wet Of Genade

 In het voorgaande artikel heb ik al een voorzet gegeven over het onderwerp ‘zonde’ en ‘genade’. Genade is beslist niet dat God ons vertelt dat Hij de zonde niet zo erg vindt. Wij hebben van nature wel vaak die insteek omdat als een ander ons iets aangedaan heeft wij daar in zekere zin ook nog in kunnen komen. Dan zeggen we: ‘ach, zand erover. Ik had misschien wel net zo gehandeld’. God heeft nooit zo gehandeld. Hij zondigt niet en ziet ook geen zonde door de vingers. Integendeel. Vanuit Zijn genade heeft Hij er op het kruis mee afgerekend. Niet door de zonde te doden, maar door mij met Christus te doden. De macht van de zonde is daardoor gebroken. Hij kan niet heersen over een lijk. Hij kan ook niet heersen over Christus, die nu mijn leven is.

Dat is het totaalpakket van Gods genade. Aan de ene kant is er afgerekend met de zonde als macht. Aan de andere kant heeft genade mij een nieuw leven geschonken, dat is Christus. Het meest kenmerkende van het leven van Christus is niet dat Hij niet zondigt. Het meest kenmerkende is dat Zijn leven een leven van verheerlijking van God is. Dat werkt genade ook uit in jouw en mijn leven.

Genade is dus in zekere zin tweezijdig. Het is:
A/ Reddende genade, waardoor we dood zijn voor de zonde
B/ Onderhoudende genade, die Christus openbaart in ons leven

Let wel, het is één en dezelfde genade van God. Ik ben hier geen nieuw theologisch bouwwerk aan het oprichten, waarbij je de ene genade zus moet zien en de andere genade zo. Nee, we spreken gewoon over die ene genade van God, die er wereldwijd voor elk mens is.

Critici wijzen er graag op dat God naast genade ook de wet gegeven heeft. Okay, voor het prettige verloop van deze studie gaan we even voorbij aan het feit dat de wet aan het volk Israël gegeven was.
Exodus 19: 8 En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat Yahweh gesproken heeft, zullen wij doen.
Laten we die gehoorzaamheid dan eens eerlijk onder de loep nemen.
Exodus 20: 13 Gij zult niet doodslaan.
Er is een redelijk grote kans dat je in je hele leven inderdaad geen moord zal begaan.
Mattheus 5: 22 Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, …… Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, …..en wie zegt: Dwaas,
De Heer legt hier even heel simpel de betekenis van ‘doodslaan’ uit. Ai, dat doet pijn!
Exodus 20: 14 Gij zult niet echtbreken.
 Dat is voor een groot deel van ons toch ook nog wel redelijk te doen?
Mattheus 5: 28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.
 Dat komt even hard aan. Ieder, die een beetje eerlijk is, weet dat nu de gehoorzaamheid wel via de achterdeur verdwenen is.
Exodus 20: 15 Gij zult niet stelen.
Dat is een lastige, hè?
Exodus 20: 16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Hier is zonder meer bij iedereen de gehoorzaamheid ver te zoeken.

Zij, die zo graag gehoorzaamheid naast genade willen plaatsen spreken dan ook meestal van een gezindheid van gehoorzaamheid. Je moet die houding hebben. Natuurlijk ga je wel eens de mist in. Nee, of gehoorzaamheid brengt je op die plaats, die aangenaam is voor God of genade alleen.

De wet was bedoeld als een opvoeder voor het volk Israël om hen bij de hand te leiden naar Degene die hen de genade kwam brengen.
Galaten 3: 24 – 25 De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.

Christus is gekomen en nu heerst genade en genade alleen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina