U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Ontkrachten

We zagen in onze vorige studie welke gigantische gevolgen voor ons nieuwe leven in Christus er liggen in de genade van God. Nou lijkt het er in ons christelijk wereldje vaak op alsof er meerdere wegen zijn die naar die geweldige resultaten leiden. De ene keer hoor je een boodschap en dan wrijf je jezelf in de handen van genoegen: ‘genade alleen’. Heerlijk is dat! De volgende zondag hoor je echter weer een oproep van vaak dezelfde prediker om je volledig voor de dienst van de Heer in te zetten. De Bijbelse tekening is echter die van genade alleen. De Bijbel noemt dan niet ook nog eens iets anders wat wij daar dan nog eens aan toe moeten voegen. Integendeel, de Bijbel tekent dat alles wat wij aan genade toevoegen een hindernis van de genade is.

Paulus tekent op verrukkelijke wijze het plaatje van genade.
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Paulus is gekruisigd. Paulus leeft dus niet meer. Toch leeft Paulus. Dat is echter niet Paulus, maar Christus, die in Paulus leeft. Wow!
Je kan rustig je eigen naam daar invoeren, want ook jij bent gekruisigd. Ook jij leeft niet meer. Toch leef je wel degelijk. Dat ben jij niet, dat is Christus, die in jou leeft.
Nou kan het gebeuren dat je toch nog in het vlees leeft. Dat is wanneer je het toch niet 100 % van genade alleen verwacht, maar denkt dat jij ook nog wat moet doen. Paulus geeft hier een remedie voor het geval dat je dit overkomt. Dan leef je door het geloof van de Zoon van God. Dan mag je dus weer helemaal terugvallen op wat Christus zelf wil werken in jou.
Dit vers is de weg van genade alleen.

Ik had het erover dat we een hindernis voor de praktische uitwerking van genade kunnen opwerpen. Dat wordt ook het onderwerp dat Paulus direct op deze tekst van genade alleen laat volgen.
Galaten 2: 21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.
Er bestaat dus de mogelijkheid dat je in je praktisch leven de genade van God zijn kracht ontrooft. Voor jou staat het dan niet zo vast dat je met Christus gekruisigd bent. Dat vind je maar een wezensvreemde gedachtegang. Dat je niet zou leven en toch wel is voor jou zo’n rare tegenstrijdigheid dat je het niet echt praktisch vindt. Nee, je gelooft gewoon in Jezus en wil nu graag veel voor Hem betekenen. Wat kan daar nou fout aan zijn?

Je wil graag veel voor God betekenen? De enige weg, die God daarvoor gegeven heeft is genade alleen. Hij verwacht helemaal niks van jou. Als er gerechtigheid zou bestaan via jou methoden om iets voor God te betekenen, dan is Christus vergeefs gestorven. ‘Ja zeg, wacht eens even. Daar staat toch wet?’ Inderdaad, daar staat ‘wet’, maar daar geldt elk wettisch beginsel onder, oftewel: ook jou proberen iets voor God te betekenen.

Ik doe weer even een stap terug. Sommigen vinden dat een overbelichting van genade de zonde minder zwaar zou maken. Ik geloof daarentegen dat de nadruk die de Bijbel op genade legt, de zonde juist in al zijn facetten blootlegt. Heleboel zaken die wij moreel goed noemen en uit onszelf voortkomen, noemt de Bijbel heel eenvoudig ‘vlees’. Onze pogingen iets voor God te betekenen missen hun doel en zijn dus ‘zonden’. Ze beroven de genade van God in ons praktisch leven van haar kracht. Ze verklaren zelfs het sterven van Christus onnodig.

Nog even een opmerking over wat genade niet is. Genade is niet dat God de zonde door de vingers ziet. Genade is niet dat God zegt dat zonde niet zo erg is. Als iemand het begrip ‘genade’ op die manier benaderd, zit hij er volkomen naast. Genade is wel dat de redding door het werk van Christus een voldongen feit is en dat diezelfde reddende genade ons nu ook in elk facet van ons leven draagt. Genade voorziet in alles. God kijkt nu al naar jou en ziet een juweel van een mens. Hij ziet Zijn Zoon in jou. Dat betekent echt alles voor Hem. Voor ons mag dat ook genoeg zijn.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende