U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geen Middenmoot, Maar Genade

Het zal je vast en zeker niet zijn ontgaan dat we hier op deze website de nadruk leggen op genade en genade alleen. Elke poging om genade met iets anders in evenwicht te brengen wordt door ons ook resoluut als niet Bijbels van de hand gewezen.

 Nou zijn er binnen de christelijke wereld zeer, zeer velen die genade wel een goede zaak vinden, maar…….
Ken je dat? Iets heel moois zeggen om dan in het tweede deel van de zin met een ‘maar’ te beginnen. Zo’n ‘maar’ in het tweede deel van een zin zet altijd een duidelijke streep door het voorgaande.
Helaas vinden die zeer, zeer velen wel dat die genade door iets anders in evenwicht moet worden gehouden. Wat ze feitelijk bedoelen is dat het hele begrip ‘genade’ in de praktijk afgezwakt moet worden door er nog iets anders, als bijvoorbeeld ‘onze gehoorzaamheid’, aan toe te voegen. Dat noemen ze dan evenwichtige genade.

Nou hebben we in de voorgaande studies wel al laten zien dat er wel degelijk een Bijbelse balans bestaat. Die vind je echter niet als je het ene uiterste aan de ene kant plaatst, het andere uiterste aan de andere kant, om dan naar een balans te zoeken die dan ergens in het midden moet liggen. De Bijbel tekent geen tussenmodel. De Bijbel laat beide uitersten gelijktijdig op hun eigen plek staan.
 
 De grote nadruk in de Bijbel ligt op ‘genade’. In het Nieuwe Testament wordt het woord ‘genade’ 128 maal gebruikt. Er is één woordje dat nog vaker in de Bijbel voorkomt. Dat is het woord ‘liefde’. Kijk, dat is boeiend! Die twee woorden ‘genade’ en ‘liefde’ omarmen elkaar in de Bijbel tot één sluitend geheel. Gods liefde bracht Hem ertoe om ons Zijn genade te schenken. Paulus brieven over die liefde van God worden ook als het ware omsloten door zijn begin- en slotwoorden over genade.

De primaire reden om op onze website zoveel nadruk te leggen op genade is omdat we door het hele Nieuwe Testament heen zoveel geweldige, geestelijke kenmerken van het normale geloofsleven als het gevolg van de werking van genade tegenkomen. Het is enkel en alleen de genade van God, die dat in u en mij kan uitwerken. Daarom lepel ik hier nog eens de gevolgen op die we in de voorgaande studies tegenkwamen:

10/ Genade bewerkt vertroosting en hoop
9/ Genade bewerkt de geestelijke gaven
8/ Genade bewerkt geestelijke vrucht
7/ Genade bewerkt goede werken
6/ Genade bewerkt kracht tot de geestelijke dienst
5/ Genade bewerkt dagelijkse heiliging
4/ Genade werkt de dienst voor de Heer
3/ Genade werkt kracht, dat zich uit in volwassenheid
2/ Genade bewerkt geestelijke groei

In onze Countdown staat op de Nummer 1: Genade bevrijdt van de slavernij van de zonde.

Kijk, dit is Bijbels evenwicht. We zetten niet naast de genade ook nog heiliging om daar dan een middenweg in te vinden. Genade is gewoon de enige grond die het ook maar kan bewerken. Laat je beide grootheden op hun eigen plek staan dan krijg je de Bijbelse balans.

We verlangen naar vertroosting en hoop. We wensen dat de Bijbelse gaven functioneren. We willen geestelijke vrucht, goede werken, kracht tot de dienst en dagelijkse heiliging en geestelijke groei en bovenal willen we vrijheid van de slavernij van de zonde. De enige mogelijkheid dat dit ook inderdaad openbaar komt in ons leven is genade en genade alleen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende