U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Is Geestelijke Groei

Nummer 2: Genade is geestelijke groei

Gek genoeg is geestelijke groei een favoriet onderwerp bij gelovige doe-het-zelvers.  Ik ben zelf een heel korte tijd ooit eens een doe-het-zelver geweest. Ik kocht al die doe-het-zelf tijdschriften. Hetgeen ik direct kon wegsmijten was een zelfgebouwde radio. Hoe fanatiek ik ook zwoegde er was geen geluid uit te krijgen. Ietsje beter bracht ik het ervan af bij meubels. Althans, dat was mijn idee. Machtelt liet me nog een beetje in de waan, maar toen iemand zei dat nou eenmaal alle begin moeilijk was begreep ik dat ik bezig was mijn huis te vullen met gammele rotzooi.
Voor onze geestelijke groei denken helaas veel gelovigen dat gammele rotzooi, dat zo in elkaar kan donderen, al een hele vooruitgang is.

Handelingen 20: 32 ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is u op te bouwen.
2 Petrus 3: 18 wast op [Hoe?] in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.
 Paulus draagt de gelovigen in Efeze op aan het woord van Gods genade. Die is machtig om hen op te bouwen. Die kan ons dus geestelijk doen groeien. Petrus doet hetzelfde bij de gelovige joden en roept hen op om geestelijk op te groeien. Hij vermeldt er ook de bron direct bij: ‘de genade en de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus’.

Wij hebben, als gelovigen, de neiging om te denken dat geestelijke groei voortkomt uit een aantal verschillende zaken, waaronder ook een zekere mate van eigen inspanning. We zijn in ons geestelijk leven, wat dat betreft, kleine doe-het-zelvers. Zo stellen we nogal eens dat geestelijke groei voortkomt uit een stukje geestelijke zelfdiscipline. Geestelijke groei ontstaat dan omdat ik de juiste morele beslissingen neem. Je kan de algemeen christelijke dwaling zondermeer als volgt samenvatten:
‘Als je van dag tot dag gezonde morele keuzes maakt, wordt het met de dag makkelijker om elke keer de juiste keuze te maken, waardoor je geestelijk groeit’.
Zoek de fout in dit standpunt. Gevonden? Gehoorzaamheid is het gevolg van geestelijke groei, niet de oorzaak.

Petrus zegt: ‘Groei in de genade’. Inderdaad, het is weer gebiedende wijs. Maar door de bron erbij te vermelden, waar die groei uit voortkomt, maakt hij het opnieuw tot een passieve zaak. Hij roept ons op om te rusten in de genade. Het resultaat van die genade is onze geestelijke groei. Als hij ons oproept om te groeien in de genade dan bedoelt hij niet zozeer dat we nu ijverig steeds meer en meer over genade moeten bestuderen. Nee, hij wijst op de genade in onze Heer en Heiland, Jezus Christus, en hij adviseert deze joodse gelovigen om daar steeds meer en meer in te rusten.

Er zijn inderdaad Bijbelse verschillen tussen Gods handelen met het joodse volk en met ons, de Gemeente, het Lichaam van Christus. Bij ons is Christus het leven, dat door genade openbaar komt en bij het joodse volk is het de wet, die in hun binnenste geschreven is, die door genade openbaar komt. Bij beiden is de bron echter hetzelfde: genade. De uitwerking, hoewel verschillend, is bij beiden ook de geestelijke groei. Dat algemeen beginsel is dus ook een les voor ons.

De grote nieuwe paradox is dus dat rusten in genade geestelijke groei veroorzaakt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende