U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Is Volwassenheid

Nummer 3: Genade is volwassenheid

Net als het voorgaande onderwerp lijkt het in eerste instantie alsof we dit onderwerp al eerder in deze serie behandeld hebben. We hebben namelijk al aandacht besteed aan de kracht tot de dienst voor de Heer, die door de genade van God bewerkt wordt. Ook nu besteden we aandacht aan kracht die uitsluitend te danken is aan genade en genade alleen.
Net als bij het vorige onderwerp gaan we nu echter een hele stap verder. Het is nu de kracht die de genade uitwerkt waardoor we volwassen zijn in ons doen en laten. Het gaat dus opnieuw om onze volledige wandel op deze aarde.

2 Timotheus 2: 1 Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,
Weer is het een gebiedende wijs met een passieve vorm. Als Paulus ons had opgeroepen om krachtig te zijn voor de Heer, dan hadden we wel geweten wat ons te doen stond. Velen pakken deze opdracht ook zo op. Het staat er echter niet.

We gaan eerst even op de tekst in zoals het simpel vanuit de NBG vertaling op ons af komt. Daarna gaan we wat dieper op de inhoud van het Griekse woord in.
Zoals we wellicht al enigszins gewend beginnen te raken is dit weer een heerlijk tegenstrijdige opdracht. ‘Wees krachtig’ en daarna wordt de ontspannen bron vermeld ‘in de genade van Christus Jezus’. Laten we wel wezen, wij ervaren krachtig zijn toch als iets wat we ontwikkelen. We bouwen kracht op, we gaan ervoor. Nu zegt Paulus hier dat de kracht om met het leven om te gaan uitsluitend voortkomt uit genade alleen.

Nu gaan we dat woord ‘kracht’, dat Paulus hier gebruikt eens wat dieper bekijken. Dan blijkt dat dit woord de betekenis in zich heeft van ‘volmaakt zijn’ in de betekenis van volwassenheid. Als we dus putten uit de genade, die in Christus Jezus is, verdwijnen de kinderlijke reacties op de zaken die we in deze wereld tegenkomen. Bronnen als ‘op jezelf gericht zijn’, ‘egoïsme’ of ‘kortzichtigheid’ verdwijnen daar waar genade de enige bron vormt. In plaats daarvan ontvangen we de genade om de dingen waarmee we geconfronteerd worden met wijsheid en gezond oordeel tegemoet te treden.
Worden we nu opgeroepen om zelf wat meer wijsheid aan de dag te leggen? Worden we opgeroepen om nu eindelijk eens volwassen te handelen? Paulus wijst op de enige bron die dit uitwerkt in ons leven en roept ons op om te putten uit de genade in Christus Jezus. Christus wil Zijn volwassenheid in ons dagelijks leven bewerken. We moeten de oproep dus goed verstaan: Ga naar de bron en put uit genade alleen.

Nu zijn er enorm veel gelovigen die lijden aan emotionele stoornissen. Ik ken dat maar al te goed aan den lijve. Voor een verlamd been gaan we vanzelfsprekend naar de dokter. Bij emotionele stoornissen is het voor veel gelovigen helaas lang niet altijd zo vanzelfsprekend om datzelfde te doen. Het is echter een lichamelijke ongesteldheid, waar vaak wel degelijk een medische diagnose voor gesteld kan worden.

Ikzelf heb een autistische afwijking, die ze asperger noemen. Het heeft ook bij mij lang geduurd voordat ik er toe kwam om me te laten diagnosticeren. Laten we wel wezen. Als je overal emotioneel op reageert is dat een kinderlijke reactie. Het antwoord is dan niet: ‘Joh, groei op. Wordt eens volwassen’. Die emotionele reactie is een onderdeel van je ziektebeeld. Wat is het dan heerlijk dat God ons in Zijn Woord wijst op de enige bron van volwassenheid: ‘de genade in Christus Jezus’. Daar mag ik uit putten. Ik mocht merken dat ik volwassen precies datgene ging doen wat me emotioneel zo verschrikkelijk tegenstond. Ik ging ermee naar de dokter en heb me laten diagnosticeren.
Ben ik van mijn emoties af? Lang niet altijd. Dat zit in mijn genen. Gods genade leert me te putten uit de volwassenheid van Christus Jezus.
Volwassen zijn in de genade van Christus Jezus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende

Ander Artikel Over Asperger:
Ik Ben Een Asperger