U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Werkt

Nummer 4: Arbeid voor de Heer komt uitsluitend voort uit genade

Dit punt heeft heel veel raakvlakken met de dienst voor de Heer, die we al bekeken hebben. Het gaat nu echter niet uitsluitend meer om een openbare dienst als wel om feitelijk alles wat we doen. Het kan voor en uit onszelf zijn of het is uit genade.
Wat we doen en wat we laten hoeven we ook totaal niet met elkaar te vergelijken. Ik heb bijvoorbeeld een dochter, die gehandicapt is. Ik hoor haar regelmatig zeggen dat ze zo graag meer voor de Heer zou willen doen. Zij voelt haar lichamelijke beperking. Wij kijken naar haar leven en zien wat het bij andere mensen uitwerkt en zeggen: ‘Wow, wat doet de genade van de Heer veel in haar leven’. Dat is de arbeid, waar ik het nu over wil hebben.

1 Corinthe 15: 10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.

Wat een tegenstrijdigheid! Ja, je begrijpt het al. Dit is wel één van mijn favorieten. Hoe tegenstrijdiger, hoe mooier ik het vind. Hard werken zien wij toch altijd verbonden met eigen inspanning, ertegenaan gaan, ervoor gaan, je er helemaal voor inzetten. Vandaar ook al die oproepen in evangelisch Nederland: ‘Zet je in voor de zaak van de Heer!’
Nu zegt Paulus hier: ‘Ik heb niet hard gewerkt. Dat was de genade, die met mij is’. In alles, zijn hele doen en laten, wijst Paulus door naar de genade van God. Paulus relaxt. De genade werkt en wel zodanig dat er niemand is die daaraan kan tippen.

Heb je wel eens op de taalkundige tijdsvormen in Paulus oproepen gelet? Daar waar Paulus een gebiedende vorm gebruikt is het vrijwel altijd een passieve gebiedende vorm.
Romeinen 12: 2 wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.
Laat je helemaal transformeren door het nieuwe denken, dat je ontvangen hebt. Welk denken?
1 Corinthe 2: 16 Maar wij hebben de zin van Christus.
Die ‘zin’ is opnieuw hetzelfde woordje ‘denken’.
Paulus roept ons niet op om ons denken nu eens te gaan aanpassen. Daar zorgt Christus voor. Toch roepen veel predikers op om ons denken aan te pakken met een beroep op Romeinen 12: 2 omdat die passieve gebiedende wijs hen ontgaat. Of met roept ons op dat we ons gedrag moeten veranderen met beroep op dezelfde tekst. Paulus geeft echter aan dat het nieuwe denken ons volkomen transformeert. Hij gebruikt dan ook wel een gebiedende wijs hier, maar in een passieve vorm. Laat dit aan je gebeuren.
O, wat een heerlijke tegenstrijdigheid zijn we in terecht gekomen dankzij de genade.

Genade is zo’n perfecte Goddelijke ironie. De oproep is passief en wat er uitkomt is verre van passief. We hoeven echter onze activiteit niet te meten of met elkaar te vergelijken. Zoals ik al zei, bij een gehandicapte komt er iets totaal anders uit dan bij een niet gehandicapte. Maar in alles wat eruit komt zal de genade God verheerlijken. Wij mogen rusten in die genade van God. Het is zelfs zo dat elke inspanning onzerzijds absoluut niets aan werkelijke arbeid voor de Heer bijdraagt.

1 Corinthe 3: 12 – 13 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.
 Gods werk van genade wordt vergeleken met goud, zilver en kostelijke stenen. Dat houdt stand in het oordeel van vuur. Onze eigen inspanningen van hout, hooi of stoppelen verbranden. Alleen die arbeid die genade bewerkt wordt meegenomen de toekomst in. Als we straks dus voor de Heer zullen staan zullen we dus net als Paulus zeggen: ‘dat was niet ik, maar de genade Gods die met mij was’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende