U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Uit Genade Heilig

Nummer 5: Dagelijkse heiligheid alleen uit genade

2 Corinthe 1: 12 Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u.

O wat willen we graag heilig en rein voor God in deze wereld leven. Zo makkelijk vergeten we dat we ooit gered zijn uit genade. We kunnen ons dan misschien nog enigszins voorstellen dat goede werken en vrucht in ons leven afhangen van genade, maar heiligheid? Ja, zegt Paulus, onze mate van heilig verkeren in deze wereld hangt af van de genade van God. Onze eigen oplossing is nou precies wat Paulus hier afwijst als vleselijke wijsheid.

Ik heb hier bovenaan maar gelijk het woordje ‘dagelijks’ toegevoegd aan de heiligheid omdat theologisch geschoolden heel graag een onderscheid maken tussen positionele heiligheid en de heiligheid in de praktijk van elke dag. Zo kunnen ze de heiligheid als positionele heiligheid wegzetten op een plek waar je praktisch gezien toch niets mee hoeft en kan. Dat erkent men dan graag als een werk van genade, maar voor onze eigen dagelijkse praktijk hangt het dan toch maar weer van ons af. Wat een ……..(Nee, ik noem het woord niet).

De praktijk van elke dag tekent Paulus in bovenstaande tekst en wijst erop dat dit uitsluitend beoefend wordt in de genade van God. Een onderscheid tussen positie en praktijk is iets voor de theologen, maar Paulus kent het niet.

Apart zetten is de enig juiste en getrouwe weergave van het woord heiligheid. Er waren heilige tafels in de Tempel. Er waren heilige schalen in de Tempel. Ze waren apart gezet voor een bijzondere dienst van God. Er werden zelfs volkeren geheiligd in het Oude Testament om de toorn van God te doen voelen over het volk Israël. Die volkeren waren geen lieverdjes. Het waren afgodendienaars toen ze geheiligd werden. Het waren afgodendienaars toen ze hun geheiligde dienst volvoerden en na afloop waren het nog steeds afgodendienaars. Toch waren ze geheiligd tot een bepaalde taak. Ze waren daartoe apart gezet.

God heeft ons in Christus apart gezet. Hij heeft ons geheiligd. Dat is genade. Hij heeft ons apart gezet om vrucht te dragen. Dat is genade. Hij heeft ons apart gezet om goede werken te doen. Dat is genade. Hij heeft ons apart gezet voor de krachtige dienst van het Geheimenis. Dat is genade. Hier in onze bovenstaande tekst heeft God ons in Christus apart gezet om heilig en rein in deze wereld te verkeren. Ook dat is genade. We zijn eens voor altijd geheiligd.

1 Corinthe 1: 30 Maar uit Hem is het, dat jij in Christus Jezus bent, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,
 
 Alles is uit God, ook dat jij in Christus bent. Die Christus is voor ons: Heiliging. Dat staat er. Dat is genade. Rusten in Christus is nu letterlijk rusten in genade alleen. Die genade bewerkt dat wij in heiligheid en reinheid in deze wereld verkeren.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende

Twee Andere Artikelen Over Heiliging:
Heiliging (1)
Heiliging (2)