U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Zonder Tegenwicht

Als je stelt dat genade het raamwerk is van waaruit je elk Bijbelgedeelte interpreteert, is de haast vanzelfsprekende vraag: ‘Is die nadruk op genade wel Bijbels? Moeten we niet wat evenwichtiger de Bijbel uitleggen?’

Iedereen vindt genade een prachtig onderwerp. Op zich komt daar eigenlijk nooit kritiek op. Wat men echter graag ziet is dat de weegschaal in evenwicht hangt. Daarvoor moet je aan zo’n oude weegschaal denken met aan de ene kant het voorwerp dat gewogen moet worden en aan de andere kant gewichten, die de weegschaal in balans hangen.

In de christelijk wereld blijken er nogal wat tegenwichten in omloop te zijn die men aan de andere kant van de weegschaal plaatst om genade ermee in balans te brengen. Eén hele belangrijke is gehoorzaamheid. Is dit nou een concreet Bijbelse optie?

De Bijbel zegt dat de genade van God veel meer is dan de overtredingen van alle mensen (Romeinen 5: 15). Daarom spreekt Paulus in Romeinen 5: 17 over de overvloed van genade en stelt hij in Romeinen 5: 20 zelfs dat de genade van God meer dan overvloedig is geworden. In 2 Corinthe 9: 8 stelt Paulus dat God alle genade overvloedig in ons schenkt. Vandaar dat hij het in 2 Corinthe 9: 14 ook de buitengewone genade van God noemt. In Efeze 1: 7 spreekt Paulus weer over de rijkdommen van Zijn genade om er weer een tandje bij te doen in Efeze 2: 7, waar hij spreekt over de overweldigende rijkdommen van Zijn genade. In 1 Timotheus 1: 14 verklaart Paulus dan dat de genade van onze Heer zeer overvloedig is geweest.
We mogen dus met Paulus in 2 Corinthe 12: 9 zeggen dat Gods genade ons genoeg is.

Hoe krijg je die weegschaal ooit in evenwicht als je er onze gehoorzaamheid als tegenwicht in de schaal wilt leggen? Ik wil gelijk helder en duidelijk verklaren dat er absoluut niets tegenover de genade van God in de weegschaal gelegd kan worden. Helemaal niets! Dus zeker niet onze gehoorzaamheid.

In deze serie willen we nogmaals onderzoeken wat het Bijbelse begrip ‘genade’ inhoudt. U kunt er meteen 100 % vanuit gaan dat we in deze studie niets tegenover die overvloeiende rijkdom van Gods genade plaatsen.

Nu zijn er gelovigen die bang zijn dat als je de genade zo benadrukt, je de zonde wel heel erg licht maakt. Eerlijk gezegd ben ik ervan overtuigd dat alleen als je de genade zo sterk benadrukt je een concreet antwoord op de zonde hebt. Zonde is verwoestend, het is ernstig en het dringt door tot in de diepste vezels van de mens. Dan ook nog eens nadruk leggen op die zonde werkt echt niet als een medicijn. Integendeel! De werkelijke remedie ertegen is een ongehinderd zicht op de genade van God.

God vraagt toch gehoorzaamheid van ons?’ Die oneliner hoor je als een telkens terugkerend refrein in de evangelische wereld. Genade is dan beperkt tot de evangelieverkondiging aan ongelovigen, maar zodra ze nieuwe christenen zijn geworden moeten ze onderwezen worden in gehoorzaamheid.

Geloofsgehoorzaamheid heeft inderdaad een belangrijke plek in de praktische wandel van een gelovige. Paulus begint en eindigt zijn brief aan de Romeinen hiermee. Daartussenin legt hij uit hoe dit functioneert. Een leven van ongehoorzaamheid is inderdaad gedoemd de mist in te gaan. Ik stem dan ook volkomen in met het belang van gehoorzaamheid.

De vraag is echter niet of wel of niet gehoorzaamheid een plek heeft in de Bijbel en dus in het leven van een gelovige. De vraag is: ‘hoe worden we het?’ Als we namelijk naar onszelf kijken worden we allemaal, stuk voor stuk, geconfronteerd met ons vlees. Echt, daar is geen enkele mogelijkheid om te gehoorzamen. We zijn nog net zo onbekwaam daartoe als voordat we tot geloof kwamen. Ons vlees is namelijk geen sikkepitje veranderd toen we gingen geloven.

Laat ik maar direct helder en duidelijk stellen dat de enige weg om in die staat van gehoorzaamheid terecht te komen die onvoorstelbare rijkdom van Gods genade is. Ik weet, dit klinkt zo tegenstrijdig als maar kan, maar je zult gaandeweg in deze studies over het begrip ‘genade’ op veel schijnbare tegenstrijdigheden stuiten. Laat ik de allereerste schijnbare tegenstrijdigheid maar gelijk voor je neerleggen. Het is een fundamentele waarheid:
‘De weg om bij gehoorzaamheid uit te komen is: Rusten in genade’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende