U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Christus In Onze Harten

Efeze 3: 14 – 17 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader,…. opdat Hij u zal geven, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning zal maken.
Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen de diverse vaderlijke huizen. Een nieuw innerlijk leven was er al voor de wet bij Abraham, tijdens de wet bij David en tijdens het Nieuwe Verbond. Dat is de innerlijke mens, die elk individu ontvangt als hij tot geloof komt, ongeacht tot welke huishouding hij of zij ook behoort.
Er is echter een groot verschil of de wet in het hart geschreven wordt, zoals onder het Nieuwe Verbond, of dat Christus in onze harten woning maakt, zoals in de huidige huishouding van genade.

Het is in de huidige huishouding van genade niet meer de wet die in ons hart komt wonen, maar heel letterlijk staat hier dat de Christus in ons hart woning zal maken. Het lidwoord staat er hier heel letterlijk bij, waarbij dus de nadruk komt te liggen op de opgestane en verheerlijkte Heer, die nu woning maakt in onze harten.

Paulus smeekt de Vader op zijn knieën dat jij en ik zicht mogen krijgen op die rijkdommen van Gods heerlijkheid. Het staat in de vertaling dan wel in het enkelvoud, maar het zijn letterlijk ‘rijkdommen van Zijn heerlijkheid’. Denk je in, Vader deelt Zijn overstelpende rijkdommen met jou en mij. Dat zijn rijkdommen van Zijn heerlijkheid.

Vader wil ons nu met kracht sterken in de inwendige mens. Dat doet Hij in overeenstemming met die rijkdommen van Zijn heerlijkheid. Zo geweldig overdonderend rijk Zijn heerlijkheid is, zo krachtig wil Hij ons sterken in de inwendige mens. Het uiteindelijk doel van dat alles is dat de Christus in ons hart woning zal maken.

De Christus is de opgestane en verheerlijkte Heer, die in de hemel aan de rechterzij van God is gaan zitten. Die de plaats van opperste heerschappij heeft ingenomen. Die Heer wil wonen in jouw en mijn hart. Er staat niet dat Jezus daar wil wonen. Dat zou de vernederde Heer op aarde zijn. Er staat ook niet dat mijn Redder daar wil wonen. De titel van ‘de Christus’ wijst op wie de Heer nu in Zijn verheerlijking is.

Door heel eenvoudig ons vertrouwen te stellen op Christus Jezus, zijn we nu verbonden met die opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel. God wil ons nu zo met kracht sterken in de inwendige mens in overeenstemming met de rijkdommen van Zijn heerlijkheid, zodat ons oog uitsluitend gericht zou zijn op die verheerlijkte Heer in de hemel als ons leven,

Als we ons zo op die rijkdommen van Zijn heerlijkheid richten, dan zal de Christus in onze harten woning maken. Misschien denk je: ‘ik heb Jezus allang in mijn hart binnen gevraagd. Hij woont daar dus’. Dit gaat echter verder.

Je hebt in het Grieks twee verschillende woorden voor ‘wonen’. Je hebt een woord dat gebruikt wordt voor een tijdelijke woonplaats en een ander woord dat gebruikt wordt voor een definitieve woonplaats. Je kan bijvoorbeeld ergens komen waar mensen je onderdak verlenen. Je woont er maar alles is nog aangekleed naar de ideeën van hen die je dat tijdelijk onderdak hebben gegeven. Het is uiteindelijk alleen maar tijdelijk. Het woord dat Paulus hier gebruikt geldt alleen voor een definitieve verblijfplaats. Dan verandert de inboedel en de hele indeling van het huis. Alles wordt nu naar de wensen van de nieuwe bewoner opgepimpt.

In de voorgaande twee hoofdstukken van de Efezebrief heeft Paulus zich ingespannen om helder en duidelijk voor de aandacht te stellen dat wij verbonden zijn met de opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel. Nu is het de bedoeling dat die opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel volledig woning maakt in ons. Natuurlijk kan je zeggen dat Hij allang in ons woont. Daar waar Hij echter definitief Zijn uiteindelijke woonplaats in ons gevonden heeft, daar richt Hij het in, daar handelt Hij en niemand anders, dan komt Zijn smaak, Zijn gevoelens, Zijn voorkeur in die woning tot uiting. Uit alles blijkt wie de inwoner op dat adres is. Dit is de meest praktische betekenis van werkende genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina