U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Meerdere Huizen Van Vader

Als Paulus in Efeze 3: 15 aangeeft dat elk vaderlijk huis in de hemelen en op de aarde vernoemd wordt naar Vader, dan is het niet in de allereerste plaats dat hij inzoomt op onze huishouding van genade alleen. Wat Paulus hier aangeeft is dat er in de hemelen en op de aarde veel meer vaderlijke huizen zich bevinden.

Het Griekse woordje ‘patria’, dat hier ten onrechte met ‘geslacht’ is weergegeven en dat letterlijk wijst op een vaderlijk huis komt in de Bijbel slechts drie keer voor. De eerste vermelding komen we tegen in het boek Handelingen.
Handelingen 3: 25 In uw [Abraham] nageslacht [Grieks: sperma] zullen alle stammen [Grieks: patria] der aarde [Grieks: ge. Dat is het land] gezegend worden.
Letterlijk is het hier dat in het sperma van Abraham elk vaderlijk huis in het land gezegend worden. Hier wordt dus verwezen naar het aardse huis dat Vader zal bezitten. Dat zijn de twaalf stammen van het huis van Israël.

Bij een oppervlakkige lezing van deze uitspraak van Petrus in Handelingen 3 zou je de conclusie kunnen trekken dat alle volkeren die ooit op aarde geleefd hebben, die leven en die nog zullen leven in het nageslacht van Abraham gezegend zullen worden. Dat is echter niet wat er hier bedoeld wordt. Dat blijkt als we deze uitspraak vergelijken met Bijbelgedeeltes uit het Oude Testament.

Genesis 12: 3 Met u [Abraham] zullen alle geslachten [Hebreeuws: mishpachah] des aardbodems [Hebreeuws: adamah] gezegend worden.
Ook hier wekt de vertaling ‘geslachten’ opnieuw de indruk dat in Abraham alle daarop volgende generaties gezegend zullen worden. Het Hebreeuwse woord ‘mishpachah’, dat hier gebruikt wordt heeft echter precies dezelfde betekenis als het Griekse ‘patria’. Het gaat ook hier over elk huis oftewel elk huisgezin. Elke stam wordt hier gezien als een huis van ‘adamah’, oftewel van het land. Het draait hier dus om de twaalf stammen in het land Israël, die in Abraham gezegend zullen worden. Dat is ook precies waar Petrus in Handelingen 3: 25 over spreekt.

We hebben nu dus de allereerste huishouding die Vader hier op aarde had ontdekt. Dat zijn de twaalf stammen van het huis van Israël. In dit licht bekeken is het ook vanzelfsprekend dat Israël de eerstgeboren zoon van God genoemd werd. Als zodanig werd God ook door het hele volk Israël gezien als Vader van het huis. Israël heeft dus niet een individueel Vaderschap van God voor elke individuele gelovige. Voor dit huis van Vader is er als eerstgeboren zoon een soort van algemeen vaderschap. Dit wordt heel mooi getekend in ‘Het Onze Vader’.

Israël is dus een huis van Vader hier op aarde, terwijl wij als die nieuwe mens uit Efeze 2 een huis van Vader in de hemelen zijn. Israël is het eerste huis van Vader dat we in het Oude Testament tegenkomen. Er zijn echter al in het Oude Testament meerdere huizen van Vader.

Job 1: 6 Op zekere dag nu kwamen de zonen van God om zich voor Yahweh te stellen, en onder hen kwam ook de satan.
Daar hebben we een huis van Vader in de hemelen, waar zelfs satan deel van uitmaakt. De geestelijke machten in de hemelen worden hier als de zonen van God voorgesteld, waaronder ook satan zich bevindt.
God heeft dus meerdere gezinnen van wie Hij Vader is. Ze zijn allen naar Hem vernoemd. Dat wil zeggen: Het zijn allemaal kinderen van Vader.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende