U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Twee Huishoudingen Van God

In het vorige artikel ontdekten we uit Efeze 3: 1 dat Paulus voor ons, heidenen, in de gevangenis zat. In het volgende vers zullen we ontdekken waarom hij zich daar bevond. Ik adviseer opnieuw om het alles goed te controleren in de Bijbel zelf of dit inderdaad klopt.

Het Was Destijds Zo Vanzelfsprekend
Efeze 3: 2 Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven:
Als we nu met de christelijke jan en alleman erover spreken dat Paulus een heel speciale dienst had, dan zie je die ogen groeien tot schoteltjes van verbazing. Dan krijg je de vraag: ‘Paulus, een heel speciale dienst? Hij is toch net zo’n apostel als Johannes, Petrus en Jacobus? Het is toch allemaal lood om oud ijzer? Het is toch allemaal de Bijbel?
Jazeker, het is allemaal de Bijbel. Het is allemaal het Woord van God. Elk Woord van God is nuttig tot opbouw, weerlegging en vermaning. Jazeker! Maar wat zo logisch was in die tijd waardoor Paulus hier in het tweede vers kon beginnen met de woorden: ‘Jullie hebben immers gehoord’, waarmee Paulus aangeeft dat zij wisten dat hij een speciale bediening had, dat is in de tegenwoordige evangelische wereld totaal onbekend.

De Echte Gemeente
Wil je werkelijk zicht krijgen op het geweldige plan van God in verband met Zijn gemeente? Ik bedoel niet een bepaald groepje dat zich toevallig ‘gemeente’ noemt, een vergadering, een leger des heils of een hervormde kerk.
De Gemeente bestaat uit al diegenen die in deze tijd van genade hun vertrouwen hebben gesteld op het volbrachte werk van Christus Jezus. Zij allen samen met elkaar vormen dat Lichaam van Christus. Zij allen zijn samengebonden in die ene Gemeente. Dat is die Gemeente waar Paulus in hoofdstuk twee over sprak. Tot die Gemeente zegt Paulus hier in Efeze 3: 2 ‘jullie hebben immers gehoord van de dienst’.

Het Huisgezin Heeft Een Huishouden
Nou staat het er in de NBG zo: ‘de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven’. Dat woordje ‘bediening’ is in het Grieks het woordje ‘oikonomos’, wat ‘huishouding’ betekent. Je kan het ook weergeven met het ‘rentmeesterschap’. Dit woord kan je opdelen in ‘oikos’, wat ‘huis’ betekent. Nou heb je in een huis ook een huishouding. Over dat huis heeft Paulus in Efeze 2: 19 gesproken. Daar staat: ‘we zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God geworden’. In dat woord ‘huisgenoten’ heb je ook dat woord ‘oikos’. Dat is dat huis waar wij zijn binnengekomen. De Gemeente is een huisgezin. Dat huisgezin ligt niet als los zand aan elkaar. Dat huisgezin functioneert niet zo van ‘we zien wel waar het schip strandt’. Nee, dat huisgezin heeft bepaalde regels. Dat is de huishouding van het gezin, een ‘oikonomos’. Dat is precies waar Paulus het hier over heeft als hij zegt: ‘jullie hebben immers gehoord van die huishouding’.

Genade Als Huisregel
Dan is er nog iets wat in de vertaling rechtgezet moet worden. Het is namelijk niet een huishouding door Gods genade, zoals het in de NBG staat maar ‘de huishouding van Gods genade’. Heel letterlijk genomen staat er ook nog eens tot drie keer toe een lidwoord in deze zin. Daar gaan we nog eens: ‘jullie hebben gehoord van de huishouding van de genade van de God’. Elke keer staat daar heel nadrukkelijk het lidwoord voor. Dat wil zeggen dat hier sprake is van een speciale huishouding. Het is namelijk de huishouding van die specifieke genade van de God van alle genade. Het is de God die alle genade getoond heeft die nu in deze tijd een heel speciale huishouding heeft. Nu is de ‘huishouder’, oftewel degene aan wie die huishouding is toevertrouwd, Paulus. Paulus wijst ons de weg in de regels van het huishouden van God in deze tijd. Wat zijn dan de regels voor onze tijd? Volkomen genade! Het is de huishouding van die genade van die God.

Welke Genade?
Welke genade is dat dan? De reddingbrengende genade? Daar heeft Paulus in de Romeinenbrief heel nadrukkelijk over gesproken. Een hele brief over de heilbrengende genade. Maar toen was Paulus nog niet in de gevangenis terecht gekomen. Toen was Paulus in zijn inzichten nog niet zover gekomen. Toen was hij nog niet door God apart gezet tot deze speciale dienst.

De Huishouding Van Reddende Genade Voor De Hele Schepping
Paulus had twee diensten, twee bedieningen. Dat kan je heel nauwkeurig terugvinden als je in Colosse.
Colosse 1: 23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.Hier lees je over die eerste dienst van Paulus. Dat was een dienst van Paulus aan de ganse schepping. Dat was de bediening van Paulus om het blijde bericht van reddingbrengende genade aan de hele schepping bekend te maken. De hele uitleg daarvan kom je tegen in de brief aan de Romeinen. Dat kom je tegen in al de vroege brieven van Paulus.

Paulus Lijden Voor Ons
Nu gaan we een vers verder.
Colosse 1: 24 Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus,
Hier zie je Paulus in die gevangenis zitten. Paulus lijdt hier. Dat lijden hier is ten behoeve van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Waar het in het vorige vers ging om de boodschap aan de hele schepping draait het nu om het Lichaam van Christus.

Een Nieuw Huishouden Voor De Gemeente
Als we hem zo zien lijden ten behoeve van de Gemeente zien we in het volgende vers de tweede dienst.
Colosse 1: 25 Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen,
Hier lees je over de bediening die Paulus door God is toevertrouwd. Opnieuw is het woord ‘bediening’ hier weer dat bekende woordje ‘oikonomos’, oftewel de ‘huishouding’. Wanneer heeft Paulus die huishouding van God ontvangen? Dat stond in het vorige vers. Toen hij aanvulde wat ontbrak aan de verdrukkingen van Christus. Dat was, zoals het in vers 24 staat, om uwentwil, oftewel ten behoeve van Zijn Lichaam. Paulus was dus in verdrukking en benauwdheid. Waarvoor? Voor het Lichaam van Christus.

Dus: Twee Huishoudingen
In vers 23 zie je dus een dienst van Paulus die hij al direct had ontvangen. Dat was de eerste dienst waarvan hij regelmatig spreekt als ‘mijn evangelie’. Later in de gevangenis krijgt hij een speciale opdracht en dan komt de tweede dienst naar voren. ‘Haar dienaar ben ik geworden’. Hij was het dus niet eerder. Dat was hij daar geworden in de gevangenis. Dat was ‘krachtens de huishouding die mij door God is toevertrouwd’.

De Bijbel Is Compleet
Dan schrijft Paulus er nog iets achteraan: ‘om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen’. Letterlijk staat daar dat Paulus onder hen het woord van God ‘compleet gemaakt’ heeft.
Tot op dat moment werd door openbaringen, door visioenen, door profetie telkens een stukje van de plannen van God bekend gemaakt. Paulus heeft het daar uitvoerig over in 1 Corinthe 13, waar hij schrijft dat we slechts ten dele profeteren en kennen. Elke keer waren die profetieën en openbaringen stuksgewijs. Maar hier zijn alle profetieën bekend gemaakt. Er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Het woord van God is compleet gemaakt.
We hebben nu een woord van God, de Bijbel. We hoeven aan dat woord niets meer toe te voegen. We hoeven niet te verwachten dat er in deze tijd nu nog aparte woorden van God doorgegeven zullen worden buiten het woord van God om. De Bijbel is compleet.
De tweede dienst die Paulus in de gevangenis had ontvangen heeft het woord van God compleet gemaakt.

Huishouding Van Genade
Die tweede dienst was niet speciaal gericht op de hele schepping. Dat had hij al vanaf het allereerste begin. Die tweede dienst was speciaal gericht op het Lichaam van Christus, de Gemeente. Die tweede dienst betrof het geheimenis.
We pakken nu de draad weer op in de brief aan Efeze.
Efeze 3: 2 Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven:
Daar stond dus letterlijk: ‘de huishouding van de genade van de God mij met het oog op u gegeven’.
De huishouding van die genade is aan Paulus gegeven. Het is aan Paulus gegeven met het oog op ons. Wij waren die heidenen. Dat zijn degenen die vroeger veraf stonden maar nu dichtbij gebracht zijn door het werk van Christus.
Hoe Paulus deze tweede huishouden verder ontvouwt zullen we in de volgende artikelen bekijken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende