U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Paulus In De Gevangenis

We gaan de bijzondere dienst van genade die God aan Paulus heeft toevertrouwd onderzoeken. Dit wordt een stevige studie, die bovendien bij velen tamelijk revolutionair ervaren kan worden. Daarom adviseer ik ieder die dit leest om Bijbels kritisch dit zelf in de Bijbel te controleren, zodat je niet zomaar klakkeloos iets overneemt. We gaan hiervoor naar het derde hoofdstuk van Efeze.

Paulus Schrijft Efeze Drie Tussen Twee Haakjes
In hoofdstuk 2 had hij eigenlijk het hele plan van God voor deze tijd neergezet. In hoofdstuk 2: 15 had hij afgetekend dat jood en heiden nu samen tot één nieuwe mens gevormd zijn. Tot op dat moment waren ze een verschillende weg gegaan. Nu Paulus dat plan heeft uiteengezet in hoofdstuk 2 zou je gelijk door kunnen gaan naar hoofdstuk 4.
Paulus heeft hier in Efeze 3 even iets wat hij er ook nog bij wil vertellen. Een soort hoofdstuk tussen haakjes. Hij wil namelijk nog de heel speciale dienst van deze tijd van de gemeente kwijt.

Verbindingswoordje Tussen Efeze Twee En Drie
Paulus spreekt in Efeze 3 over de tijd van het geheimenis, een tijd waarin God een Lichaam samenstelt uit jood en heiden tot één nieuwe mens. Die speciale dienst voor deze tijd is aan Paulus zelf toevertrouwd. Paulus wil nog even uiteenzetten wie de rentmeester oftewel de huishouder in deze tijd van het geheimenis is. God had die dienst aan Paulus toevertrouwd.
Gelijk in Efeze 3: 1 zie je het duidelijke bewijs hiervan in het woord waar hij mee begint: ‘daarom’. Heel logisch als iemand dat woordje gebruikt is dat je dan gelijk vraagt: ‘waarom?’. Het antwoord is: Om alles wat Paulus in hoofdstuk twee heeft uiteengezet. Omdat God het plan om jood en heiden tot één nieuwe mens in Christus Jezus te vormen was begonnen.

Paulus In De Gevangenis
Efeze 3: 1 Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben;
Paulus gevangenschap heeft dus alles met die nieuwe mens, waar heidenen en joden één zijn geworden, te maken. Zijn gevangenschap had een heel speciaal doel. Paulus zat gevangen omdat men dacht dat hij een heiden had meegenomen in de Tempel. Het kon niet erger worden vanuit de visie van de jood. Een heiden, die stond veraf, een heiden had niets met hun eredienst te maken, de joden stonden dichtbij. Aan het joodse volk was God op een bijzondere manier verbonden. Paulus was daardoor in de gevangenis terecht gekomen.

Gevangene Van Christus Jezus
Nu zegt Paulus hier: ‘Jongens, dat is niet zomaar gebeurd, dat heeft een speciale reden.’
Daarom’. Het was met het oog op dit specifieke plan van God om nu een nieuwe mens, het Lichaam van Christus, te scheppen. ‘Daarom is het dat ik, Paulus’, en dan staat er in onze vertaling achter: ‘die ter wille van Christus in gevangenschap ben’. Letterlijk staat daar: ‘die een gevangene is van Christus’. Zo zegt Paulus het ook in het volgende hoofdstuk 4: 1 ‘Als gevangene in de Heer’. Zo zegt Paulus hier in dit eerste vers dat hij een gevangene is van Christus Jezus. Hij zit wel in de gevangenis in Rome maar hij is geen gevangene van Rome. Het ligt er dus heel sterk aan hoe je tegen de zaken aan kijkt. Paulus ziet het zo: ‘Ik ben een gevangene van Christus Jezus’. Zo zegt hij in Filippenzen 3: 12 dat hij ernaar haakt om Christus steeds meer te leren kennen. Waarom haakt hij daarnaar? In de NBG staat dat hij ernaar jaagt. Maar waarom doet hij dat? Dan staat er: ‘omdat ikzelf door Christus Jezus gegrepen ben’. Dat was het punt, zo zag Paulus het. Hij was zelf door Christus Jezus gegrepen. Dan kunnen wij wel denken dat het die Romeinse soldaten waren die hem gegrepen hebben. Wat de omstandigheden betreft hebben we dan ook nog gelijk. Wat die omstandigheden betreft zat hij gevangen in zo’n Romeinse gevangenis. Maar Paulus bezag het vanuit het plan van God en dan is hij een gevangene van Christus Jezus. Hij was door Christus Jezus zelf gegrepen. Zo zegt hij het ook in Efeze 4: 1 ‘Als gevangene inde Here’. Ook daar tekent hij zichzelf niet als gevangene in een Romeinse cel maar in de Here.

Loopt Het Echt Helemaal Mis?
We kunnen soms omstandigheden meemaken dat we helemaal niet meer weten hoe we het hebben. We denken dan dat het helemaal mis loopt. Het lijkt alsof het allemaal de verkeerde kant op gaat. Maar juist dat kan dan de weg zijn die de Heer wil gebruiken om Zijn plannen in ons leven uit te voeren. Zo ging de Heer bij Paulus te werk.
Paulus was een gevangene, maar een gevangene van Christus.

Gevangen Voor Ons
Dan zegt Paulus daar achteraan: ‘voor u heidenen’. Daar staat eigenlijk: ‘ten behoeve van jullie, heidenen’. Paulus kwam in de gevangenis terecht en menselijk gesproken zou je zeggen dat dan zijn dienst helemaal afgelopen is. Hij had toch een belangrijke dienst om via zendingsreizen van de ene hoek van de wereld naar de andere hoek van de wereld te gaan? Hij moest toch overal vertellen van de Heer? Nu had diezelfde Heer hem in de gevangenis gebracht. Nu ontdekken we hier in Efeze 3: 1 dat de Heer dat met een heel speciaal doel gedaan had: ‘ten behoeve van jullie, heidenen’. Als dat er hier staat wil dat eigenlijk ook zeggen dat die gevangenschap ten behoeve van ons was.
Wij Nederlanders stonden ook buiten dat burgerrecht van Israël. Wij hadden helemaal niet met hun eredienst. Wij stonden van veraf. Maar ten behoeve van ons zat Paulus daar in die gevangenis. Paulus was in zijn ervaring verder gekomen dan alleen maar naar de omstandigheden te kijken. Zijn ogen waren op de opgestane en verheerlijkte Heer gericht. Zijn ogen waren daardoor geopend en hij zag dat God plannen had.
Wat is er gebeurd in die gevangenis? Daar komt Paulus verder op terug in de volgende verzen. Dat gaan we in de volgende artikelen verder bekijken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende