U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Door Genade Ben Ik Wie Ik Ben

Christus is verschenen aan honderden ooggetuigen. De opstanding veranderde de hele opstelling van deze mensen. Kijk maar naar de lafheid van Petrus als hij daar bij het vuur staat en zijn Heer verloochend. Dat verandert in ongekende moed, waarbij Petrus zijn eigen kruisiging tegemoet treedt. Twijfel verandert in vast vertrouwen, verdriet verandert in stralende blijdschap.

Paulus getuigenis
Dan komt Paulus met zijn eigen getuigenis: “Jongens, ik heb het niet alleen van andere mensen gehoord, maar ik heb zelf ook de opgestane Heer gezien. O, niet op dezelfde manier als Petrus en de anderen, maar ik heb Hem wel degelijk gezien.”
1 Corinthe 15: 8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene.
Deze gebeurtenis vond waarschijnlijk zo’n twee of drie jaar na de opstanding plaats, toen de Heer Jezus Paulus, die toen nog Saulus heette, op de weg naar Damascus ontmoette. Op dat moment was hij nog een vervolger van de Gemeente. In feite geloofde hij stellig dat Christus zo dood was als maar kon zijn. Dan ontmoet hij de opgestane Heer. Alles werd op de kop gezet. Zijn hele denken veranderde en hij werd de Apostel voor de heidenen. Paulus had de opgestane Heer leren kennen.

Te vroeg geboren
Als een ontijdig geborene is Paulus een plaatje van het hele volk Israël, dat later haar vertrouwen op de Opgestane zullen stellen. Daar spreekt Paulus later nog over.
1 Tim. 1: 16 Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.
Zoals de opstanding van Christus het leven van Paulus opwekte als een te vroeg geborene (absoluut geen misbaksel zoals het in de nieuwe vertaling staat weergegeven), zo zal het volk Israel opgewekt worden in de Opgestane.

Ik ben wat ik ben
Nog een mooi getuigenis over de gevolgen van Christus opstanding komen we in de volgende verzen tegen:
1 Corinthe 15: 9 & 10 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb.Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.
Paulus beschouwt zichzelf onwaardig. Dat is als we naar onszelf kijken. Maar hij kijkt naar de opstanding van Christus. Dan komt de genade om de hoek kijken. Dan staan wij daar, vast, in de Opgestane, de Ik ben die Ik ben. WOW! En het is de Opgestane, de genade, die werkt. Willen we die praktijk kennen, dan moeten we de genade van de Opgestane kennen.

Nieuw Punt: Geen Opstanding Der Doden
1 Corinthe 15: 12 Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is?
Hier komen we bij een nieuw punt in Paulus betoog aan. Het is een belachelijke gedachtegang, waar Paulus nu op stuit. Je zou het zo over willen slaan. Let op: Paulus zegt hier niet ‘hoe leren dan sommigen’. Leerstellig was alles in orde. Sommigen beweren dat er geen opstanding der doden is. Je kan het niet overslaan, want dit denken is nog even actueel als destijds.

Een Dode Is Dood
De Bijbel noemt een dode dood totdat hij opstaat. Totdat de dood verzwolgen is in de overwinning. De Bijbel noemt die opstanding onze hoop, ons uitzicht. Helaas hebben velen dat Bijbelse uitzicht ingewisseld voor een onbijbels doorleven van de ziel los van het lichaam.

De logica van Paulus
Wat betekent het voor het Evangelie als er geen opstanding der doden zou zijn? Dan zou Christus niet zijn opgestaan. Paulus ziet een regelrechte lijn tussen de opstanding van Christus en mijn eigen opstanding, de opstanding van mijn vader, die van mijn zusje. Het ontkennen van het één is het ontkennen van het andere. Als het één niet zal gebeuren, is het andere ook niet gebeurd. Dit is enorm ernstig. Hoe ernstig is dit?
1 Corinthe 15: 13 – 14 Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.
Zo ernstig is deze bewering. Totaal inhoudsloos is dan je geloof geworden.

Je vraagt je inderdaad serieus af hoe inhoudsloos het christendom inmiddels al geworden is. Een levend geloofsleven uit genade alleen is dan ook beslist iets totaal anders.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende