U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vastheid In De Hoop

We zagen dat de gebeurtenissen van Christus sterven, begraven en opstanding in overeenstemming was met het hele Oude Testament. Nu gaan we de gevolgen hiervan bekijken.

De Rijke Gevolgen Van De Opstanding
De gevolgen in het Oude Testament zijn echter beperkt tot het volk en niet voor allen. Vandaar dat Paulus ook geen Schriftgedeelte aanhaalt. De rijkdom van de gevolgen, zoals Paulus hier beschrijft, waren niet bekend. Het was naar de Schriften maar niet de vervulling van profetie. De rijke gevolgen van de opstanding van Christus is het Evangelie. Paulus zegt dat deze boodschap het blijde nieuws is waarin we vaststaan.
1 Corinthe 15: 1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat,

Vast staan
In 1979 ging er een orkaan ‘David’ over Florida. Men had van alles gedaan om zijn komst voor te bereiden. De ramen waren vastgezet met tape. Voedsel was ingeslagen. Zaklampen waren getest. Op de rivier was men bezig uit te zoeken hoe je het best je woonboot kon vastleggen. Een orkaan had men niet eerder meegemaakt en dan nog in een woonboot. Ze waren door hun ideeën heen toen er een man ‘Phil’ langskwam. Hij wist hoe je met boten om moest gaan en zei: “Als je hem aan de kade vastlegt, krijg je er goed spijt van. De boot wordt dan helemaal stukgeslagen. Je enige hoop is je ankers heel diep uit te werpen in 4 verschillende richtingen en laat het touw losjes vieren.
Je enige hoop is je ankers diep uit te werpen. Een goed advies als de orkaan in je leven tekeer gaat. We gaan soms door een storm van angst, vermoeidheid, emotie, verdriet, vervolging. Werp je ankers diep uit voor vastigheid.

Anker van de ziel
Wij staan vast in het feit dat Christus is gestorven, begraven en opgewekt. Dat vast staan, ook als alles om ons heen losslaat, hebben we nodig. Kijk naar wat die tsunami in Azie heeft aangericht. Niets was daar wat vaststond. Maar in de Bijbel wordt het Evangelie onze vastigheid genoemd.
Hebreeën 6: 18 & 19 om de hoop te grijpen, die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel,
De hoop is voor ons het uitzicht op de opstanding. Dat is voor ons een anker wat vastligt. Dan kan er een tsunami komen, maar wij liggen vast. Geen storm, geen orkaan, geen tsunami, kan ons van onze plek wrikken want wij liggen vast. Dat is het Evangelie wat we zo nodig hebben. De boodschap is: Christus is gestorven, begraven en opgestaan. Daar staan we vast in. Ook de gelovigen, die in de arena voor de leeuwen geworpen werden stonden daar vast in. Ook de gelovigen in Mohamedaanse of Communistische landen, waar de doodstraf hen wacht, ze staan vast in die opstanding van Christus. Dat is het blijde nieuws.

Evangelie van de Opgestane
Van dit Evangelie zegt Paulus dat hij dat zelf ontvangen heeft.
1 Corinthe 15: 3 Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften,
Van wie? Van de andere Apostelen? Nee, in de Galatenbrief beschrijft hij dat hij niet eerst naar hen toeging. Nee, hij heeft dat blijde nieuws regelrecht van de opgestane Heer ontvangen.
Galaten 1: 11 & 12 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens.Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.
Het is het Evangelie van de Opgestane. Alles wat God in u en mij wil werken, dat vloeit voort uit die gebeurtenis. Jezus is opgestaan van tussen de doden uit. Dat is de climax van het goede nieuws en tevens het moeilijkste deel om te accepteren voor veel mensen. Dode mensen hebben de neiging dood te blijven, zowel in de eerste als de 21e eeuw. Vandaar dat Paulus ons hier een indrukwekkende lijst van ooggetuigen geeft, die kunnen bevestigen dat ze de opgestane Heer gezien hebben.

De ooggetuigen
1 Corinthe 15: 4 – 7 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen;
Paulus noemt Petrus en de andere Apostelen en heeft het over 500 broeders aan wie Christus is verschenen. Moet je opletten hoe Paulus daarover schrijft. Hij verwachtte blijkbaar al dat sceptische lezers zouden zeggen: “Ja, ja, Paulus, het zit wel snor met je.” Vandaar dat hij die lezers even doorverwijst, want de meeste van hen die de opgestane Christus met eigen ogen gezien hebben waren nog in leven. “Ga maar met ze praten.”

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende