U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Naar De Schriften

Christus is opgestaan en dus…
Is er uitzicht, is er hoop? Ja, want Christus is opgestaan! In Christus bezitten we een geweldig rijke toekomst.

Kijk, hij beweegt
Vier vrienden spraken met elkaar over de dood. Eén van hen vroeg aan de overige drie: “Als je in de kist ligt en de mensen rouwen over je, wat zou je dan graag hebben dat de mensen over je zeggen?” De eerste zei: “Ik zou graag horen dat ze zeggen dat ik een goede arts was en goed voor mijn gezin.” De tweede zei: “Ik zou graag horen dat ik een geweldige echtgenoot was en een leerkracht die iets betekende voor zijn leerlingen.” De derde zei: “Ik hoop dat ze zullen zeggen: “Kijk, hij beweegt!

De Opstanding, De Drijfveer Van Het Leven
Ik denk dat de meeste van ons wel mee kunnen voelen met die laatste vriend, maar er is iets veel beters wat ik graag zou horen dat iemand opmerkt als ik daar in mijn kist lig. Dat zijn de woorden, die Jezus sprak tot Martha nadat haar broer Lazarus overleden was. Hij zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Hij, die in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.”
Kijk, dat is het uitzicht van de opstanding. Die hoop, dat de dood overwonnen is, is het hart van ons geloof. Ja, het geloof in een levende, opgestane Christus maakt het verschil in ons leven. Het is de drijfveer, waardoor we elke dag Gods genade met anderen kunnen delen.

Opstanding Kijkt Over Het Graf Heen
Deze motor, deze drijfveer, neemt ons ook mee over de grenzen van dit leven. Bij de dood is het namelijk niet afgelopen. Christus opstanding betekent dat er voor jou, voor mij, een opstanding uit de dood zal zijn in het echte leven bij God. Wat was het heerlijk dat ik wist dat Christus is opgestaan, dat ik een levende Heer heb, toen ik daar bij het graf van vader en later bij mijn zusje Hilda stond. Ik mag weten, het is niet voorbij! Dankzij het feit dat mijn Heer leeft, dat Hij is opgestaan, mag ik zeker weten dat ik hen terug zal zien.

Hoop En Vreugde Uit De Opstanding
We waren onze artikelen begonnen bij de laatste verzen van het vijftiende hoofdstuk van 1 Corinthe. Nu gaan we naar het begin van het hoofdstuk en ik hoop dat we in staat zullen zijn om de kracht van de opstanding, zoals het daar beschreven staat, te begrijpen en te ervaren op een nieuwe frisse manier, zodat we er hoop en vreugde uit kunnen putten.

Opstanding Der Doden
Voordat we beginnen, is het belangrijk om op te merken dat de Corinthiërs geen enkele moeite hadden met het feit dat Christus was opgestaan. Waar ze moeite me hadden was de opstanding der doden. We zullen ontdekken dat dit onderwerp ook nu heel praktisch en actueel is.

Christus Is Opgestaan
1 Corinthe 15: 3 Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften,
Wat heeft Paulus te zeggen over de opstanding? Het allereerste waar hij mee begint is: ‘Christus Jezus is opgestaan van tussen de doden uit’. Dat is het hart van het Evangelie, het goede nieuws dat Paulus verkondigt. Daar wordt nogal eens verschillend over gedacht.

De Boodschap
Wat is nou de boodschap, die wij als gelovigen delen met andere mensen?
Voor sommigen is dat het helpen van de armen van deze wereld. Een goede zaak als dat het resultaat is van Gods genade in je leven, maar het is niet het Evangelie.
Anderen delen de boodschap van genezing. In het komende Koninkrijk van God zal dat zeker een gevolg zijn, maar zelfs dan is het niet de inhoud van de boodschap.

Beknopte Samenvatting
Paulus geeft een beknopte samenvatting van wat die boodschap wel is.
1 Corinthe 15: 3-4 Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften,

Naar De Schriften – In Overeenstemming Met De Hele Bijbel
Jezus Christus: gestorven, begraven en opgestaan precies zoals de hele Bijbel het ons openbaart.
De Oud Testamentische profeten hadden het al precies zo voorzegd. Let op: Paulus zegt niet dat de rijkdom van het Evangelie dat hij hier verkondigd de vervulling is van de Oud Testamentische profetie. De gebeurtenissen betreffende Christus, het sterven voor onze zonden, het begraven worden en opgewekt worden op de derde dag, die gebeurtenissen zijn naar de Schriften, oftewel in overeenstemming met de hele Bijbel. Je kan de gebeurtenissen als zodanig terugvinden in bijvoorbeeld Jesaja 53.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende