U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Oneer & Zwakheid - Heerlijkheid & Kracht

1 Korinthe 15: 43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht.

Zaaien In Oneer En Zwakheid
Ons zaaien vindt plaats in oneer en zwakheid. Voor onze praktijk is het juist essentieel te weten, dat wij geen sterkere personen zijn nu we geloven, maar dat we in onze zwakheid terug mogen vallen op de genade van God. We worden anders in ons zaaien telkens teleurgesteld door ons falen. Maar God faalt nooit.

Wat Is Het Zaaien In Oneer?
Het heeft niets te maken met het begraven worden in een oneervol graf. Het zaaien heeft te maken met ons leven hier en nu. Een vergelijkbare tekst is Filippensen 3: 21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

Ons lichaam is in het hier en nu vernederd. Fysiek gezien is het lichaam niet bedoeld om te sterven. Romeinen 5: 12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, zodat allen gezondigd hebben; De zonde heeft ons menselijk lichaam fysiek vernederd. Het lichaam werd zwak en ziekelijk. Wat wordt er niet een pijn geleden. Ook moreel is ons lichaam hierdoor vernederd, of zoals het in onze tekst staat: het is oneervol geworden. Paulus riep het zelfs uit in Romeinen 7: 24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Waar zien we dan ook naar uit? Romeinen 8: 23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

Velen geloven dat ons lichaam reeds verlost is omdat dat in het totaalpakket van het werk van Christus op het kruis inbegrepen is. Inderdaad is het in dat totaalpakket inbegrepen, alleen vergissen deze gelovigen zich in het tijdstip dat ons lichaam door genade verlost zal worden.

Opgewekt in kracht.
We zijn nu nog zwak, ziek en vermoeid. We kunnen oververmoeid en zelfs uitgeput raken. We hebben veel slaap nodig en brengen een groot deel van ons leven zelfs onbewust door. Maar in ons nieuwe lichaam worden we nooit meer moe. “Schoon zij wandelen, worden ze niet moe.” Wat heerlijk, nooit meer moe. Nooit meer hoeven te rusten. Geestelijk en lichamelijk zijn we dan 100 % voor de Heer.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende