U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zaaien En Oogsten

1 Korinthe 15: 35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij?

Hoe Worden De Doden Opgewekt?
Dit is nou een vraag waar veel over gespeculeerd wordt onder christenen. Een doelloze vraag, waar Paulus dan ook heel recht toe recht aan op antwoordt met de niet al te vriendelijke opmerking: ‘Dwaas!

Dwaas
Grapje: Een dominee opende zijn post. In een envelop zat slechts een klein briefje met één woord: "Dwaas". De volgende zondag zei hij: "Ik heb dikwijls meegemaakt, dat mensen mij een brief schreven en vergaten hun naam te vermelden. Ik heb deze week post ontvangen van iemand die wel zijn naam vermeldde, maar vergeten is de brief erbij te doen."

1 Korinthe 15: 36 Dwaas! Wat je zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn,

Dwaas
Dit wijst op een mens, die totaal niet rekent met God en dus de opstanding.
Psalm 14: 2 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.

Zaait
Ditzelfde principe leerde de Heer al:
Johannes 12: 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.

Gestorven
In welk licht? Paulus had dat in zijn voorgaande verzen opgeschreven.
1 Corinthe 15: 31 Ik sterf elke dag.
Ik sterf elke dag. Dat sterven is niet het sterven aan het oude ‘Ik’. Zoiets leert de Bijbel nergens. De Bijbel leert dat we met Christus gestorven zijn. Dat is een feit volgens Romeinen 6, waar we rekening mee moeten leren houden. Het gaat hier om het gevaar van vervolging en executie. Dat is ook het hele thema dat hiervoor behandeld wordt als Paulus spreekt over het dopen voor de doden.
In Vers 31 zegt Paulus “Ik sterf elke dag”. In vers 30 lees je in dat verband: “wijzelf zijn van uur tot uur in gevaar”. Als Paulus dus spreekt over het dopen voor de doden, ziet Paulus dus de mogelijkheid dat hijzelf wel eens de volgende zou kunnen zijn die zijn leven verliest als gevolg van zijn geloof. Maar is het geloof uitzichtloos omdat je je leven erbij kan verliezen?
Nee, want er is een reële opstanding der doden. Dat is ons uitzicht! Daarom zijn er anderen, die zich in de plaats van die gestorvenen laten opnemen onder de gelovigen. Door de doop sloten ze zich aan in die gelederen. De doop was de manier waarop dit onder het Nieuwe Verbond uitgedrukt werd. Wat zou het een onzin zijn als anderen zich in de plaats van de doden (dus: voor de doden) lieten dopen als er geen zicht op de opstanding was! Als er geen opstanding was, wie zou dan nog de moed hebben gelovige te worden.

Wat Je Zelf Zaait
Niet wat een ander zaait. Dat zou het zijn alsof het om een begrafenis draait. Dan zou jouw lichaam gezaaid worden, maar nee, je zaait zelf het zaad.
Galaten 6: 8 Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende