U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wakker Worden In Gerechtigheid

1 Korinthe 15: 33 Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.

Misleidt Jezelf Niet
Het motto “Pluk de dag” leeft alleen bij hen die geen uitzicht hebben. Paulus waarschuwt dat als je met deze mensen zonder uitzicht omgaat, je ook heel makkelijk door hun levensmotto wordt ingepakt.

Slechte omgang
Je zou dit ook kunnen weergeven met slechte gesprekken. Het gaat hier dus om de omgang, die je denken verandert (je kijk op de opstanding). Je dagelijkse omgang met collega’s als zodanig doet dat niet. Wel als je door gesprekken hen invloed geeft op je hoop, je uitzicht.
Goede Zeden

Het woord ‘zeden’ kan je ook weergeven met ‘karakter’. Je hele karakter kan dus ongebogen worden door zo’n levensmotto.

1 Korinthe 15: 34 Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.

Kom Tot Nuchterheid
Je kan dit ook weergeven met: ‘Wakker worden.’ Het uitgangspunt van ons denken is toch niet dat er geen God is? Daar lijkt het wel op als je zo’n levensmotto hebt. Daarom schudt Paulus ons wakker. “Mensen”, roept hij ons toe, “slaap nou niet”.
Mattheus 13: 25 Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg.
Onkruid wordt tussen de tarwe gezaaid als men slaapt. Er is wel degelijk een opstanding uit de doden en dat heeft een praktische uitwerking op ons leven.

Kom Tot De Rechte Nuchterheid
Letterlijk: “Wordt wakker in gerechtigheid.” Zoals je wakker wordt uit een boze droom en dan weer in de werkelijkheid terugkomt, zo worden we opgeroepen om wakker te worden in Gods werkelijkheid, namelijk: de gerechtigheid. Paulus gebruikt de hele Romeinenbrief om de gerechtigheid van God uit te werken. We zijn om niet (dus: gratis) gerechtvaardigd uit Zijn genade. Die positie innemen. Dan ben je wakker. Dan heb je ook uitzicht op de hoop van de opstanding. Wakker zijn in Gods rechtvaardigheid heeft het logische resultaat: Stop met zondigen.

Geen Besef Van God
Paulus gebruikt hier het woord dat wij kennen als ‘Agnost’. Dit woord duidt niet zozeer op gebrek aan informatie, maar op onbegrip over het geloof. Dat blijkt ook uit de brief van Petrus.
1 Petrus 2: 15 Want zo is het de wil van God, dat je door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen,
Deze eerste verzen zijn het uitgangspunt voor het verdere betoog. De volgende opmerkingen van Paulus over het zaaien moeten we ook in dat licht zien, oftewel wat een mens zaait (hoe hij handelt in zijn leven) zal hij ook oogsten. Paulus spreekt dus niet over het begraven als zaaien, wat vaak gedacht wordt. Niet bij de begrafenis wordt er gezaaid, maar in het leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende