U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Hij Is Waarlijk Opgestaan!

1 Corinthe 15: 13 – 14 Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.
Hier zegt Paulus dat als Christus niet is opgestaan, onze prediking geen enkele zin heeft. Je geloof heeft dan ook geen enkele waarde meer, want dat geloof is dan in een dode Heer.

Een Dwaas Geloof
Mensen, als je niet gelooft in de opstanding heeft dat een gigantische impact op alles wat je gelooft!
1 Corinthe 15: 15 Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden.
Dan kan je de Apostelen rustig valse getuigen noemen en dan zijn wij, als gelovigen, gewoon leugenaars. Een dode Jezus kan je niet helpen. Je zonden zijn dan niet weggedaan en mijn vader en zusje Hilda zijn dan net als alle andere gestorvenen dus ook verloren. Wat een dwaas geloof is het als we de opstanding der doden hebben ingeruild voor een zogenaamd doorbestaan in de dood, waar de Bijbel niet over spreekt. Moet je opletten. Paulus zegt in vers 13: ‘Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt.’ Kijk nou eens naar vers 16. Daar komt de herhaling. Indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt.’ Met deze herhaling pakt hij de idioterie van dit hele denken aan.

Depri geloof
Paulus geeft ons in deze verzen een verschrikkelijk deprimerende beschrijving van een geloof zonder hoop, zonder uitzicht. En juist die hoop is ons anker, de vastigheid in ons leven. Je bent toch een idioot om in de tijd van de Romeinse Christenvervolging voor Jezus te kiezen als dan het enige uitzicht de dood is en daarmee alles afgelopen is. Waarom komen in de Mohammedaanse en Communistische landen mensen tot geloof? Zijn het masochisten? Lopen ze rond met suïcidale neigingen? Kiezen ze daarom voor zo’n ellendig uitzicht in het leven? Nee, ze hebben die anker der ziel, die vastligt. Maar hier in het westen leveren we zo makkelijk theologisch de echte hoop van het Evangelie in voor een Grieks verzinsel, misschien wel onder invloed van bijna dood ervaringen. Dat dit onterecht is blijft overduidelijk uit het vervolg:
1 Corinthe 15: 18 Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren.

Verloren/Vernietigd
Verloren zijn is de bekende uitdrukking uit Johannes 3: 16. Letterlijk betekent het feitelijk: ‘vernietigd zijn’. Dat is het uitzicht dat atheïsten ook opnoemen. Iemand overlijdt en hij komt in het graf en vergaat. Dat is het uitzicht als we de opstanding inwisselen voor een Grieks sprookje van een voortbestaan los van het lichaam. Is dat ons uitzicht? Nee, want Christus is opgestaan en in die kracht zullen wij ook opstaan.

Indien
Daarvoor gebruikt Paulus in dit gedeelte het woordje ‘indien’. “Indien Christus niet is opgewekt”, staat er in vers 14. In vers 16 lezen we: “Indien er geen doden opgewekt worden.” En in vers 19 lezen we: “Indien we alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben.” Hetzelfde woordje ‘indien’ waren we ook al in vers 2 tegengekomen: “Indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb.” In vers 2 gaat het er niet om dat mensen verloren gaan, nadat ze tot geloof zijn gekomen. Het gaat er net als in deze verzen om dat het leven van zo’n gelovige zo armzalig leeg is, zonder vastigheid, zonder uitzicht. Als je alles verliest in dit leven vanwege je Christen zijn en je hebt ook nog eens niet die vastigheid van het uitzicht van de opstanding, dan ben je inderdaad de beklagenswaardigste van alle mensen.

Jezus is opgestaan
1 Corinthe 15: 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.
Gelukkig! We zijn bij het keerpunt in Paulus betoog aangeland. ‘Maar nu.’ Wat een heerlijk ‘maar’. Jezus is opgestaan! Al die verschrikkelijke dingen die Paulus heeft opgesomd zijn niet waar en voor de gestorvenen, voor mijn zusje, voor mijn vader, is er het uitzicht dat ze zullen opstaan uit de dood.
Christus is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Daar zit mijn zusje bij, daar zit mijn vader bij. Met het uitzicht op de opstanding ziet Paulus de gestorvenen als slapende in het graf, wachtend op het wakker geschud worden door de Heer bij de opstanding. Hoe zal dit plaats vinden? Paulus vergelijkt het resultaat van het werk van Christus met het resultaat van het werk van Adam. Zoals Adam de bron was, de oorsprong waardoor de dood ging heersen, zo is Christus de bron, de oorsprong van de opstanding en het leven.
Jazeker, we zullen onze geliefden weerzien.

Christus, de eersteling
Leviticus 23: 10 – 11 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, en hij zal de garve voor het aangezicht van Yahweh bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen.
Christus is die eerstelingsgarve. Die eerstelingsgarve is de belofte van een grote oogst. Wat is die oogst?
1 Corinthe 15: 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Hij is waarlijk opgestaan
Nikolai Ivanovich Bukharin was politiek een krachtige persoonlijkheid onder het Russisch Communistisch bewind. Als leider nam hij deel aan de Bolsjewiek Revolutie in 1917. Hij was de uitgever van de Pravda.
In 1930 sprak hij een grote vergadering in Kiev toe over het onderwerp ‘Atheïsme. Zijn toespraak zat vol met beledigingen, argumenten en bewijsvoering tegen het Christelijk geloof. Na een uur was hij klaar. Hij keek de zaal rond om de smeulende as van het geloof van deze mensen te bekijken. “Zijn er nog vragen?
Een oorverdovende stilte vulde de zaal. Toen stapte er een man naar voren, ging achter het spreekgestoelte staan naast de communistische leider. Daar riep hij de oude Christelijke groet van de Russisch Orthodoxe Kerk:
“CHRISTUS IS OPGESTAAN!”
En masse stond de menigte op en het antwoord kwam als een donderslag:
“HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!”

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende