U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zonder Opstanding: Pluk De Dag

Het leven dat we hier leiden wordt door Paulus in de brief aan Corinthe gezien wordt als het planten van een zaadje met het oog gericht op de opstanding. Die opstanding werkt als een motor voor ons praktische leven.

1 Korinthe 15: 32 Indien ik te Efeze, naar de mens, met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.

Naar De Mens
Paulus zegt eigenlijk. Moet je nou eens kijken: Ik heb gekozen voor een hartstikke moeilijk leven. Als je dat menselijk bekijkt, dus zonder uitzicht op de opstanding, is dat toch enorm stom.

Met Wilde Dieren Gevochten
De uitdrukking die Paulus hier gebruikt geeft de strijd van een gladiator weer, die in de arena met leeuwen vecht. Als Romeins staatsburger kon Paulus echter nooit voor de leeuwen geworpen zijn. Het Romeins rechtssysteem beschermde haar staatsburgers hiertegen. Het is Paulus beeldende weergave van de tegenstand, die het evangelie ondervond bij de mensen. Paulus gebruikt deze beeldspraak vaker.
2 Timotheus 4: 17 doch de Here heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen; en ik ben uit de muil van de leeuw verlost.
We bezingen zelf die beeldspraak ook nogal eens. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Herodus wordt door de Heer zelf wel een vos genoemd.
1 Corinthe 16: 9 want mij is een grote en machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders.
Hier blijkt inderdaad dat er veel tegenstanders zijn.
1 Corinthe 15: 31 Ik sterf elke dag.
De vervolging door die tegenstanders, die volgens Paulus normaal was, deed hem dagelijks sterven.
2 Timotheus 3:12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

Wat Baat Het Me
Zonder de opstanding haal ik daar toch niks uit. Integendeel, ik haal me alleen maar ellende op de hals.

Laten We Eten En Drinken
Paulus tekent heel raak het doelloze van het leven als er geen opstanding zou zijn. Dan kan je net zo goed het motto hebben van ‘Pluk de dag’, of zoals Paulus het hier zegt: “Laten we eten en drinken want morgen sterven we.” Het leven als zodanig heeft dan geen zin, geen inhoud.
Jesaja 22: 13 Maar zie, daar is vrolijkheid en vreugde, een doden van runderen en een slachten van schapen, een eten van vlees en een drinken van wijn: laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.
Jesaja 56: 12 Komt, zeggen zij: ik zal wijn halen en laten wij bedwelmende drank zwelgen, en de dag van morgen zal zijn als die van vandaag, nog veel geweldiger.
Zo’n levensmotto is de taal van de rijke dwaas.
Lukas 12: 19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende