U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Eind Goed Al Goed Dankzij Genade

Van de drie vrienden van Job was nu de laatste aan de beurt. Sofar beroept zich op de leer van de vaderen. Een echte traditionalist. Hij heeft de ‘oude schrijvers’ gelezen.
Job 20: 4 Weet gij dit soms van oudsher, sedert de mens op aarde geplaatst is?
Wie heeft nog de gore moed hem tegen te spreken? Hij is de man van kennis en gezag.

De reactie van Yahweh op deze drie vrienden.
Job 42: 7 Nadat Yahweh deze woorden tot Job gesproken had, sprak Yahweh tot de Temaniet Elifaz: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden, want gij hebt niet recht van Mij gesproken zoals mijn knecht Job.
Omdat Yahweh dit zelf zegt weten we hoe we met hun uitspraken om moeten gaan. Yahweh doet niet aan Bijbelkritiek.

Een vierde vriend, Elihu, baant met zijn woorden van genade de weg voor Yahweh om op dit toneel te verschijnen.

Als Yahweh ten tonele verschijnt toont Hij dat Zijn macht onbegrensd is en Job is in het 29ste hoofdstuk op die plek, waar Paulus in Romeinen 7 is. 45 keer komt het woordje ‘ik’ naar voren. Job heeft ontdekt dat zijn ‘ik’ in de dood moest opdat Gods genade volledig kan doorwerken.

Jobs reactie.
Job 42: 5 Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.
Hij was al een gelovige. Geloof is uit het horen van het woord van God (Romeinen 10: 17). Door het lijden heeft hij nu zicht gekregen op de onzienlijke God. Dat is wat genade wil werken, dat we alleen nog zicht hebben op de Heer. Het is het verschil van het in geloof aannemen en het aan den lijve kennen. Door alle beproevingen heen heeft hij de genade van God geproefd.

Het resultaat van de werking van genade.
Job 42: 10 En Yahweh bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en Yahweh gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.
Zijn vruchtbaarheid en zegen werd verdubbeld.
Job 42: 8 Welnu, neemt zeven stieren en zeven rammen en gaat naar mijn knecht Job en brengt ze voor u tot een brandoffer, en mijn knecht Job moge voor u bidden, want slechts hem zal Ik ter wille zijn, zodat Ik u niet iets kwaads aandoe, omdat gij niet recht van Mij gesproken hebt zoals mijn knecht Job.
Job kon tot zegen zijn voor zijn vrienden die hem het leven zo zuur gemaakt hadden.
Hogere dienst en dubbele zegen.

De werkelijke strijd in dit boek is dus niet de pijn, het verdriet en de ellende en hoe we daar weerstand tegen moeten bieden. Het is de genade van God. Hoe kijken we daar tegenaan? Hoe gaan we daar mee om?

Genade schenkt Job een dubbel deel. Genade veroordeelt de vrouw van Job niet maar doet haar delen in de zegen van Job. Genade is er ook voor de drie vrienden van Job, die Job geestelijk mocht dienen. Het drama van Job is een zegetocht van genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina