U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Vrouw Van Job Verloor Het Zicht Op Gods Genade

Wij verwachten dat God satan weerhoudt om ons te testen op ons vertrouwen in de genade van God. Vaak laat Hij die test toch toe. Hij legt satan echter wel de begrenzing van de beproeving op.
Job 1: 12 En Yahweh zei tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken.
Is ons leven dan altijd zeker? Ook niet altijd. Maar God bepaalt de grenzen, zoals Hij dat ook bij Petrus deed.
Johannes 21: 18 - 19 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen je jonger was, omgordde je jezelf en je ging, waar jij wilde, maar wanneer je eenmaal oud wordt, zul jij je handen uitstrekken en een ander zal je omgorden en je brengen, waar jij niet wilt. En dit zei Hij om te kennen te geven, met welke dood hij God verheerlijken zou.
Het echte leven in Christus kan satan nooit raken. Dat sluit echter nog geen sterven uit.

Wat was de eerste reactie van Job op de ellende?
Job 1: 20 - 21 Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zei: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. Yahweh heeft gegeven, Yahweh heeft genomen, de naam van Yahweh zij geloofd.
Job zei niet: ‘Yahweh heeft gegeven, maar satan heeft genomen’. Het was satan die een aanval op de genade deed, maar het was de genade die Job zijn oog liet richten op Yahweh.
Paulus zat in de Romeinse gevangenis, toch noemde hij zichzelf een gevangene van de Heer. Dat is wat genade uitwerkt. Het verandert de wijze waarop je naar de dingen kijkt. Het boek Job is geen drama om het lijden. Het is een drama dat draait om ons denken.

Tweede ontmoeting tussen Yahweh en satan.
Job 2: 1 - 3 Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor Yahweh te stellen, en onder hen kwam ook de satan om zich voor Yahweh te stellen. En Yahweh zei tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde Yahweh: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb. Toen zei Yahweh tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij Mij tegen hem hebt opgezet om hem, te verzwelgen zonder genade.
Yahweh wijst satan op zijn aanval op de genade. Ondanks die aanval was het karakter van Job, dankzij Gods genade, onaangetast. Satan komt met een verscherpte aanval.
Job 2: 4 – 5 Maar de satan antwoordde Yahweh: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!

Hierna verandert het toneel van de hemel naar de aarde. De vrouw van Job verschijnt op het toneel.
Job 2: 9 Toen zei zijn vrouw tot hem: Volhardt gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf!
Deze vrouw was net zo zwaar getroffen als Job zelf in haar kinderen. Ze was verbitterd. Ze verdwijnt van het toneel tot ze aan het eind opnieuw de vreugde van het moederschap mag proeven.
God verwijt nergens haar opstandigheid. God is en blijft de God van genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende