U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aanval Op De Genade

Het primaire probleem dat in dit boek besproken wordt is niet het lichamelijk lijden, maar de vraag hoe we er geestelijk mee omgaan.
Job 1: 9 En de satan antwoordde Yahweh: Is het om niet, dat Job God vreest?
Is het om niet dat Job God vreest. Letterlijk: ‘Is het vanwege genade dat Job eerbied heeft voor Elohim’. (Primair is satan de tegenstander van genade)

Job 2: 3 Toen zei Yahweh tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij Mij tegen hem hebt opgezet om hem, zonder oorzaak, in het verderf te storten.
Om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. Letterlijk: ‘om hem te verzwelgen zonder genade’. In 1: 9 wees satan op de genade. Nu toont Yahweh aan dat satan hier de oorzaak is dat er zonder genade gehandeld wordt.

Dit boek heeft Goddelijke openbaring aan de ene kant en menselijke redenering aan de andere kant. Dat is geen Bijbelkritiek, maar de Bijbelse uitspraken in zijn context lezen. Als satan spreekt is het voor iedereen wel duidelijk dan het niet om Goddelijke openbaring gaat. Meer moeite heeft men met de uitspraken van de vrienden van Job.
God tekent in dit vroegste geschrift, misschien zelfs van voor de zondvloed, in de Bijbel al direct hoe het denken van de mens van Gods genade weggetrokken wordt door zowel satan als de menselijke vrienden. De hele strijd draait om het denken van de mens.

Een belangrijke vraag in het boek Job is: ‘Hoe kan het dat God genade is en dat toch de mens die in die God gelooft zo moet lijden?’

Het begint allemaal met dat satan voor God verschijnt.
Job 1: 6 Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor Yahweh te stellen, en onder hen kwam ook de satan.
De aanklager van de broeders wordt hij genoemd (Openbaring 12: 10). Hij begint zijn werk al vroeg in de mensengeschiedenis.
Job 1: 8 Toen zei Yahweh tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.
Heb je acht geslagen op. Letterlijk: ‘heb jij je hart gezet op’.
Hier zien we het karakter van Job zoals Yahweh zelf hem beschrijft. Net als bij Natanaël (Johannes 1: 48) betekent ‘oprecht’ dat er geen bedrog in Job zit. De hele beschrijving hier geeft aan dat er niet pas sprake was van een bekering aan het eind van het boek. We hebben hier met een oprechte gelovige van doen.
Dan komt satan met zijn aanval op het wezenlijke kenmerk van God.
Job 1: 9 En de satan antwoordde Yahweh: Is het vanwege genade dat Job eerbied heeft voor Elohim?

Wij verwachten dat God satan weerhoudt om ons te testen op ons vertrouwen in de genade van God. Vaak laat Hij de test toe.
Lukas 22: 31 – 32 Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd jullie te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken.
God bleef met Zijn genade bij Simon Petrus en ook bij Job. Maar de test kwam.
De begrenzing van de beproeving wordt satan wel opgelegd door Yahweh.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende