U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Tekenen Van Het Koninkrijk

Exorcisme
Handelingen 16: 18 Toen dit [het waarzeggen] Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zei: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.
Dit was een typisch kenmerk van de prediking van het koninkrijk.

Een Compleet Andere Strijd
Efeze 6: 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
Hier hebben we onze totaal andere strijd getekend. Hier gaat Paulus ervan uit dat we onze positie in de hemelse gewesten hebben. Dat is dus niet op aarde zoals die geweldenaars die naar het Koninkrijk Gods grijpen.
Als hier getekend wordt dat wij in Christus de hoogste heerschappij boven alle geestelijke machten in de hemelse innemen, dan wordt er geen tekening gegeven van geesten die op aarde Gods Koninkrijk weerstaan.

Staan Blijven
Efeze 6: 11 – 13 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; …..Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
We krijgen hier van God Zijn eigen wapenrusting, waar Hij Zich mee bekleed. Telkens staat er dat het is om stand te houden. Dat wil zeggen: gewoon stil blijven staan. De verleiding, die hier genoemd wordt, is dat we ons het genot van die hoge positie in Christus laten afnemen.
Blijf staan in die hogen positie in de hemelse in Christus.
Een totaal andere strijd.

Heerlijk Stilvallen
Is het niet opvallend dat nou juist de verkondiging van onze hoge positie in Christus in de hemelse zo sterk wordt aangevallen? Die aanvallen komen niet uit de hoek van de ongelovigen, maar van de gelovigen. Blijven staan in wat Christus gewerkt heeft en nog werken wil is in de oren van velen een fatalistische prediking die vele slachtoffers telt. Men is als de dood zo bang dat actievelingen plotseling stilvallen en niets meer uitvoeren.
Inderdaad moet ik toegeven: genade heeft dat risico. Voor die gewezen actievelingen is het echter een grote zegen van God. Eindelijk een geloof dat praktisch functioneert!

Praktische Strijd In Een Andere Tijd
Er is nog een geloof dat praktisch functioneert. Het functioneren is dan wel bedoeld voor een andere huishouding van God. Dat is daar waar Israël de eerste plaats inneemt. Dat is daar waar het Koninkrijk van God wordt aangeboden. Dat aanbod gaat dan ook heel praktisch vergezeld van de zichtbare tekenen van dat Koninkrijk.
Markus 16: 15 – 18 Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Al Die Tekenen Volgen Alle Gelovigen
Daar waar dit evangelie van het Koninkrijk inderdaad aangeboden zal worden, daar zullen deze tekenen de gelovigen volgen. Moet je nou eens simpel lezen wat daar staat! Deze tekenen volgen de gelovigen. Er wordt dus niet gesproken over een heel speciale groep onder de gelovigen. Er wordt ook niet gezegd dat het ene teken de ene gelovige volgt en een ander teken weer een ander gelovige. Al die tekenen als geheel volgen de gelovigen, zonder enig onderscheid te maken.
Wat hier staat gebeurt ‘NERGENS’. Ook niet bij die groepen die zich speciaal funderen op dit Bijbelgedeelte. Simpel omdat het niet thuishoort in de huidige huishouding van God.

Bevrijde Slavin In Filippi
Markus 16: 17 In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven,
Dit vond plaats bij deze slavin in Filippi.
Handelingen 16: 18 Toen dit [het waarzeggen] Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zei: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina