U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Uitdrijven Van Boze Geesten

Een Rijke
Handelingen 16: 14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart,
Lydia was de eerste die in Filippi tot geloof kwam, een vrouw uit Azië. Je kan haar ook gerust een welgestelde vrouw noemen. Waarschijnlijk had ze op veel verschillende plekken filialen van haar purperhandel. Ze kwam dan ook uit Tyatira, waar zich haar hoofdkantoor bevond, maar nu zat ze in haar filiaal in Filippi.

Een Arme
Zij was de eerste. Is dan het blijde nieuws van het Evangelie alleen voor de rijken? Nee!
Handelingen 16: 16 En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam,
Hier lezen we van een moment dat ze naar die gebedsplaats toeliepen en deze slavin tegenkwamen. Die slavin kwam ook tot geloof.

Exorcisme
Handelingen 16: 18 Toen dit [het waarzeggen] Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zei: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.
Deze slavin werd bevrijd van een boze geest. Wat houdt dat in?
Mattheus 11: 12 Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.
Het Koninkrijk van God stond er aan te komen voor het volk Israël. Dat roept gelijkt ook oppositie en tegenstand op. Daarom kregen de discipelen van de Heer ook het volle gezag om boze geesten uit te drijven.

Tegenstand & Overwinning
Mattheus 12: 28 Indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.
Wat was er nu kenmerkend aan de komst van het Koninkrijk van God voor Israël?
Ten eerste dat er tegenstand zou komen zoals ook de boze geest in deze slavin werkte. Die oppositie wordt krachtig verwoord met: ‘geweldenaars grijpen ernaar’.
Het tweede kenmerk van de komst van het Koninkrijk is dat daar waar er tegenstand is, er ook overwinning komt over die boze machten.

Kenmerk van de Prediking van het Koninkrijk
Markus 16: 15 – 17 Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven,
Hier zien we de opdracht van de opgestane Heer aan Zijn twaalf discipelen (verbonden aan het volk Israël). De wassing van de doop hadden we als onderdeel van die opdracht reeds ontdekt. Nu zien we dat ook het uitdrijven van boze geesten als een kenmerk van deze prediking opgesomd wordt.

Waarom Dit Soort Onderscheidingen?
Voor Israël het één, voor de Gemeente, het Lichaam van Christus iets anders.
Mijn doel is niet om u een intellectuele boodschap aan te smeren. Het gaat erom dat de Bijbel aangeeft dat de Gemeente een kompleet ander soort strijd te voeren heeft dan Israël. Onze hoop is totaal verschillend, ons thuis is totaal verschillend, onze zegeningen zijn totaal verschillend.
Onze wandel is dan dus ook compleet verschillend. Maken we dergelijke onderscheiden niet, dan schepen we onszelf vanuit een verkeerd zicht in de Bijbel op met een praktijk waar de Heer Zijn volmacht niet aan geeft. We eigenen ons zegeningen toe die nooit ons eigendom zullen worden. We komen dan ook niet toe aan het genot van wat wel ons deel is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende