U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Doop

Eerste Gelovige In Europa
Handelingen 16: 14 De Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd.
God opende het hart van Lydia zodat ze aandacht had geschonken aan hetgeen door Paulus tot haar gezegd werd. Zij was de eerste in Europa die tot geloof kwam.

Misleidende Vertaling
Handelingen 16: 15 En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons, zeggende: Indien gij van oordeel zijt, dat ik de Here getrouw ben, neemt dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe.
Er staat in onze vertaling helemaal niets dat erop duidt dat deze Lydia tot bekering of tot geloof was gekomen. Als we nu wat dieper op de tekst ingaan zullen we echter ontdekken dat dit wel degelijk vermeld wordt.

Trouw of Geloof
NBG -
Handelingen 16: 15 Indien gij van oordeel zijt, dat ik de Here getrouw ben,
Dit bovenstaande is de NBG vertaling van deze tekst. Normaliter ben ik absoluut niet enthousiast over de nieuwere NBV parafrase. Hier hebben zij het echter juister weergegeven.
NBV - Handelingen 16: 15 Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof,

Griekse Woordje ‘Pistis’
Als we de NBG vertaling hier letterlijk opvatten, is de vraag van Lydia feitelijk belachelijk. Je gaat niet nadat je net je hart hebt geopend voor het blijde nieuws vragen aan de boodschapper of hij jou wel trouw acht in je dienst aan de Heer. In die korte tijd valt er weinig te beoordelen. In het Grieks heb je maar één woord ‘pistis’, waar wij in het Nederlands twee weergaves voor hebben: ‘trouw’ en ‘geloof’.

Verbondenheid
Wat Lydia hier aan Paulus voorstelt is: ‘Als jij ervan overtuigd bent dat ik een gelovige ben, dan wil ik alles met je delen’. Hier sprak direct nadat de Heer haar hart geopend had de vrucht van het geloof. Ze voelde de verbondenheid met Paulus en wilde daar praktisch handen en voeten aan geven.

De Doop
Handelingen 16: 15 En toen zij gedoopt was en haar huis,
Aan de rivier was die Joodse gebedsplaats omdat het zo ideaal gelegen lag vanwege de mogelijkheid van de wassingen. Hier vond nog een wassing van Lydia en haar hele huis plaats. Opvallend is dat er wel staat dat dit voltrokken werd, maar niet dat de doop door Paulus gepredikt werd.

Niet Gezonden Tot Dopen
1 Corinthe 1: 17 Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.
Paulus predikt dus ook al tijdens zijn eerste bediening, waar hij tijdens de prediking in Filippi midden in zat, niet de doop. Paulus houdt het hier echter ook niet tegen.

Zonden Afwassen
Ook Paulus zelf is, nadat de Heer zijn hart geopend had, gedoopt.
Handelingen 22: 16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.
Paulus werd hier opgeroepen zich te laten dopen, waardoor zijn zonden afgewassen werden. Hier herkennen we dus ook weer die wassingen.

Twee Verschillende Opdrachten
We zien bij Paulus het volvoeren van de opdracht die de twaalf apostelen (verbonden aan Israël) ontvangen hadden.
Mattheus 28: 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Wat was de opdracht aan Paulus (verbonden aan de heidenen)?
1 Corinthe 1: 17 Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen,

Dopen Om Gered Te Worden
De doop is dus verbonden aan de verkondiging van het Nieuwe Verbond (voor Israël). Dat maakt de opdracht, zoals die in Markus staat, ook een stuk vanzelfsprekender.
Markus 16: 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden,
Hier zijn geloof en doop tot één versmolten, als één zaak die nodig is om gered te worden. Er staat heel nadrukkelijk niet: ‘Wie gelooft en behouden is, zal gedoopt worden’. Dat wordt er wel heel vaak van gemaakt, terwijl het er toch echt niet staat.

Voorbereiding Tot Priesterlijke Dienst
Geloven en dopen was als een totaalpakket de voorwaarde om gered te worden omdat, zoals aan Paulus in Handelingen 22 gezegd werd, de doop een wassing was waarmee de zonden afgewassen werden. Een jood werd hierdoor voorbereid op het Koninkrijk waarin hij de dienst van een koninklijk priester zou uitoefenen.

Laten Dopen
In Handelingen lees je dus voortdurend dat ze zich ‘lieten’ dopen, hoewel het niet een onderdeel van de verkondiging van Paulus was.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende