U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geheimenis & Nieuw Verbond

Romeins Staatsburgerschap
Handelingen 16: 12 Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een Romeinse kolonie.
De burgers van Filippi waren Romeins staatsburger.

Hemels Staatsburgerschap
Filippi 3: 20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,
Wij zijn vreemdelingen op deze aarde omdat wij feitelijk een kolonie van de hemelen zijn. Ons burgerschap, zegt Paulus hier tegen deze gelovigen in Filippi, is in de hemelen. Dat is de boodschap waarmee Paulus die hele brief aan Filippi vult.

Simpel
Als wij tegenwoordig lezen dat onze ‘politeuma’ in de hemelen is, vragen wij ons af of Paulus dat nou niet een klein beetje makkelijker had kunnen opschrijven. Maar nu we inmiddels ontdekt hebben wat de normale alledaagse praktijk van deze mensen in Filippi was, zien we wellicht ook hoe naadloos Paulus onderwijs over onze geweldig hoge positie in Christus aansluit op de dagelijkse beleving van deze mensen. Voor hen waren Paulus lessen dus een eitje.

In Christus In De Hemelen
Onze positie is in de hemelen. Hun positie was in Rome al leefden ze in Macedonië,
Onze zegeningen zijn in de hemelen. Hun voorrechten waren in Rome.
Onze wandel is in de hemelen. Hun gedrag was het gedrag van Rome. Zelfs hun taal.
In Filippus zijn zij te Rome geplaatst. In Christus zijn wij in de hemelen geplaatst.

Gestorven & Opgestaan
Als jij werkelijk je vertrouwen hebt gesteld op het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan kan je van huis uit dus best wel Nederlander zijn, maar feitelijk ben je dan met Christus gestorven aan het Nederlander zijn en je bent dan opgestaan binnen een compleet nieuwe relatie. Je bent dan een burger van een rijk in de hemelen geworden.

Verschil Van Elf Jaar
Toen Paulus in Handelingen 16 in Filippi aankwam was dit nog niet de boodschap die hij aan deze mensen doorgaf. Het werd wel de boodschap van de brief die hij elf jaar later aan hen ging schrijven.

Daartussen: Gevangenschap
In die tussentijd was er heel veel veranderd. Paulus was ondertussen in Rome gevangen gezet. Tijdens die gevangenschap ontving Paulus van de Heer belangrijke inzichten betreffende het geheimenis. Paulus zou in die gevangenis zijn brieven aan Efeze en Colosse schrijven over dat geheimenis, dat tot op dat moment volslagen onbekend was.

Verkondigen Van Blij Nieuws
Toen Paulus hier in Handelingen 16 aankwam in Filippi waren al die rijkdommen nog volledig verborgen in Christus. Er was in die tijd nog niets van bekend. Wat Paulus hier deed was simpel het blijde nieuws van het evangelie aan de mensen uitleggen.

Rust
Handelingen 16: 12 Wij vertoefden enkele dagen in die stad [Filippi].
Dat verwacht je niet. Hij nam een paar dagen rust.
De Heer had hem in een nachtgezicht geroepen om het evangelie in Europa bekend te maken. Hier arriveert hij op de plek van bestemming. Dan denk je dat hij er direct tegenaan gaat. Hij gaat prediken. Nee, dat doet hij niet. Hij vertoeft daar een paar dagen.

Sabbat
Paulus wachtte rustig af. Waar hij nu op wachtte wordt in het vervolg wel duidelijk.
Handelingen 16: 13 Op de sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn;
De nadruk ligt hier op ‘de sabbatdag’. Paulus vertoefde tot op de sabbatdag. In vers negen tipte ik al even aan dat de wijze waarop God Paulus riep, namelijk door een nachtgezicht, kenmerkend was voor de huishouding van God waarbinnen deze roeping viel. De nadruk hier op deze sabbatdag is opnieuw zo’n typerend kenmerk.

Dienaar Van Het Nieuwe Verbond
Paulus had een bediening van God. Als we zelfs goed nauwkeurig lezen in het Nieuwe Testament zullen we ontdekken dat Paulus meerdere bedieningen van God heeft gehad. De bediening die hier speelde, waarbij een nachtgezicht zo’n kenmerkende plaats inneemt, waarbij Paulus wacht tot op een sabbatdag, dat was Paulus eerste bediening.
2 Corinthe 3: 5 – 6 Onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond,

Verbond Tussen Yahweh & Zijn Vrouw Israël
Paulus was een dienaar van het Nieuwe Verbond. Het Oude Verbond had Yahweh met Zijn volk Israël gesloten toen Hij haar huwde en haar het trouwboekje, de wet, daarbij overhandigde. Nu zegt Paulus dat hij een dienaar van het Nieuwe Verbond is. Met wie is (of wordt) dat dan gesloten?
Jeremia 31: 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord van Yahweh, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.
Er is geen enkele onduidelijkheid over. Beide huizen van Israël zijn opnieuw de gegadigden voor deze relatie met Yahweh.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende