U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Paulus Komst In Filippi

Start Van Filippi
Aan de brief van Paulus aan Filippi gaat een hele geschiedenis vooraf. Dat zou je de inleiding op deze brief kunnen noemen.
Meestal wordt aangenomen dat deze brief omstreeks het jaar 62/63 na Christus geschreven is. Elf jaar voordat Paulus deze brief schreef (omstreeks het jaar 51) werd hij door de Heer geroepen van Azië naar Macedonië.
De ontstaansgeschiedenis van deze Gemeente in Filippi vinden we terug in het boek Handelingen.

Paulus naar Europa Geroepen
Handelingen 16: 9 En Paulus kreeg in de nacht een gezicht; er stond een Macedonisch man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ons.
Dit vond dus plaats toen Paulus nog in Azië was. God riep hem om het evangelie naar Europa over te brengen.

Een Nachtgezicht
God gebruikte voor deze roeping niet een ander mens. Het was niet een persoon van vlees en bloed die deze mededeling aan Paulus doorgaf. God riep Paulus door middel van een gezicht in de nacht. Het gebruik van een gezicht in de nacht was op zich al kenmerkend voor de huishouding van God waarbinnen dit plaatsvond. Als we goed opletten stuiten op meer van dit soort kenmerkende zaken.

Paulus Tocht Naar Filippi
Handelingen 16: 10 – 12 Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, daar wij eruit opmaakten, dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. En van Troas afgevaren, koersten wij recht op Samotraké aan en de volgende dag naar Neapolis; en vandaar naar Filippi,
Paulus vaart dus eerst naar Samotraké. Daarna vaart hij door naar de eerste havenplaats, Neapolis. In die havenplaats stapt Paulus aan land om verder te trekken naar Filippi.

Belangrijkste Stad
Wat schrijft Paulus dan over deze stad, Filippi?
Handelingen 16: 12 Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië,
We hebben hier misschien wel de neiging om even met Paulus in discussie te gaan over de steden die hij nog voor Filippi aangedaan had? Daarvoor is het goed om te zien dat het Griekse woordje ‘protos’, dat Paulus hier gebruikt voor ‘eerste’, de betekenis van de ‘voornaamste’, oftewel de ‘belangrijkste’ heeft.

Filippus - Filippi
Filippi was de belangrijkste stad in dat deel van Macedonië. Toen Rome namelijk overwinningen boekte in deze streek van Macedonië, bereikten die legermachten deze stad die de eretitel van Filippus, de vader van Alexander de Grote, ontving: Filippi. De reden voor deze eretitel van de wel zeer gunstige, strategische ligging voor het Romeinse Rijk. Vanuit Filippi lag echt elk punt in de verre omtrek binnen handbereik.

Romeinse Kolonie
Handelingen 16: 12 Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een Romeinse kolonie.
Filippi was de voornaamste stad voor het Romeinse Rijk. Hoever het dan ook van Rome verwijderd mocht zijn, Filippi was volkomen Romeins. Daarom staat er ook achter dat het een Romeinse kolonie was.

Romeins Burgerschap
Filippus, de vader van Alexander de Grote, maakte Filippi tot een stad met dezelfde rechten als Rome. Het kreeg dezelfde wetgeving als Rome. Ook kreeg de stad dezelfde verplichtingen als Rome. Zelfs de cultuur die gebruikelijk was voor Rome werd in Filippi gemeengoed. Al hun voorrechten en verplichtingen, hun heel aparte plek binnen die Macedonische omgeving wordt weergegeven in die paar woorden ‘Romeinse kolonie’.

Romeinen Op Vreemde Grond
Feitelijk waren de inwoners van deze stad geen Macedoniërs meer, het waren Romeinen geworden. Hoewel ze zich dus nog steeds binnen de grenzen van Macedonië bevonden, waren ze eigenlijk vreemdelingen op die plek. Ze spraken zelfs de taal van Rome en dus niet de taal van de mensen om hen heen. Ze hadden de gebruiken van Rome en dus waren ze niet gekleed als de mensen in al die steden er omheen. In hun eigen streek waren ze dus vreemdelingen. Dit wordt het onderwerp bij uitstek in Paulus brief aan Filippi.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende