U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Mijn eigen bijbelstudies:

'Overvloeiende Genade' Bijbelgedeelten & Onderwerpen:
Aantekeningen Bij Mattheus
Bidden
Binden & Ontbinden
Boekbespreking
De Bijbel
De Gaven In Het Geheimenis
De Opstanding
Een Keuze Gaat Toch Fout
Een Warme Gemeenschap
Ethiek
Evangelie Van Zijn Zoon
Filippi
Galaten
Gedenk Je Schepper
Genade
Genade A.B.C.
Genade Knipoogjes
God Aller Vertroosting
God Als Plaatser
God Is Soeverein
God Zorgt
God Zwijgt
Gods Maaksel
Gods Werk
Heiliging
Hel, Hot Item: De
Heldere Stralen Van Opvoedende Genade
Het Aller Belangrijkste
Het Verlorene Zoeken & Redden
Huishoudingen Van God
Inleiding Filippi
Intro Op Het Drama Job
Opstanding
Overdenking
Paulus Dienst
Paulus Gebed Voor Het Lichaam Van Christus
Radicale Genade
Redder Van De Wereld
Rijkdom Van Genade
Schaduw
Ster & Haar Mysterieuze Leiding
Stil Zijn
Superlatieven Van Genade
Tekenen & Wonderen
Twee Lichamen Van Christus
Tijdgeest
Uitlevering
Vergeving
Verhaal: Het Brilletje Voor Jaap Alleen
Vlees & Lichaam
Vragenrubriek
Werelds Denken Voor Dummies
Wet
Het Hebreeuwse Woord 'Kadosh' voor 'Heilig'
Zoeken - Vinden - Redden
Zondeprobleem

Aantekeningen Bij Mattheus

Geordend Arrangement In Drietallen
Gebruik Van 'Kurios' In Het Nieuwe Testament
Opdat Vervuld Zou Worden
Vervullingen In Mattheus
Gebruik van 'zien' in het Nieuwe Testament
Het Gebruik Van 'Psuche' In Het Nieuwe Testament

Bidden

1ste: Efeze 6: 18 Bidden In De Geest
2de:
Filippi 1: 3 Waarom Bidden?
3de:
Filippi 1: 4-7 Bidden Voor Allen
4de: Filippi 1: 6 Bidden Met Zekerheid
5de:
Filippi 1: 7 In Genade Eén
6de:
Filippi 1: 8-9 Genade Werkt Christus Gevoelens In Jou
7de:
Filippi 1: 10-11 De Vrucht Van Genade

Binden & Ontbinden

1e. Inleiding
2e. Christus, de Rots
3e. Gemeente, Het Woord
4e. Gemeente Israël
5e. Overblijfsel van Israel
6e. Sleutels van het Koninkrijk
7e. Tijdsvorm van de Grondtekst
8e. Vergeving van zonden

Boekbespreking

1. Love Wins door Rob Bell
2. De Grote Toekomst door Drs A Keizer
3. Het Naakte Evangelie door Andrew Farley
4. Genade Is Een Risico

De Bijbel

1ste: 2 Timotheus 3: 16-17 Wat Is Gezonde BijBelstudie?
2de:
2 Petrus 1: 20-21 Hoe Werkt Goddelijke Inspiratie?
3de:
Psalm 119: 130 Hoe Lees Ik De Bijbel?

De Gaven In Het Geheimenis

1ste: Efeze 4: 7-13 Vijf Gaven Van Genade
2de: Efeze 4: 8-12 Verwarring Over De Gaven
3de: Efeze 4: 9-16 De Uitermate Verhoogde Christus Schenkt Gaven
4de: Efeze 4: 11 Apostelen Van De Huishouding Van Genade
5de:
Efeze 4: 11-13 Gaven Tot Toerusting

De Opstanding

1e Efeze 1: 19-2: 6 Overweldigende Kracht Voor Christus
2e Efeze 1: 19-2: 6 Genadige Kracht Aan Ons In De Hemelse
3e Efeze 3: 16-21 Oneindig Veel Hogere Kracht
4e Efeze 2: 6 Onze Hoge Positie

Een Keuze Gaat Toch Fout

1ste: 2 Samuel 6: 5-9 Handen Thuis!
2de:
2 Kronieken 15: 2-13 Handen Thuis (2)

Een Warme Gemeenschap

1ste: Romeinen 12 intro God Bewijst Allen Genade
2de: Romeinen 12: 1 Alles Door Genade
3de: Romeinen 12: 1-2 Gods Plezier
4de: Romeinen 12: 2-9 Ongeveinsde Liefde
5de: Romeinen 12: 9-11 Elkaar Hartelijk Liefhebben
6de: Romeinen 12: 12-14 Genade Voor De Ander
7de: Romeinen 12: 15-16 Genade In Ons Onderling Optrekken
8ste: Romeinen 12: 17-18 Genade Werkt In Ons Naar Alle Mensen
9de: Romeinen 12: 19-21 Geef Ze Te Eten

Ethiek

1e. Wat Is Kennis?
2e. Kennis Van Goed En Kwaad
3e. Ethiek & God
4e. Ethiek In Mensenhanden
5e. Christus, Gods Antwoord Op Ethiek
6e. Christus, De Enige Praktijk
7e. Praktische Nabespreking

Evangelie Van Zijn Zoon

1ste: Romeinen 1: 1-9 Maar Eén Onderwerp: De Zoon
2de: Efeze 4: 32 Echt Alles Is Vergeven
3de: Romeinen 6: 3-9 De Doop In Christus
4de: Colosse 2: 16-3: 3 De Zoon, De Werkelijkheid
5de: Romeinen 1-2 De Vernietigende Kracht Gods
6de: Romeinen 3: 21-23 De Opbouwende Kracht Gods
7de: Romeinen 1: 14-17 Kracht Van God Als Dynamiet
8ste: Romeinen 1: 14-17 Krachtbron Voor Ieder
9de: Romeinen 1: 14-17 Geloven, Een Geschenk
10de: Romeinen 1: 14-17 Simpel Vertrouwen
11de: Romeinen 1: 14-17 Blijf Staan Op Je Plek
12de: Romeinen 1: 14-17 Uit Geloof Tot In Geloof
13de: Romeinen 1: 14-17 Uit Geloof Leven
14de: Romeinen 1: 14-17 Rijkdom Van Genade
15de: Romeinen 3: 23-24 Gods Gerechtigheid: De Vaste Basis
16de: Romeinen 3: 23-24 De Toorn Van God
17de: Romeinen 3: 23-24 Eigen Oordelen
18de: Romeinen 3: 23-24 Genade Voor Allen
19de: Romeinen 3: 23-24 God Spreekt Je Persoonlijk Aan
20ste: Romeinen 3: 23-24 De Drang Van Gods Genade
21ste: Romeinen 3: 23-24 Christus Beter Leren Kennen
22ste: Romeinen 3: 19-23 Zondaren Ontvangen Vergeving
23ste: Romeinen 3: 19-30 Veroordeling In De Rechtszaal
24ste: Romeinen 3: 21 Onthulling Van Gods Gerechtigheid
25ste: Johannes 19: 30 Het Is Volbracht
26ste: Romeinen 3: 21-22 Het Doel Van De Wet
27ste: Romeinen 3: 21 Verkeerd En Juist Gebruik Van De Wet
28ste: Romeinen 3: 22-25 Tot Allen Zonder Onderscheid
29ste: Romeinen 3: 25 We Zijn Verzoend
30ste: Romeinen 4: 7-25 Volmaakt Gelukkig
31ste: Romeinen 4: 23-25 Christus Is Opgestaan
32ste: Romeinen 4: 17-25 Opgewekt Tot Onze Rechtvaardiging
33ste: Romeinen 4: 18 Tegen Hoop Op Hoop Geloven
34ste: Romeinen 4: 18 Genade Werkt In Opstandingleven
35ste: Romeinen 4: 18-25 Alleen Christus Werk Houdt Stand
36ste: Romeinen 4: 18 God Is Machtig Leven Uit De Dood Te Wekken
37ste: Psalm 32: 1-5 Zonder Contact Geen Geluk
38ste: Psalm 32: 5-7 De Complete Verandering
39ste: Romeinen 3: 21-22 Gerechtvaardigd
40ste: Romeinen 3: 21-5: 10 Verzoende Vijanden
41ste: Romeinen 5: 6 Blij Nieuws Voor Goddelozen Zonder Kracht
42ste: Romeinen 5: 6-8 Genade Voor Goddelozen En Krachtelozen
43ste: Romeinen 5: 8-9 God Bewijst Zijn Liefde
44ste: Romeinen 5: 9-10 Veel Meer Dan Het Kruis
45ste: Romeinen 5: 10-11 Roemen In God

Filippi

Hier gaat aan vooraf: Inleiding Filippi
1e. De Opbouw Van De Brief Aan Filippi
2e. De Boodschap: Dienstbaarheid Uit Genade
3e. Genade, Uitgewerkt In Dienstbaarheid
4e. Christus Gezindheid Is Jouw Gezindheid
5e. Eén In Christus Jezus
6e. Verbonden Met De Heer & Met Elkaar
7e. Mens Zijn Of Uit Genade Leven
8e. Vanzelfsprekende Genade
9e. Lijden, De Speciaal Door God Verleende Genade
10e. Paulus Verlangen Naar & Lijden Voor Hen Allen
11e. In Zwaar Lijden Zorg Voor De Ander
12e. Volmaakt In Christus
13e. Wij Zijn Allen Paulus Navolgers
14e. Eenheid Van Heiligen
15e. Jouw Rustplekje In Christus Jezus!
16e. Dienstbaarheid Vanuit Onze Eenheid Met Christus
17e. Tezamen Met. Eén met Christus in Zijn doop!
18e. Eén Met De Ware Dienstknecht
19e. Eén Met De Grote Episkopos

Galaten

1e. Ga Laten Door Te Ont Moeten
2e. Eigen Goed Gedrag Voor God!
3e. Grondtekst Galaten 2: 19-21
4e. Opstandingsleven
5e. Wij Zijn Concreet Mee Gekruisigd
6e. Geen Plaatje Maar Werkelijkheid
7e. Weten Jullie Het Dan Echt Niet?
8e. Weten, Geloven & Ermee Rekenen
9e. Moeten We Toch Nog Wat Afleggen & Aandoen?
10e. De Wet Is Uitsluitend Voor Israel
11e. 27 Ellendige Gevolgen Van De Wet
12e. Gestorven Aan Wet, Levend Voor God
13e. De Ware Echtgenoot Van De Vrouw
14e. Het Nieuwe Verbond, De Nieuwe Verbintenis
15e. Persoonlijke Toepassing Vol Doffe Ellende!
16e. Het Christendom Vol Regeltjes
17e. Genade! Gods Antwoord Op Vlees!
18e. Eenheid Spoort! Zelfstandigheid Ontspoort!
19e. Als Ik In Het Vlees Leef
20e. Rusten In De Trouw Van Christus
21e. Wel 'Leven' In Het Vlees. Niet 'Zijn' In Het Vlees
22e. De Genade Van God Ontkrachten
23e. God Opent De Ogen Voor Zijn Genade
24e. Geen Frustratie
25e. God, De Plaatser
26e. Stelletje Idioten!
27e. Uitnemende Genade Uitspreken
28e. Genade En Vrede Van God
29e. Genade, Jouw Plaats Van Rust
30e. Afkeer Van Genade
31e. Een Ander Evangelie
32e. Parafrase Galaten 3: 1-4
33e. Stelletje Dwazen
34e. Betoveren
35e. Christus, de Gekruisigde
36e. Geest Of Vlees
37e. We Stellen De Vraag: Waarvoor dient de wet?
38e. Aan zonde, dood en genade werd de wet toegevoegd
39e. Wet, Uitlokker Van Overtredingen
40e. Wet Bewerkt Een Ellendig, Onmogelijk Leven
41e. Wet: Uitsluitend Voor Israel
42e. Christus, Het Einde Van De Wet
43e. Nu: Genade! Straks Dan?: Genade!
44e. Jullie liepen zo goed
45e. Vrijheid Belemmerd Door 'christelijke' Leer
46e. Wat Is Vrijheid?
47e. Pas Op! Wetticisme! Sta dus Vast in Vrijheid!
48e. Uitvalsbasis Voor Vleselijk Handelen
49e. Paulus Sjort Je Heel Persoonlijk Wakker
50e. Hé! Hééé!! HEEE!!!!! WAKKER WORDEN!!!!!
51e. Dus Jij Hebt Niks Aan Christus?
52e. Waar Genade Heerst Heeft Wet Afgedaan
53e. Van Bovenaf Buiten Werking
54e. Verachteren Van De Genade
55e. Voor Allen Dezelfde Genade
56e. Avondmaal & Doop Of Geen Avondmaal & Doop
57e. Christus Geloof Dwars Door Zijn Liefde

Gedenk Je Schepper

1ste: Prediker 11: 9-12: 1 Richt Je Al Jong Op Zijn Genade
2de: Prediker 12: 2-3 Lichamelijk Verval
3de: Prediker 12: 4-7 Een Eeuwig Huis

Genade

1ste: Efeze1: 2 Genade
2de: Romeinen 4: 4-5 Genade Of Schuld
3de: 2 Corinthe 8: 9 Genade Van Onze Heer Jezus Christus
4de: 2 Corinthe 8: 9 Rijkdommen Van Zijn Genade

Zie ook:
Radicale Genade
Superlatieven Van Genade
Enkel Genade
Rijkdom Van Genade

Genade A.B.C.

1e. Aalmoezen
2e. Aalscholver
3e. Aambeeld
4e. Aanbeveling
5e. Aanbidding 1
6e. Aanbidding 2
7e. Aanbidding 3
8e. Aanbidding 4
9e. Aanbidding 5
10e. Aanbidding 6
11e. Aanbidding 7
12e. Aanbidding 8
13e. Aanbidding 9
14e. Aanbidding 10
15e. Aanbieden
16e. Aanbreken 1

Genade Knipoogjes

1e. Rokersles: Winstons & Een Genade Knipoog
2e. Ingehouden Lachen: Rustend Ploeteren
3e. Castreren Die Hap: Fatale Gevolgen Oordeelsprediking
4e. Bed opmaken: Gods Genade Bij Zelfmoord
5e. Opruiming: Wijs Haar De Deur!
6e. Kreupele Godsdienst: De gruwel van Wetticisme
7e. Wat ben je waard? Ik Ben Een Grote Nul!
8e. Upside van Down: Winkelen In Utrecht
9e. Zijn heerlijkheid weerspiegelen: Diamanten Van Stof
10e. Beloften vervuld in Christus: Staand' Op De Beloften
11e. Goed & Kwaad: Het Ethisch Reveil
12e. Christus In Jou: Wie Zie Jij In De Spiegel?
13e. Het Vlees Als Handicap: Het Kostbaar Juweeltje
14e. Woord Van Het Jaar: Ontvrienden
15e. De Ene Redder: Redding Wereld: Eén Jaar Uitgesteld
16e. De Zonde Vernietigd: Vrijheid, Echte Vrijheid!
17e. Wettische Denkers: Ma En Pa Kettle Weten Het Beter
18e. Niet Onze Inzet: Kreupele Offers
19e. Wat Ik Niet Wil: Scheringa Wilde Wel, Maar Kon Het Niet
20e. 99 Ballonnen: Pappa Houdt Van Je
21e. Kersttoespraak 2009 Virtuele Koningin, Virtuele God.
22e. Getuigenis: Decadente Zonden Van Een Toegewijd Gelovige
23e. Jong Of Oud: Hoe Zie Jij Het?
24e. Goede Voornemens: De Weg Naar De Vuilstortplaats
25e. Nieuwjaar: Nieuwer Dan Nieuw
26e. Diëten: 'Help!' Schreeuwt De Weegschaal
27e. Sterven Aan Jezelf: De Vampier Sterft Elke Dag
28e. Overmate Gered: Vermoeiend Hoor! Die Godsdienst.
29e. Twee dopen: Stort Op Ons Uw Vuur
30e. Genade Genot: Dat Verdient (G)een Bloemetje
31e. Dood Aan Jezelf: Ondanks model op Jezelf gericht
32e. Zien Op Christus: Meer Dan Overwinnaar
33e. PVV & Genade: Christelijke Politiek?
34e. Theologie & Genade: De Kinderjaren Ontgroeid?
35e. Vader Kind Relatie: Vader, God Van Alle Genade
36e. Moeder Kind Relatie: Moeder, God Van Alle Genade
37e. Niet Oordelen: Parels Voor De Zwijnen
38e. Pas Op! Gladheid!: In Goede Handen Vallen
39e. Levensles: Traditie & Hypes
40e. De Leeuw 'Christian': Liefde Faalt Nooit!
41e. Liever De Genadeklok: 1 Minuut Verder Af Van Het Oordeel
42e. Computerspel: 'I Am Alive' voorlopig nog niet levend
43e. Ellende In Haïtï: Wanhoop Verandert In Woede
44e. Evangelische Onzin: 2010 Jaar Van Het Dubbel Deel
45e. Christelijke Rap: Grace - door Lozt Zoul
46e. Jij Bent Kostbaar: Joe Cocker & Genade
47e. Ethische Strijd: Moraalridders
48e. Perspectief: Genadeopvatting Van Jed Clampett
49e. Groots Amerika: Bijbelteksten Op Wapens
50e. Lieve Veinzerij: Help, iemand is aardig!
51e. Gevaarlijk & Goed: Is Aslan Gevaarlijk?
52e. Geestelijke Supersterren?: Geen X-Factor Nodig
53e. De Rivier: Lofzangen Van Ongeloof
54e. Aangename Verrassing: Sodom Hersteld
55e. Opwekking: Jezus, Redder Der Wereld
56e. Gebod als brug: Niet Krassen A.U.B.!
57e. Overvloeiende Heerlijkheid: De Zelfstandige Heerlijkheid Valkenburg
58e. Opstaan: Herman Boon. Wakker Worden!!
59e. Evangelische Liturgie: Aanbidding In Nieuwe Vorm
60e. We zijn gekozen: Vader Abraham Worstelt Met Keuzes
61e. Vertrouwen: Journalisten Voortdurend Gemanipuleerd
62e. Vechtende Honden: Heb Jij Echt Twee Naturen?
63e. Geld maakt niet gelukkig: Miljonair Geeft Alles Weg
64e. Snufje genade door de godsdienst: Gewezen Evangelisch Gifmenger
65e. Ik ben er: De Here Is Nabij
66e. Religie: Wizard Of Oz
67e. In tegenslag: God Is Voor Mij!
68e. Meetlat van de religie: Genade Is Oneerlijk
69e. Kennis van goed & kwaad: De Veroordeling
70e. Joshua, 2 jaar: Ik Zie Genade
71e. Opwekking?: Kom Met Uw Genade Heer
72e. Beklagenswaardig: Enquête Zus Enquête Zo
73e. Bekleed: De Enige Echte Onderbroek
74e. Rust in dienst: De Linnen Onderbroek
75e. Genade werkt door: Genade Revolutie
76e. Sprekers Illustratie: Mijn Vrouw
77e. Rotterdamse Herrie: Normen & Waardemeter
78e. Duitse Bisschop stapt op: Genade Na Drankmisbruik
79e. Overvloeiende Genade: Hoe Ver Rijkt De Liefde Van Christus?
80e. Mislukte Positieve Boodschap: Er Is Waarschijnlijk Geen God
81e. Christus In Je: Ken Jij Je Eigen Hart?
82e. Vol van jezelf: Nog Geestelijker Dan Jezus?
83e. Verwend gehoor: Gekietelde Oren
84e. Genade Voor Verwende Oren: Verkondigen, Aandringen en Weerleggen.
85e. Gemeenteraadsverkiezingen: Daar Hou Ik U Aan
86e. John F. Kennedy: Vraag niet....
87e. Haagse Tegenpartij: Tweede paspoort voor een land naar keuze
88e. De Lente: Geen Leven Dan In Opstanding
89e. Alle Geestelijke Zegen: Installateur Vindt Schat
90e. Een Geloofslied: Wat De Toekomst Ook Brengt
91e. Evangelist verleidt door een muisje: Wat Doet Wet?
92e. Priesterlijke Zegen: Zegening Noord/Zuidlijn
93e. Job Cohen?: De Boel Bij Elkaar Houden
94e. Bijbel of Ervaring: De Meloen Spreekt
95e. Geliefd In Christus: God Ziet Jou met Blijdschap
96e. Ieder Zijn Regels: Gehoorzaamheid Aan De Bijbel
97e. Kerkliederen: De Wijnstok
98e. Katholieke Begrenzing: Zuiveringsslag Liturgie
99e. Samenkomst: Asperger & Genade
100e. Wees Blij!: Depressie & Genade
101e. Ku Klux Clan & Genade: Genade Bewijzen
102e. Paulus & Job: Depressieve Heiligen
103e. Gij, geheel anders: Troeteltekst Aller Tijden 1
104e. Oude & Nieuwe Mens: Troeteltekst Aller Tijden 2
105e. Mijn eigen ervaringen: Troeteltekst Aller Tijden 3
106e. Alles ten goede: God Ongevraagd Helpen
107e. Menselijke Organisaties: De X-Files
108e. Manipulatie Godsdienst: Een 1 April Grap
109e. Dagen voor Pasen: Christus kennen naar het vlees
110e. Prima Pasen: Christus Leeft!!
111e. Geniet Alleen Maar: Wettische Gids Tot Aanbidding
112e. Genade in de opvoeding: Opvoeding tot Kerkelijke of Bijbelse voorgangers
113e. Een oorzaak voor genade: Het Was Maar Een Vraag
114e. Oudjes in genade: Koplopers Om Na Te Volgen
115e. Maarten Luther: Genade Koploper In De Geschiedenis
116e. Militia & Katholieke Kerk: Actuele Praktijk Van Reus Godsdienst
117e. Evangelisatie: Wie Nam Wie Aan?
118e. Godsdienstige Gebeden: Keuzeangst
119e. Herken je genade?: Godsdienstige Prestatie Verblindt Ons Voor Genade
120e. Evangelie In De Verkoop: Genade Zien Als Een Transactie
121e. Godsdienstige Angst: Bezopen Godsdienstige Genade
122e. Martin Zender: Nieuwe Bijbelstudie Video Leraar
123e. Wie zijn wij?: Verschil Genade & Identiteit
124e. Genade is vrijheid: Godsdienst Of Vrijheid
125e. Redder van de Wereld: Het Bevel In de Genadeboodschap
126e. Genade voor en over allen: Verzoening & Losprijs
127e. Evangelisch Extremisme: Aswolk, Straf Van God
128e. God antwoordt in genade: Ik Walg Van Godsdienst
129e. Vreemde Evangelistenvraag: Jezus In Je Hart Vragen
130e. Is God onrechtvaardig?: Aanhoudende Gebedsstrijd
131e. God Is Liefde: God Is Niet Van Gedachten Veranderd
132e. Koninginnedag 2010: Een Constitutioneel God
133e. God Staat Centraal: Het Draait Niet Om Ons
134e. Toverwoord 'inzonderheid': Hoe Ver Reikt Gods Genade?
135e. Gewoon Bijbel Lezen: Het Gratis Geschenk
136e. Bevrijding in Christus: Bevrijdingsdag, Maar Dan Het Origineel!
137e. Geweten?: Hondse Godsdienst
138e. Niet te verloochenen aard: Varken Wel Of Niet Te Zijn, Dat Is De Vraag
139e. Zonde & Intimiteit: God Is Niet Woedend
140e. Warmte & Geborgenheid: Moederdag
141e. Ds. B. v/d Ham: Vrijzinnige Godsdienst Van Het Midden
142e. Gods 'all inclusive' plan: Christus, De Hoop Voor Atheïsten
143e. Moet je de Islam toestaan?: Wil De Echte Wrede Godsdienst Opstaan?
144e. Speciale dag, speciale identiteit: Hemelvaart
145e. Ongeluk met zijn vriendjes: Genade Komt Altijd Alleen
146e. Wandeling door de Grienden: Het 'Doe Pad' Niet Doen
147e. Christus zondigt niet: Zondigen Wanneer Je Maar Zin Hebt?
148e. Vragen om wat je al bezit: Een Dubbel Deel Aan Zoenkracht
149e. Hypes of waarheid: Dolfijn Gericht Leven Of Het Ware Leven
150e. Genade: Antwoord op regels: Hoe Word Ik Christen?
151e. Samen met Paps: Zijn Leven In Jou: Een Symfonie
152e. Gerechtigheid & Godsdienst: Echte Vrijheid
153e. Pas vergeving na belijdenis?: Toekomstige Zonden Zijn Al Vergeven
154e. De Teleban Actief: Wat Pinksteren Niet Is
155e. Geest van wijsheid om Hem recht te kennen: Wat Pinksteren Wel Is
156e. Verpakking & Presentatie: Winnaar Verkiezingsdebat
157e. Songfestival & X-Factor: Liederen: Perfecte Weergave Van Gevoelens
158e. Verkeerde Tegenstelling: Om Wie Draait Het Nu Eigenlijk?
159e. Lof der zotheid: Satire & Zondagsrust
160e. Twee Werkwoorden: Godsdienst Dwingt. Genade Dringt.
161e. Gestorven & Opgestaan: Dubbele Uitwerking Van Genade
162e. Meer dan overwinnaars: En De Winnaar Is….!
163e. Pastoraal Blad 'Groei': Ongenadige Genade
164e. Welke Mentaliteit?: Ontvangst Overzetten Van AM Naar FM
165e. Het Vaderhart: De Aard van Genade
166e. Emotie i.p.v. Genade: Zondagse Godsdienst
167e. Onder Tegenslag, Overwinning: Boodschap Van Welvaart Of Boodschap Van Genade
168e. Genade & Economie: Vrij Van Recessie
169e. Woord van Verzoening: Geloof Als Een Brandspuit
170e. Zwoegen of Genade: Vakantierust
171e. Wie Ben Jij?: Je Ware Identiteit
172e. The Secret: Positief Denken Met Of Zonder Basis
173e. WK 2010: Met 3-2 Naar De Finale
174e. Oprecht Veinzen: Geveinsde Oprechtheid
175e. Diepzeeduiken: Snorkel & Duikbril
176e. Para-Gliding: Hoogtevrees Of Niet?
177e. CBS misser: Genade Geeft Onverdiend De Overwinning 178e. Vrucht Ethisch Reveil: Angst Voor God
179e. Afgewezen Genade: Nijdig Op Blij Nieuws
180e. Twee Kanten: Wettisch Denken t/o Genade Denken
181e. Realisteit & Ervaring: Geniet Van De Werkelijkheid!
182e. Verdienste of Geschenk: God Antwoordt Heel Concreet Op Zonde
183e. Mannetje Pies: De Man Moet Staande Plassen!!!
184e. God Knapt Niemand Op: Geen Renovatie. Alles Wordt Nieuw Opgeleverd!
185e. Gods Martelkamer?: Onderzoek Het Nou Zelf eens
186e. De Redder van de wereld: Wilders, Potentieel Premier van Nederland
187e. Religieuze Misleiding: Maria Met Het Onbevlekte Hart Verlakkerij
188e. Rust in Onrust: Wees Maar Niet Bang!
189e. Wij zijn Gods gedicht: Een Dichter Gezocht (En Gevonden!)
190e. Leven Uit De Dood: Redding Met Terugwerkende Kracht!
191e. Gerechtvaardigd Naar Huis: Jezus Mint Mij t/o Theologie
192e. Genadewoorden Vallen Verkeerd: Vallen Over Woorden
192e. Genadewoorden Vallen Verkeerd: Vallen Over Woorden
193e. Minderheidscabinet: Gedogen - Godsdienstig Alternatief Voor Genade
194e. Wereldleed: Zware Tijden
195e. Geestelijk Seculier Lied: Leeuwenkoning
196e. Toewijding of Genade: 100 % Voor Jezus Leven
197e. Zondebeheer: Populaire Evangelische Afgoderij
198e. Vervolg Zondebeheer: Stop Nou Eens Met Dat Stoppen Met Zonde
199e. De Niet Genieters: Christus: Het Leven=Jouw Leven
200e. Eerste Niet Genieter: Christus Leven Kennen & Begrijpen
201e. Tweede Niet Genieter: Blokkade Van Persoonlijke Omstandigheden
202e. Moeder & Zoon: Het Wondermiddel?
203e. Vader & Zoon: Afkicken Van Het Wondermiddel
204e. Weerstand Tegen Gods Soevereiniteit: Het Gaat Goed Met Mij
205e. Gods genade in seculiere muziek: Tot Jij Mijn Liefde Voelt
206e. De mens als zelfstandige 'god': Ik Beslist Zelf Over Leven Of Dood
207e. Voorbeeld Watchman Nee: Het Papiertje In Het Boek
208e. Op Bezoek Bij De Koningin: Heer, U Bent Welkom
209e. Wetticisme verblindt: Stekeblind Voor De Werkelijkheid
210e. Wetticisme In Het Pastoraat: Stop Ermee!!!
211e. Gods Liefde Werkt Altijd!: Twee Tijdsbeelden
212e. Redder Christus Jezus: Wordt Iemand Gered Door Het Geloof?
213e. Zelfredzaamheid?: Knock-out
214e. Prinsjesdag: De Soeverein
215e. Geen Schuld Meer: Genade in Christus Jezus
216e. Weg, al die vermoeiende inspanning: De Heren Wet & Genade in gesprek
217e. Wandelende Overdenking: Het Donor Codicil
218e. Strijd Tegen De Zonde: 'ZUZAMME!!!', De Zondekraag
219e. Eigen Gedicht: Wetticisme t/o Soevereine Genade
220e. Johannes de Heer 145: Jezus, Al In Alles
221e. Kampioenen Op Loopbanden: De Genadeloze Christelijke Competitie
222e. Geopende Ogen: Leven Uit De Werkelijkheid
223e. Vier Reacties Op Een Brief: Bevriende Handelsrelatie
224e. Omslachtig geklets: Een Praktisch Woord
225e. Terreur In Het Geestelijk Leven: De Christelijke 'Al Qaida'
226e. Ploeteren Of Rusten: Van Gesloof Tot Geloof
227e. Christelijke Normen of Gods soevereiniteit: Jezus Als Sloofje voor Onze Beslissingen
228e. Fantasie & Emotie: Het Surrogaat Voor Bijbelstudie
229e. Eindelijk Bij Vader: Tweemaal Feest
230e. Vader Ziet Je: De Oogappel
231e. Hoe kijk je tegen zonde aan?: Wat Is Er Zo Bijzonder Aan Zonde?
232e. Kan genade te ver gaan?: Genade & Zonde
233e. Het Volbrachte Werk: In Het Diepe Duiken
234e. Satirisch gedicht van Rikkert Zuiderveld: Televisiedominees
235e. Onderscheidt De Geesten: Godsdienst: Leer Van Boze Geesten
236e. Woensdag - Wandeldag: De Digitale Treinwijzer
237e. Oud Hollands Spel: Wie Is De Schreef?
238e. Zelfdoeners & Genadewandelaars: Bij God In Een Uitkering Zitten
239e. Verloren Zoon: Pa accepteert jou zoals je bent
240e. Werking van het Vernieuwde Denken: Genade Revolutie
241e. Menselijk Verzinsel: Een Door God Geslagene
242e. Gods Soevereiniteit: God Reageert Niet, Hij Regeert
243e. God Heeft Alles In Zijn Hand: Wie Is Er Groter Dan God?
244e. Thuis Bij De Heer: We Hebben Een Mooi Plekkie
245e. Les Rups & Vlinder: Ons Hemels DNA
246e. Gedicht over Christus werk: Zo Volmaakt!
247e. De Heer regeert!: Onze Soevereine Koning der koningen
248e. Wim de Bie: Heeft U Een Prijs Voor Mij?
249e. EO/NCRV-productie: Bijbelquiz 2010
250e. Alleen Genade: Reformatiedag
251e. Afstraling Van Gods Mening: Gods Mening Over Jou
252e. Gods Antwoord Op Angstzaaien: Genade Schakelt Angst Uit, Niet De Ander
253e. Onjuiste Les Uit Melaatsheid: Wettisch Isolement
254e. De Onzin Van Veroordeling: Omkeer Muziek
255e. Onbijbelse Verzoeningsleer 1: Onbetaald Verzoend
256e. Onbijbelse Verzoeningsleer 2: Het Verzoendeksel: Bron Van Vreugde
257e. Dit Verandert Nooit!: Rechtzetting Van De Misvatting
258e. Pianoles: Gods Genade Werkt In De Kunst
259e. 'Christelijk' Babylonische Spraakverwarring: 'Allen' Betekent: Allen!
260e. Gods heilige stal: Dat Varkentje Is Al Gewassen
261e. Gods Liefdesbrief Aan Jou: Liefde Van God
262e. Geen Tegenhanger Van Gods Liefde: Toorn Van God
263e. In Christus Gaan De Maskers Af: Evangelische Maskerswinkel
264e. Geen gefrustreerd geloof meer: Hemelse zekerheid - Aardse Onzekerheid
265e. Zo Oud Als Adam: Genoegisme Schiet Tekort
266e. Levend Of Inspiratie?: Wie Inspireert Jou?
267e. Weer Een Gedicht: Het Kruis & Gods Troon
268e. Prediking Van Wet: Meneer IJdele Prater
269e. Hoe Zie Je God?: Gods Gerechtigheid
270e. Gedicht Voor Huichelaars: Hallo Wetticist
271e. Genade Besloten In Gods Gedicht: Wow! Wat Een Genade!
272e. Volwassen Baby'tjes: Baby'tjes Spelen Het 'Doe Doe Spel'
273e. In Zijn Naam, Maar Niet Uit Genade: Prins Caspian
274e. Moslims & Christenen: Godsdienst Eindigt Bij Godsdienst
275e. Hoogte, Lengte, Breedte & Diepte: Ongerijmde Genade
276e. Geen Echte Dienst Zonder Genade: Geen Genade Zonder Christus
277e. Erik & Het Kleine Insectenboek: Eén Buiten De Omlijsting
278e. Onnodige Harde Zwoegers: Ont-'Moeten'=Ga-'Laten'
279e. Bisschop van Myra: Sinterklaas & Genade
280e. Gezag van welk Woord?: Herziene Staten Vertaling
281e. God afrekenen op menselijke gerechtigheid: Wat Is Gods Gerechtigheid?
282e. Jouw Echte Identiteit: Weet Wie Je Echt Bent!
283e. Wet & Genade: Aangelengd Nieuws:Geen Blij Nieuws! Idioot Nieuws!
284e. Echt Leven i.p.v. een oppepper: Goede Reden Om Niet Om Een Opwekking Te Bidden!
285e. Doorgeslagen: Een Asperger In Kersttijd
286e. Echt Foute Diddleliedoe: Kerstwens, Die Je Echt Niet Wenst!
287e. 2011: Een Nieuw Begin
288e. Onlosmakelijk Verbonden: Klem Je Vast Aan Christus!
289e. Volkomen Eén: Wij Zijn Dubbelvla
290e. Plezier In Gods Werk: Prima gedaan!
291e. Als Arenden: Vrijheid In Christus
292e. Beste Beentje Voor?: Geen Schepje Er Bovenop!
293e. Vaste Wetenschap: God Is Voor Jou!
294e. Leerproces: Genade Om Te Zwijgen
295e. Actieve Christenen: Een Gelovige Doet Goede Werken
296e. Doof & Blind: Christelijke Staar & Gehoorproblemen
297e. De boodschap van het kruis: Het Kruis Of Christus?
298e. Christus, de Woordverkondiging: Verhongeren Onder Grondig Bijbelonderwijs
299e. God Bestuurt Het Leven: Control Freak
300e. Zoon Van Vertroosting: Mijn vriend: Barnabas
301e. Taallesje: Nederlands: Genadetaal
302e. Genade Voor Uitschot: Ook Hoeren Gaan Naar De Hemel!
303e. De Gemeente Is Verborgen: Een Kerk Opstarten
304e. Haat Of Genade: Zit God Echt Zo Beroerd In Zijn Vel?
305e. Open & Eerlijk: Kroegleven vs Gemeenteleven
306e. Wereldse Beginselen: Volksdictator Genaamd: Ethiek
307e. Vampier Geloof: Hemelse Immigratiestop?
308e. Wetticist & Loser: Je Bent Bijna Zo Goed Als Je Hond
309e. Goed & Voortreffelijk: Overvloeiende Rijkdommen
310e. Gezalfden Des Heren: Ook Al Verleid?
311e. Alles Ontwaakt: Het Wordt Weer Zomer!
312e. Ds. Wettische Geest: Garderobewisseling
313e. Gods Inclusieve Liefde: Idiote Godsdienstige Regeltjes Die Levens Ruineren
314e. Onontkoombaar: God, Alles In Allen
315e. Razende Woede: Saprovangelisatie
316e. Bemoedigend Filmpje: Gods Grootheid & Schoonheid
317e. Eigen of Gods Werk: Doe Eens Wat Minder Voor God!
318e. Vrije Keuzes?: Schijn van Godsvrucht
319e. Van Gebed Tot Lofprijzing: Pappa, Hier Ben Ik
320e. Wezen van God: God Is Liefde
321e. Tot Het Uiterste: Zo Lief Heeft God!
322e. God Is Niet Onverschillig: Liefde Doet Pijn
323e. Gods Liefde Voor Iedereen: Selectief of Inclusief
324e. Overheden & Machten: Zij zien jou wel zitten!
325e. Adam & Christus: Twee Hoofdrolspelers
326e. Werkheiligheid: Godsdienstig Verfijnde Waanzin
327e. Politiek: Oeps! Verkeerde Huis Schoongemaakt!
328e. Groei In Genade: Machtelt & Ik Hebben Samen 200 % Zicht
329e. God Is Verantwoordelijk: Gewoon Heerlijk Spelen
330e. Orthodoxie of gewoon de Bijbel: Allemaal Of Enkele
331e. Grootste zondaar is al binnen: Wordt Hitler Gered?
332e. Pasen: Christus Jezus Is Opgestaan!
333e. Reddingswerk van Christus of...: Alleen God Opent Verblinde Ogen
334e. Saai of naar t/o Genade: Geef Mij Maar Zo'n Eeuwigheid Of Tien
335e. Niet Zelf Doen: Ongepast
336e. Zelf Doen Is Piraterij: Pianospel Met Haken
337e. Eis of Vrijheid: Welke Jezus?
338e. Kinderliedje: Opent Uwe Mond
339e. Geen Evangelieverkondiging: Branden In De Hel
340e. Verontreinigende Godsdienst: Eén Jaar Na De Olieramp
341e. God zoekt het zwakke: Ben Jij Geschikt?
342e. De Lading Sekte: De Uiterlijke Vorm
343e. God Neemt De Stappen: De Stap Verder: Van Barmhartigheid Naar Genade
344e. Christus: Onze Geborgenheid: Internet Beveiliging
345e. God Houdt Van Jou: Pappa Schreef Jou Twee Brieven? Nee, Veel Meer!
346e. Gods plan is geen competitie: So You Think You Can Save
347e. Simpel Vertrouwen: Pappa Maakt Een Foto Van Me
348e. Kerkelijk of Bijbelse leer: Stel Dat….
349e. Wie Je Echt Bent: Wie Ben Ik?
350e. God Werkt Zijn Leven In Jou: Onbeschaamd Stoutmoedig
351e. Christus Onvoldoende?: Geef Ons Vlees!
352e. Geveinsd Geloof: Ongeloof Opgepimpt Tot Geloof
353e. Kerkelijke Tucht?: Goeddoeners Versus Kwaaddoeners
354e. Verkeerd Idee Van God: Gered Worden Van God?
355e. De Grote Opdracht: Genoteerd Als Afwijzing
356e. Antwoord Aan Hel & Verdoemenis: Liefde Is Geen Eigenschap Van God
357e. Recht Maken Is Herstellen: Gods Rechtvaardig Oordeel Met Het Kenmerk: Liefde
358e. Filmillustratie Van Genade: Zingen & Dansen In Genade
359e. Tegenwerpingen: Genademaar…..
360e. Geestelijke zorg: Geen Genade Meer Bij Je Echtgenoot? 361e. Genade Van Ontvangen: Jezus Aannemen
362e. Maaltijd voor de vijand: Enig Overgebleven Schuld
363e. Goede voornemens weggeblazen: Genade Heerst
364e. Regels: Genade Ontmoet Meneer Godsdienst
365e. Verder Niks: Je Zonden Zijn Weggedaan! Laat Ze Nu Zelf Ook Los!
366e. Trots: Genade Of Een Goed Mens
367e. Gedicht: Zonder Genade
368e. Huisbaas Als God: Regels Of Genade
369e. Ons Werk Of Christus Werk: Jan, Kees & Christus
370e. Talmoed & Catechismus: Onze Vrome Traditie
371e. De Oudste Traditie: De Kalverstraat
372e. Heiligheid bewaren?: Genade Tegenover Zondekiemen
373e. Gospelnummer: Vrij!
374e. Veroordeeld: Wetticisme doodt!
375e. Onder Alle Omstandigheden: Jij Bent Geliefd
376e. Wat Geloof Jij Eigenlijk?: Vragen & Bezitten: Elkaars Tegenpolen
377e. Vrome Race: Godsdienstige Overprestatie
378e. Unieke Genade: Geniet Met Volle Teugen!
379e. Schandalig Goed: Genade: Grandioos Of Belachelijk?
380e. 'Liefde Is' Stickers: God is ……..
381e. Liefde Onder Alle Omstandigheden: Vervolg God is …….
382e. Heidewitzka: Liggen Zo Je Problemen?
383e. Tomeloze Blijdschap: Liefde In Leed
384e. Twee Bomen: Genade Of Elkaar Oordelen?
385e. Grote Godsmannen: Genade! Zo Absurd & Onverantwoord!
386e. Hoe haal je het in je hoofd?: Christendom: Vergaarbak Ongelovige Gelovigen 1
387e. Hoe haal je het in je hoofd?: Christendom: Vergaarbak Ongelovige Gelovigen 2
388e. Paulus & Mozes: De 'Ongelovige Gelovige' Tijd Bij Genadesprekers
389e. In Pure Donkerheid: Onwrikbare Trouw
390e. Geloofszending: Het Draait Niet Om Mijn Geloof
391e. De Psychiatrisch Patient: Ik Heb Volkomen Vrede Met Tollende Kop
392e. Goed & Kwaad: Dankjewel voor de zon
393e. Vrome Reactie: Schandalige Genade
394e. Perceptie: Zie jij Christus?
395e. Echte Liefde Is Gratis: Pas Op!! Alles Gratis! Dat Kan Nooit Goed Zijn!
396e. Weggroeien Van Genade: Hoe Wordt Iemand Godsdienstig?
397e. Horlogespecialist: Ik Doe Het Wel Zelf!
398e. De hel: De "Les" van God met Zijn Reuzenschep
399e. Positivo: De Démotivatie Spreker
400e. Vrees & Schaamte: Het Logisch Geloof
401e. Het Zien Effect: Wat Versta Jij?
402e. De Zweep Erover?: Heb Jij Je Eerste Liefde Verlaten?
403e. Zwart Naar Wit: Compleet Nieuwe 'Ik'
404e. Wel Of Niet Verzoend?: Is Het Werk Wel Volbracht?
405e. Het Is Volbracht!: De Klus Is Geklaard
406e. Verbondenheid In De Heer: Gods Kadootje: Niet Zien, Toch Geloven
407e. Van Jezus Houden: De Kruis Factor
408e. Dwaasheid over de Gemeente: Eenheid Van Het Lichaam
409e. Eenheid Uit Genade: Gemeente - kerk, "gemeente", groepje of ontmoeting
410e. Zorg: Resultaat Van Vrijheid: Dienstbaarheid
411e. Ken je identiteit: Ontgodsdiensten
412e. Vroom: Ober, Er Zit Een Kameel In Mijn Cappuccino
413e. De Dominee: Kan Jij Kikkers Leren Vliegen?
414e. Gemeente Zijn: Gewoon In Het Park
415e. Woedende Godsdienst: Groffe Ongemanierdheid Of Genade
416e. Beroeps Ongelovigen: Atheïsten Hebben (voorlopig) Geen Lied
417e. Tegenover Godsdienst: Ik Geloof
418e. Gods Wil: Volg Je Hart
419e. Eindelijk Buiten Het Systeem: Het Spijt Mij
420e. Gods Komend Koninkrijk: Leidt €-Day Naar De Gallemiezen?
421e. Mormonen: Na Alles Wat We Kunnen Doen
422e. De Koorddanser: Wie Doet Het Geloven Naar De Overkant?
423e. Samen met alle heiligen: Grip Krijgen Op Genade
424e. Dood in Adam Leven in Christus: Ik Ben Nog Niet Dood!
425e. Ontmoeting Bij Geval: Christelijke Clichés Met Orgaandonatie
426e. De Dwergen: Wat God Nu Wel Of Nog Niet Doet
427e. Moreel of Genade Verval: Angst voor de Dé-Gra-Dag
428e. 72 Jaar Getrouwd: Gods Hartslag In Ons
429e. Gods Wil, Jouw Wil: Genieten
430e. Redder der wereld: In De Christelijke Hinderlaag Gelokt
431e. Spiegeltje, spiegeltje, ijzersterk, wie is: De Meest Geestelijke In De Kerk
432e. De Vrome Aanklacht: Memo Aan De Koning Der Koningen
433e. Genade Spreken: Sprekende Vrouwen In De Gemeente
434e. Genade Revolutie: Niets Minder En Niets Meer Dan Genade
435e. Gods Trouw: Hand Vol LIefde
436e. Katoensnuitkever: God Geeft Het Kwade Om Ons Rijk Te Zegenen
437e. Streng Christenlijk: Wereldje Der Magnieters

God Aller Vertroosting

1ste: 2 Corinthe 1: 3-4 Troost In Al Mijn Druk
2de: 2 Corinthe 4: 8-17 In De Druk, Niet In Het Nauw
3de: 2 Corinthe 1: 3-4 De Vertrooste Kan Troosten
4de:
2 Corinthe 1: 3-4 Lessen Om Te Kunnen Troosten

God Als Plaatser

1e. God Plaatst Ons In De Rustplek Van Genade
2e. God Als God (Plaatser) Verheerlijken
3e. Eigen Plaatsing Ondergraaft (vergeefs) Gods Plaats
4e. Gods Genade (onze plek van God) Teniet Doen
5e. De Mens Wikt, God Beschikt

God Is Soeverein

1e. Introductie
2e. God Doet Waar Hij Zin In Heeft
3e. De Troost Van Gods Soevereiniteit

God Zorgt

Lukas 10: 41 Zorg Of Bezorgdheid

God Zwijgt

1ste: Prediker 4: 1 Waarom Grijpt God Niet In?
2de: 2 Corinthe 11: 24-26 Omdat Genade Heerst

Gods Maaksel

1ste: Efeze 2: 7-8 Overweldigende Rijkdom Van Gods Genade
2de: Efeze 2: 9-10 Geen Mogelijkheid Tot Roem
3de: Efeze 2: 10 Het Gedicht Van God
4de: Efeze 2: 10 Een Gedicht Met Een Goed Praktisch Resultaat
5de: Efeze 2: 10-12 Bedenkt Het Verschil: Voorhuid en Besnijdenis
6de: Efeze 2: 11-12 Te Dien Tijde
7de: Efeze 2: 12 Welke Politiek?
8ste: Efeze 2: 12-13 Eertijds En Thans
9de: Efeze 2: 13 Dichtbij In Christus
10de: Efeze 2: 13-14 Aan Het Hart Van Vader
11de: Efeze 2: 14 De Oorzaak Van Onze Nabijheid
12de: Efeze 2: 14-15 De Nieuwe Mens
13de: Efeze 2: 14 De Muur Is Om
14de: Efeze 2: 15 Er Is Niets Over Van De Wet
15de: Efeze 2: 15 Momenteel Is In Christus De Wet Buiten Werking
16de: Efeze 2: 16-18 Christus Onze Vrede, Blij Nieuws

Gods Werk

1ste: Romeinen Intro God Maakt Slechte Mensen Goed (deel 1)
2de:
Romeinen 1: 1-7 God Maakt Slechte Mensen Goed (2)
3de:
Romeinen 1: 1 Slaaf Van Christus Jezus
4de:
Romeinen 1: 1 Speciale Taak Van De Apostel Paulus
5de:
Romeinen 1: 2 De Profeten Doorvorsen
6de:
Romeinen 1: 2 Vervulde Profetieën (1)
7de:
Romeinen 1: 2 Vervulde Profetieën (2)
8ste:
Romeinen 1: 2 Vervulde Profetieën (3)
9de:
Romeinen 1: 2 Een Belofte
10de:
Romeinen 1: 3 Gods Blijde Bericht Gaat Over Christus
11de:
Romeinen 1: 4 Jezus Christus, Gods Zoon
12de:
Romeinen 1: 4 Gods Zoon In Kracht
13de:
Romeinen 1: 4 Nogmaals: De Dodenopstanding
14de:
Romeinen 1: 5 Geloofsgehoorzaamheid Op Grond Van Genade
15de:
Romeinen 1: 5-6 Onderscheid Tussen Jood En Heiden
16de:
Romeinen 1: 7 Inhoud Van Het Blijde Nieuws
17de:
Romeinen 1: 7 Heel Dicht Bij Vader

Heiliging

1ste: 1 Timotheus 4: 3 Heiliging In Relatie Tot Verzoening
2de:
Colosse 1: 12 - 3: 5 Heiliging In Relatie Tot De Opstanding

Hel, Hot Item: De

1e. De Sheol - Hel Of Graf?
2e. Afrekening Met Sheol, Gehenna & Tartaris
3e. De Rijke Man & De Arme Lazarus
4e. Alle Nederlanders Gaan Naar De Hel!
5e. Koefnoen of Kopspijkers
6e. God Beloont Fraude
7e. Kloof Tussen Rijk & Arm
8e. Liegt Christus Jezus?
9e. Geestelijke Leiders Kleden De Armen Uit
10e. De Luchtbel: God Helpt Je Wel
11e. 4 Naakte Feiten Van De Arme Bedelaar
12e. Godonterende Talmoed
13e. Dood Is Dood
14e. De Schoot Van Abraham
15e. Een Andere Boodschap
16e. Een Zeer Rijke Veroordeelt De Rijken
17e. Geen Teken Dan Het Teken Van Jona

Heldere Stralen Van Opvoedende Genade

1. Inleiding Titus 2: 11-14
2. Genade, Goedertierenheid & Mensenliefde van God
3. Het Volle Licht Gaat Aan!
4. Wij Verschijnen Met Christus
5. Goddeloosheid & Wereldse Begeerten Verzaken
6. Eerste Wereldse Beginselen
7. Geniet Van De Wegvluchtende Wereldse Beginselen
8. Bezadigd, Rechtvaardig & Godvruchtig Leven
9. Gelukkige Hoop Van Zijn Verschijning
10. Tuchtiging Als Opvoeding
11. Verschijning Van De Gelukkige God
12. Het Eigen Volk Van God
13. Volijverig In Goede Werken

Het Aller Belangrijkste

Johannes 18: 38 De Waarheid

Het Verlorene Zoeken & Redden

1ste: Mattheus 13: 44 De Schat In De Akker
2de: Mattheus 13: 45-46 De Parel Van Grote Waarde

Huishoudingen Van God

1ste: 1 Timotheus 6: 3-4 Geen Andere Leer
2de: 2 Timotheus 2: 15 Recht Snijden 1
3de: 2 Timotheus 2: 15 Recht Snijden 2
4de: De Adressering 1
5de: De Adressering 2
6de: De Adressering 3
7de: De Adressering 4
8ste: De Adressering 5
9de: De Adressering 6
10de: De Adressering 7

Inleiding Filippi

1e. Handelingen 16: 9-12 Paulus Komst In Filippi
2e. Handelingen 16: 12-13 Geheimenis & Nieuw Verbond
3e. Handelingen 16: 13 Samenkomst Aan De Rivier
4e. Handelingen 16: 13-14 Geef Het Uit Handen
5e. Handelingen 16: 14-15 De Doop
6e. Handelingen 16: 14-18 Uitdrijven Van Boze Geesten
7e. Handelingen 16: 17-18 Tekenen Van Het Koninkrijk

Intro Op Het Drama Job

1ste: Job 1: 6-2: 3 Aanval Op De Genade
2de: Job 1: 12-2: 9 De Vrouw Van Job Verloor Het Zicht Op Gods Genade
3de: Job 2: 11-9: 1 Het Spervuur Van Godsdienst Op Genade
4de: Job 20: 4-42: 10 Eind Goed Al Goed Dankzij Genade

Opstanding

1ste: 1 Corinthe 15: 32 Zonder Opstanding: Pluk De Dag
2de: 1 Corinthe 15: 33-34 Wakker Worden In Gerechtigheid
3de: 1 Corinthe 15: 35-36 Zaaien En Oogsten
4de: 1 Corinthe 15: 37-42 Vergankelijkheid - Onvergankelijkheid
5de: 1 Corinthe 15: 43 Oneer & Zwakheid - Heerlijkheid & Kracht
6de: 1 Corinthe 15: 44-49 Een Ziels En Een Geestelijk Lichaam
7de: 1 Corinthe 15: 3-4 Naar De Schriften
8ste: 1 Corinthe 15: 3-7 Vastheid In De Hoop
9de: 1 Corinthe 15: 8-14 Door Genade Ben Ik Wie Ik Ben
10de: 1 Corinthe 15: 13-22 Hij Is Waarlijk Opgestaan!

Overdenking

1ste: Efeze 3: 18 Samen Met Alle Heiligen
2de: Efeze 2: 7 Een Grandioze Tentoonstelling
3de: 2 Corinthe 8: 9 We Zijn Niet Stinkend Rijk
4de: 2 Corinthe 12: 7-10 Genade Is Gods Kracht In Onze Zwakheid
5de: Handelingen 8: 30 Begrijp Je Wat Je Leest?
6de: Exodus 25: 10-17 Genade Verzorgt De Doodskist Voor De Wet
7de: Romeinen 3: 22 Het Geloof Van Jezus Christus
8ste: Romeinen 3: 25-26 Alle Zonden Vergeven
9de: Psalm 2 Het Meest Sensationele Nieuws
10de: Efeze 1: 7 Verlost
11de: Romeinen 3: 19-22 Slavernij Of Vrijheid
12de: Romeinen 8: 18-28 Twee Zaken Die We Weten
13de: Efeze 1: 7-8 Echt, Absoluut, 100 % Vergeven!
14de: 1 Timotheus 1: 12-14 Zeer Overvloedige Genade
15de: Johannes 3: 17 Godsdienst Of God Zelf
16de: Romeinen 2: 1 Geen Enkele Verontschuldiging
17de: Galaten 2: 20 Eén Zijn Met Christus
18de: Galaten 1: 6 Genade Aan Genade Uit. Gaat het zo snel?
19de: 1 Timotheus 1: 12-16 Zonde en Overvloeiende Genade
20ste: Efeze 2: 8-10 Voor Wat Hoort Wat
21ste: Handelingen 20: 24 Genade, Voortvloeiend Vanuit Golgotha
22ste: Johannes 20: 6-9 Hard Bewijs Voor De Opstanding
23ste: Efeze 1: 13-14 De Geest Van De Belofte
24ste: Romeinen 10: 17 Geloof. Waarin?
25ste: 1 Johannes 4: 10 De Liefde Van God
26ste: Handelingen 20: 24 Overvloeiende Genade In Paulus Dienst
27ste: Hebreeën 4: 15 Beproeving Van Christus

Paulus Dienst

1ste: Efeze 3: 1 Paulus In De Gevangenis
2de: Efeze 3: 2 Twee Huishoudingen Van God
3de:
Efeze 3: 3 Huishouding Van Genade Vroeger Compleet Onbekend
4de:
Efeze 3: 4-5 Destijds En Thans
5de:
Efeze 3: 6 Mede-erfgenamen, Medeleden En Medegenoten
6de:
Efeze 3: 7-8 De Werkende Genade
7de:
Efeze 3: 9-13 Rusten In Genade

Paulus Gebed Voor Het Lichaam Van Christus

1ste: Efeze 3: 14 De Reden Van Paulus Gebed
2de: Efeze 3: 14-15 Het Huis Van Genade
3de: Efeze 3: 15 Meerdere Huizen Van Vader
4de: Efeze 3: 16-17 Het Eerste Resultaat Van Paulus Gebed
5de: Efeze 3: 17 De Christus In Onze Harten

Radicale Genade

1ste: Veel Bijbelteksten Genade Zonder Tegenwicht
2de: Veel Bijbelteksten: Genade In Het Nieuwe Testament
3de: 1 Thessalonica 1: 2-3 Genade In Het Nieuwe Testament Vervolg
4de: Lukas 2: 40 Genade En Zonde
5de: Romeinen 5: 2 Genade Heeft Gevolgen 1
6de: Romeinen 12: 6 Cadeautjes Van Genade
7de: Colosse 1: 6 Genade Produceert Vrucht
8ste: Efeze 2: 8-10 Genade Bewerkt Goede Werken
9de: Handelingen 6: 8 Genade Is Kracht
10de: 2 Corinthe 1: 12 Uit Genade Heilig
11de: 1 Corinthe 15: 10 Genade Werkt
12de: 2 Timotheus 2: 1 Genade Is Volwassenheid
13de: Handelingen 20: 32 Genade Is Geestelijke Groei
14de: Romeinen 6: 14 Genade Bevrijdt Van Zonde
15de: Geen Bijbelteksten: Geen Middenmoot, Maar Genade
16de: Colosse 2: 20-21 Genade Ontkrachten
17de: Exodus 19: 8-20: 16 Wet Of Genade

Zie Ook:
Genade
Superlatieven Van Genade
Enkel Genade
Rijkdom Van Genade

Redder Van De Wereld

1e. De Redder Van De Wereld 1
2e. De Redder Van De Wereld 2
3e. De Redder Van De Wereld 3

Rijkdom Van Genade

1ste: Colosse 2: 1-4 Christus, Meer Dan Genoeg
2de: Colosse 2: 2-8 Christus Intiem Kennen
3de: Colosse 2: 18 Gnostiek, Een Ver Van Mijn Bed Leer?
4de: Colosse 2: 16-23 De Werkelijkheid Is Christus
5de: Colosse 2: 8 Het Gijzelingsdrama
6de: Galaten 4: 1-11 Wereldgelijkvormigheid
7de: Colosse 2: 9-17 Positie En Praktijk Zijn Eén
8ste: Colosse 2: 10-11 Israël - Uiterlijk // De Gemeente - Geestelijk
9de: Colosse 2: 11-13 Geen Werk Van Mensenhanden
10de: Colosse 2: 12-17 Christus Werk Waardeloos?
11de: Colosse 2: 6-7 Heerlijk Wandelen
12de: Colosse 2: 6-7 Wat Een Rijkdom!

Zie Ook:
Genade
Superlatieven Van Genade
Enkel Genade
Radicale Genade

Schaduw

1e. Adam & Offers
2e. Uiterlijk Godshuis

Stil Zijn

1ste: Psalm 46: 11 Stilte Midden In De Kolkende Herrie
2de: Psalm 46: 11 Stilte Voor Mijn Onrustig Denken
3de: Psalm 46: 11 Je Onrust Uitleveren

Superlatieven Van Genade

1ste: Psalm 23: 5 Mijn Beker Vloeit Over
2de:
1 Corinthe 2: 9 Genade Meer Dan Overvloedig
3de:
Efeze 1: 7-10 Rijkdom Van Genade
4de:
Efeze 3: 19 Liefde, Die De Kennis Te Boven Gaat
5de: Filippi 4: 5-7 Vrede, Die Alle Verstand Te Boven Gaat
6de: 2 Corinthe 9: 15 Onuitsprekelijke Gave
7de:
Galaten 5: 22 Onuitsprekelijke Vreugde

Zie Ook:
Genade
Radicale Genade
Enkel Genade
Rijkdom Van Genade

Tekenen & Wonderen

1ste: 1 Corinthe 1: 22 Geen Tekenen & Wonderen In De Gemeente! 1
2de: Handelingen 26: 16 Geen Tekenen En Wonderen In De Gemeente! 2
3de: Efeze 2: 15 Geen Tekenen En Wonderen In De Gemeente 3
4de: Romeinen 16: 25-26 Geen tekenen en wonderen in de Gemeente 4
5de: Handelingen 28: 28 Geen tekenen en wonderen in de Gemeente 5

Twee Lichamen Van Christus

1/ Efeze 2: 13-17 De Ene Nieuwe Mens
2/ Efeze 2: 15 Voor & Na Handelingen 28 (1)
3/ Efeze 2: 15 Voor & Na Handelingen 28 (2)
4/ Efeze 2: 15 Voor & Na Handelingen 28 (3)
5/ Efeze 2: 15 Voor & Na Handelingen 28 (4)
6/ Efeze 2: 15 Voor & Na Handelingen 28 (5)
7/ Efeze 2: 15 Voor & Na Handelingen 28 (6)
8/ Efeze 2: 15 Voor & Na Handelingen 28 (7)
9/ Efeze 2: 15 Voor & Na Handelingen 28 (8)

Tijdgeest

1. Onrust In Het Midden Oosten

Uitlevering

Romeinen 1: 24-28 Gods Uitlevering Als Genadeblijk

Vergeving

1ste: Mattheus 6: 12-15 De Twee Woorden Voor Vergeving
2de:
Mattheus 6: 12-15 Vergeving, Losmaken Van Zaken
3de:
Mattheus 6: 12-15 Vergeving Van Zaken Of Activiteiten
4de:
Mattheus 6: 12-15 Vergeving Van Zonden En Schulden
5de:
Efeze 4: 32 Genade Bewijzen
6de: Mattheus 9: 6 Ontvangen Van Vergeving Alleen Uit Genade
7de: Mattheus 9: 6 Waar Kijk Je Naar?
8ste: Efeze 1: 7 Voorwaardelijke En Onvoorwaardelijke Vergeving
9de: Efeze 3: 9 Huishouding Van Genade & Het Nieuwe Verbond
10de: Handelingen 20: 24-25 Genade In Het Koninkrijk. Genade In Het Geheimenis
11de: Efeze 2: 14-15 Christus Heeft Vrede Gemaakt
12de: Efeze 4: 30-32 Gods Aanpak Van Vergeving
13de: Colosse 3: 13 Gods Vergeving Werkt Krachtig Door
14de: Efeze 4: 32 De Echte Bron Van Vergeving
15de: Efeze 4: 32 Bonussen Op Vergeving
16de: Efeze 4: 1-3 Extra Bonussen Op Vergeving
17de: Mattheus 6: 12-15 Vergeving In Een Andere Huishouding
18de: Mattheus 18: 21-22 Gezag Tot Vergeving Bij Israël
19de: Mattheus 18: 22-35 De Gelijkenis Van Vergeving In Het Koninkrijk
20ste: Mattheus 6: 9-14 Gods Profetisch Plan In Het Onze Vader
21ste: Mattheus 6: 7-13 Grondslag Van Vergeving In Het 'Onze Vader'

Verhaal: Het Brilletje Voor Jaap Alleen

1e. Wandeling Naar School
2e. Een Nieuwe Familie In De Straat

Vlees & Lichaam

1e. De Aanleiding Tot Deze Studie
2e. Uitkomst: Vlees & Lichaam Tegenover Genade
3e. 'Basar'. Oud Testamentisch woord voor 'vlees'
4e. Vleselijke Zonde, Oude Ik, Of Toch Gewoon Lichaam?
5e. Toch Gewoon Lichaam!
6e. 'Viyah' Lichaam & 'Geshem' Lichaam in Aramees
7e. Sarx = Vlees
8e. Soma = Het Lichaam
9e. Het Zwakke Lichaam/Vlees

Vragenrubriek

Vraag 1: Onvergeeflijke Zonde
Vraag 2: Vrezen & Beven
Vraag 3: Onzekere Hoop In Colosse
Vraag 4: Toch nog een gericht in Hebreeën 6 & 10
Vraag 5: Welke Plek Heeft De Wet In Onze Tijd?
Vraag 6: Gods Wapenrusting
Vraag 7: Is God De Onrechtvaardige Rechter Uit Lukas 18?
Vraag 8: Hoe Staat Het In Deze Tijd Met De Geestesgaven?
Vraag 9: Zijn er toch nog regels om ons aan te houden?
Vraag 10: Hoe Zit Het Met Die Voltooide Tijd In Efeze 4?

Werelds Denken Voor Dummies

1. Chaotische Warwinkel Aan 'Christelijke' Visies
2. Bijbelse Woorden Voor Wereld
3. Hè, Geen Bevestiging Voor Priemende Vingers!
4. De eerste 12 negatieve kenmerken van 'Kosmos'
5. Even Proeven Aan De Eerste Beginselen
6. Verdere Uitwerking Van Het ABC
7. Brilletje Van Kennis Van Goed En Kwaad
8. Gods Liefde Voor De Wereld Door Ons Heen
9. Neutrale Kant Van Deze Wereld
10. De Tegenwoordige Boze Aioon
11. Moralistisch Verhaaltje: De Muizenval
12. Onze Dienst: Het Levende Offer
13. Oecumene & Wereldgelijkvormigheid
14. Wereldse Beginselen In De Evangelische Wereld
15. Vromen & Afgodendienaars: Beiden Werelds
16. Wij Zijn Dood Voor Werelds Denken
17. Werelds Denken In De Gemeente
18. Vrijheid Binnen Een Wereld Van Regels
19. Genade: Werelds Denken Van De Komende Aioon

Wet

1e. Exodus 20: 1-16 Geen Tegenstelling
2e. Exodus 20: 1-16 Bedekking & Werken
3e. Exodus 20: 1-16 Belofte - Geen Opdracht
4e. Mattheus 15: 3 Thora zonder Talmuth
5e. Genesis 26: 4-5 Bij Abraham al Wetgeving?
6e. Genesis 26: 4-5 Genade als Dienst van Yahweh
7e. Genesis 26: 4-5 Bemoediging Tot Gehoorzaamheid van het Geloof
Nog een heel boeiende serie studies over de wet vind je hieronder:
We Stellen De Vraag: Waarvoor dient de wet?
Aan zonde, dood en genade werd de wet toegevoegd
Wet, Uitlokker Van Overtredingen
Wet Bewerkt Een Ellendig, Onmogelijk Leven
Wet: Uitsluitend Voor Israel
Christus, Het Einde Van De Wet
Nu: Genade! Straks Dan?: Genade!

Woordstudie

1. Het Hebreeuwse Woord 'Kadosh' voor 'Heilig'

Zoeken - Vinden - Redden

1ste: Lukas 15: 4-6 Het Verloren Schaap
2de: Lukas 15: 8-9 Het Verloren Dubbeltje
3de: Lukas 15: 11-23 De Verloren Zoon
4de: Lukas 15: 11-32 De Oudste Zoon
5de: Mattheus 13: 1-43 Gods Koninkrijk In Mensenhanden
6de: Mattheus 13: 44 De Schat In De Akker
7de: Mattheus 13: 45-46 De Kostbare Parel

Zondeprobleem

1ste: Romeinen 6: 14 Zonde Zal Geen Heerschappij Voeren
2de: Romeinen 7: 14-22 Verkocht Onder De Zonde
3de: Romeinen 6: 6 Met Christus Gekruisigd
4de: Romeinen 5: 20-6: 2 Mijn eigen Ik Is Gestorven
5de: Romeinen 6: 1-3 De Doop
6de: Romeinen 6: 3 Christus Doop
7de: Romeinen 6: 3-8 Weten Is De Basis
8ste: Romeinen 6: 4-9 Het Nieuwe Leven
9de: Romeinen 6: 11 Ermee Rekenen

Startpagina