U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God Beloont Fraude

Van Lukas 14: 7 t/m 17: 10 lezen we een toespraak van onze Heer, waarmee deze voordracht in onze tijd zo door zou kunnen gaan voor een Eén Mans Conference. Het belangrijkste publiek, de Farizeeën en Schriftgeleerden, was gelijk ook het doelwit van de conference. Uit de vorige studie bleek hoezeer zij begaan waren met financieel voordeel. Geld was daardoor zelfs een wezenlijk onderdeel van hun godsdienst geworden.
Markus 7: 10-13 Mozes heeft gezegd: Eer je vader en je moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar jullie zeggen: Indien een mens tot zijn vader of moeder zegt: Het is korban, dat is, offergave, al wat jullie van mij hadden kunnen trekken, dan laten jullie hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo maken jullie het woord van God krachteloos door jullie overlevering,

We hebben dat idiote verhaal van die rijke man en zijn rentmeester in Lukas 16: 1-8 bekeken in de vorige studie. In welke vertaling je het ook leest, het blijft volslagen onbegrijpelijk als het niet zo was dat de Heer hier een loopje nam met de actuele opvattingen van Zijn publiek.

Nogmaals, wat daar beschreven werd was een stiekeme overeenkomst van de rentmeester met die schuldenaars van zijn baas om zijn eigen hachie te redden. Mocht hij op straat belanden, dan wist hij dat zij hem wel zouden helpen.

Reken er maar niet op dat er ook maar ergens in de wereld zo’n werkgever bestaat die jou prijst als je zulke oneerlijke praktijken erop na houdt. In de wereld bestaat zoiets ten enenmale absoluut niet! Die verstandige logica van de wereld is nu ook precies waar de Heer op doelt in dat laatste vers.
Lukas 16: 8 De kinderen van deze wereld gaan ten aanzien van hun geslacht met veel meer overleg te werk dan de kinderen van het licht.

Hier zegt de Heer ronduit dat de mensen in de wereld veel verstandiger met elkaar omgaan dan die kinderen van het licht. Wie waren die kinderen van het licht? Dat was die godsdienstige elite, die naar deze conference zat te luisteren. Via deze satire toont de Heer hier aan dat de manier van denken in de godsdienstige wereld gewoon bezopen is.

Als deze verwachting, dat je werkgever je beloont voor fraude waar de baas zelf ook nog eens de dupe van is, voor de gewone mensen (de kinderen van de wereld) te belachelijk voor woorden is, welke logica van deze Farizeeën en Schriftgeleerden (de kinderen van het licht) tekent de Heer hier dan?

Als geestelijke elite van Israel waren zij de rentmeesters in dienst van God. Zij beheersten het hele leven in Israel. God had prima regelingen ingesteld zodat de behoeftige Israëliet niet tekort hoefde te komen (Exodus 23: 6 & 11; Deuteronomium 15: 4, 9 & 11; 24: 14;)
Deuteronomium 15:7 Wanneer er onder jullie een arme mocht zijn, één van jullie broeders, in één van jullie woonplaatsen, in het land, dat Yahweh, je God, je geven zal, dan zullen jullie je hart niet verstokken noch je hand gesloten houden voor je arme broeder,

Hun taak in de dienst van God was overduidelijk. Zorg voor heel het volk, inclusief de armen. Bovenaan dit artikel zagen we al hoe deze geestelijke elite eigen overleveringen toevoegden aan het Woord van God, waarmee ze deze opdracht mooi konden omzeilen en meer geld voor zichzelf binnen konden halen. Hun handelen was dus zeer frauduleus t.o.v. hun werkgever: God.

Nou moet je niet denken dat deze geestelijke elite angstig de afloop bij hun werkgever afwachtte. Ze hadden God dan wel gigantisch tekort gedaan in hun verantwoording, maar daar keken zij (de kinderen van het licht) heel anders tegenaan. Ze waren trots en best wel ingenomen met zichzelf. Zij hadden het toch maar eventjes goed geregeld en als het er straks op aankomt bij God, nou dan zal Hij hen vast ook wel een complimentje maken over hun geweldig beheer!

Dit hele idiote verwachtingspatroon bij de Farizeeën en Schriftgeleerden is dan ook de oorzaak van wellicht één van de meest scherpe satirische uitspraken van de Heer:
Lukas 16: 9 Ik zeg jullie: Maak je vrienden met behulp van de onrechtvaardige Mammon, opdat, wanneer die je ontvalt, men jullie opneemt in de eeuwige tenten.

Als dit geen staaltje van Meesterlijke satire is, dan weet ik het niet meer! Dankzij de humorloze geestelijke elite van de laatste twee millennia is de algehele verwarring bij de Bijbeluitleggers over deze tekst dan ook overweldigend. Wie van hen zou nou ook verwachten dat onze Redder en Heer zo geestig was?

Nee, we hoeven ons echt niet in bochten te wringen om deze uitspraak in overeenstemming te krijgen met Christus opmerking een paar teksten verder:
Lukas 16: 13 Je kan niet God dienen en Mammon.
Het zijn nou eenmaal twee uitersten, die hier beschreven worden:

Deze tekst (vers 13) is de definitieve slotconclusie van de Heer zelf. Bij de Farizeeën en Schriftgeleerden, de geestelijke elite, zie je welke ellende ervan komt als je wel beide dient. Dit kan gewoon niet.
Die eerste tekst (vers 9) is het doortrekken tot in het absurde van de lijn van denken bij de Farizeeën en Schriftgeleerden. Uiteindelijk, zij vormden het publiek bij deze lange toespraak.

Het was de geldzucht en de gedrevenheid om alleen maar de eer van voorname en rijke mensen te winnen dat in deze langste toespraak van de Heer voortdurend gehekeld wordt. Als ze dan hun bestuur over de armen totaal nalieten, hoe wisten ze dit dan te verkopen aan deze armen?

De geestelijkheid bemoedigde en vertroostte deze armen met de belofte: ‘Jullie zijn nu dan wel arm, jullie hebben het nu dan wel moeilijk, jullie hebben nu dan wel veel lijden te ondergaan, maar dat zal ruimschoots vergoed worden aan de andere kant’.
Dat kluitje in het riet vormt de aanleiding tot het groot satirisch meesterwerk: De Rijke Man & De Arme Lazarus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende